Tefekkür

Tefekkür

Bir Kalperen'in Tefekkürü


30 Kasım 2017 04:57
font boyutu küçülsün büyüsün                                           8. ve 9. Çalıştay Hakkında Tefekkür


Allah, Adem AS'ın yaratılacağını meleklere söylediği zaman;


 • (Sad 71) Bir vakit Rabbin meleklere: "Ben," dedi, "çamurdan bir beşer yaratacağım." (Meal Ümit Şimşek)


Bu noktada Melekler yaratılmış fakat Şeytan yaratılmamış olduğu belli oluyor. Yani sıralama olarak 1. Melekler 2. Cinler ve Şeytan 3. Adem AS’ın yaratıldığını düşünebiliriz. Meleklere hitap edildiğini cinlerle ilgili bir şey olmadığı için buradan 1. Dönem yani sadece Meleklerin varlığını anlıyoruz. Bunu örneklerle açıklamaya çalışırsak Kuran’da Anlatılan yaratılışın 6 evresi


 • (Kaf 38) Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri altı günde yarattık da Bize hiçbir yorgunluk dokunmadı. (Meal Ümit Şimşek)


Yaratılış 6 gün olduğu ve “Bize hiçbir yorgunluk dokunmadı.” açıklaması bozulmuş olan Tevratta geçen 6 Günde yaratılıp 7. Günde dinlendi denilmesine kinayedir. Çünkü 7. Gün yani Sebt denilen gün aslında bir sonradan gelecek olan 6 nın ilk günüdür. Yani yaratılış sürekli devamiyet halinde olduğunu beyan eder. Bu bilgileri bir örnekleme ile 8 ve 9. Çalıştay ile birlemeye çalışırsak İnsanın yaratılışını Baba, Anne ve Çocuk ekseninde Babada 6 gün Annede 6 gün ve çocuk yaşamında 6 gün olarak görebiliriz. 8. Çalıştayda bahsedilen;


 • (Müminun 12) And olsun biz insanı, çamurdan (süzüp çıkarılmış) bir özden yarattık. (Meal Abdul Metin Saruhan)


Ve üç karanlık dönem


 • Allah sizi bir tek nefisten, sonra ondan da eşini yarattı. Sizin için hayvanlardan sekiz eş meydana getirdi. Sizi de annelerinizin karnında üç katlı karanlık içinde çeşitli safhalardan geçirerek yaratıyor. İşte bu yaratıcı Rab’biniz Allah’tır. Mülk O’nundur. O’ndan başka İlah yoktur. Öyleyken nasıl oluyor da (ona kulluktan) çevriliyorsunuz? (Meal Abdul Metin Saruhan)


Bu dönem Babada oluşan,


 1. Evre yani Mezi denilen suyun oluşması olarak görülebilir. DNA mezide çözelti halindedir. Münir Derman Hazretlerinin anlatmaya çalıştığı “Biz her şeyi sudan yarattık yani suyu katalizör yaptık. Her şey Hayy’ın sudan geçmesiyle oluşmuştur” demesi de bir nevi buna işarettir. Ruhun Su olarak gözükmesi veya ruhun suyla anılması bu öz sayesindedir.

 2. Evre Çalıştayda Oktan Abi İnsan sözü Alak Suresinde de geçiyor, orası ile de bağlantısı vardır dedi. Bu bağlantı aslında “Alaka” nın nasıl kurulduğuyla ilgili. “Alaka” kelimesini kan pıhtısı veya embriyo diye çevirmelerinin nedeni Mezinin yani çözelti halinde ki DNA’nın eşlerini bulup kendine Meni yani sperm elbisesi giymesiyle ilgilidir. Bu katılaşmayı bazı insanlar pıhtılaşma olarak görmüş bazıları ise babadan görmemiş annede oluşan emriyo olarak görmüştür. 2. Evrede o alaka aslında Can ile canlanma yani Meniye artık Nefste verilmiş oluyor.

 3. Evre 2 denizin birleşmesi yani spermin Anne rahmine intikali sırasında geçirdiği evredir. Bu şekilde 3 karanlık dönem biter. Babada ki sperm doğuran organ, erkeğin dişilik organıdır.

 4. Evre yumurtaya ulaşılır ve kafa kopar, kuyruk atılır

 5. Evre DNA aktarımı yapılır

 6. Evre yumurta askıya gider


Bu dönem Annede oluşan,


 1. Evre DNA ilk önce sıvı maden şekline döner

 2. Damar yolları oluşur

 3. Kan oluşmaya başlar 3 karanlık dönem biter

 4. Kalp sesi duyulmaya başlar

 5. Suret ve organlar oluşur

 6. Doğum anı


8 ve 9. Çalıştayda Beşer sözünün Ruh, Can, Nefs olarak vücut bulduğunu ve Ruhun kendisini açığa çıkarmak için Beşeri meydana getirdiğini anlıyoruz.  Beşeriyet dendiği zaman algısal olarak arzular, istekler kafada oluşuyor oysa Peygamberimiz SAV. de "Bende sizin gibi beşerim" derken bütün Rahmani boyutuyla bunu kastettiğini düşünüyoruz. Sonuç olarak Ruh babadan (DNA) diyoruz meziye dönüşüp sonra Onun içinde marifetiyle kendi giysisini oluşturuyor. Ona kodlanmış olan bilgi ile yapıyor bunu. Sonra seferine başlıyor. Zaten her şey Ruh'un yolcuğuyla alakalı gibi duruyor. Ruh kendine Beşer elbisesi icat ediyor. Yani bu şekliyle Ruh Beşeriyet ile bire bir alakalıdır. Adem AS’ın yaratılmasıyla ilgili.


 • (Sad 73) Onun üzerine Melâikenin hepsi toptan secde ettiler. (Meal, Elmalılı Hamdi Yazır)


Bunu İsa AS doğumuyla yani Cebrail AS'ın Meryem Anamıza Üflemesiyle birleştirirsek direk cenin oluşumuna bağlantı yapılıyor ama insanlar babadan bir oluşumdan sonra anneye Ruh aktarımıyla yaratılıyor. Burada Sad 73. Ayette Ona ruhumdan üflediğim zaman secde edin deniliyor yani babadaki oluşum anlatılmıyor. Zaman tayfı oluyor mesela Babada ki 1. gün anlatılırken direk Annede ki 1. güne geçiliyor. Arada ki 5 oluşum atlanıyor. Onun için bizler arada oluşan Ruh evresi, Can evresi, Nefs evresini düşünemiyoruz. Babada ki oluşumda melekler Araf 172. Ayetle muhataplar


 • (Araf 172) Kıyamet gününde, biz bundan habersiziz demeyesiniz diye Ademoğullarından zuhur edecek zürriyetlerini kendilerine şahit tuttu ve dedi ki: Ben sizin Rabbinizim. (Onlar da) evet (buna) şahit olduk dediler. (Meal, Abdul Metin Saruhan)


Beşer hakkında son olarak,


 • Ali İmran 79) Ali İmran 79. " Hiç bir beşer için o salâhiyyet yoktur ki Allah ona kitab versin, hüküm versin, Peygamberlik versin de o sonra insanlara Allahdan beride bana kul olun diyebilsin, ve lâkin kitab ta'lim etmekte olduğunuz ve ders alıb vermekte bulunduğunuz için rabbanîler olunuz der" (Elmalılı Hamdi Yazır)


Eğer beşer sadece et ve kemik olsaydı bu mümkün gözükmüyor. Rabbaniler gibi olmak Ondan gelen o ruhla olabilecek bir şey olduğu düşünülebilir.


8. Çalıştayda Oktan Abi “Melekler gibi mi kalmak yoksa Kemalata ermek mi?” diye bir soru sordu. İnsan Adem AS yaşadığı bütün yolları yaşayacaksa meleklik boyutunu da yaşamış olmalı. Buradan Adem AS'ın İnsan yada Adem olmadan önce ki boyutunun ne olduğunu gösteriyor. Melek boyutundan Can boyutuna sonra Adem boyutuna geçiyor. Yasak ağaca yaklaşmaları Baba da ki 3. yani meninin çıkışı ve iki denizin birleştiği yer geçilip 6. gün yani yumurta ile birleşme oluyor. Aslında bundan sonra Adem AS doğuyor Adem'in seferi oraya kadar ondan sonra Adem AS'ın seferi başlıyor gibi.

 

Bütün bunların İnsan hayatında nasıl gözüktüğünü anlamak için 9. Çalıştayda Hz. Ali’nin nasıl çocuk yetiştirilmesi gerektiği hakkındaki yaklaşımına baktığımız zaman cevabı görebiliriz. Oktan Abi’nin, Hz. Ali KV'nin Çocuk babanın sırrıdır sözünün açılımında 7 yaşına kadar onunla çocuk olunuz bu Meleklik devresidir. Çizdiğiniz sınırı geçemez bu devirde. Ne yaparsa yapsın Melek olduğu için mazurdur. Nitekim mealen, melekler, Allah'a " biz seni tespih ederken sen bir beşer mi yaratacaksın" demeleri ve mazur olmalarının izdüşümü İnsan hayatında 0-7 yaş arasına tekabül ediyor. 15 yaşına kadar onunla Arkadaş olunuz Bu Can devresidir. İnsan her şeyi arkadaşıyla yapar her şeyi konuşur sırlarını vs. 15 inden sonra istişare yapınız bu da Adem dönemidir. Artık o konuşarak tefekkür ederek kendini bilme kapasitesine doğru ilerleyecektir. Bu noktada 3 karanlık dönemi geçmiştir.

 

Kopuz Ata’da da 6 evreyi çok rahat görebiliyoruz. Okyay yolcuğuna başlarken ilk önce taşlardan ve madenlerden iz sürüyordu, sonra yasak bir ormana gitmişti ve balıkları avlayanlar ve sonra dönüşüme nasıl uğradıkları anlatılıyordu. O maceralarda her değişik konu aslında o evrelerin her birinde nelerin yaşandığını anlatıyordu.


 


 

Bu haber 3,502 defa okundu.

Yorum ekleYorum ekle


Yorumlar (4)
 • MAHMUT KUL / 6 Aralık 2017 10:17

  TEFEKKÜR

  BAKARA 30
  Hani Rabbin meleklere, ben yeryüzünde mutlaka bir halife yaratacağım demişti. Demişlerdi ki: Orada bozgunculuk edecek ve kan dökecek birini mi yaratacaksın? Biz, sana hamd ederek noksan sıfatlardan arılığını söylemede, seni kutlamadayız ya; ben, sizin bilmediğinizi bilirim demişti.

  BURADAN ÇIKARACAĞIMIZ TEFEKKÜR ALLAH CC HZ ADEM ALEYHİSSELAMDAN ÖNCE BİRİNİ YARATTIĞI ALENEN BELLİ. ÇÜNKÜ MELEKLER YERYÜZÜNDE KAN DÖKECEK BİR KAVİM GÖRDÜLERKİ ALLAH CC a KAN DÖKECEK BİRİSİNİ Mİ YARATACAKSIN DİYORLAR.
 • Yasin / 4 Aralık 2017 21:34

  666 bu seytanín sayísí deyilmi

  Çalıştay ile birlemeye çalışırsak İnsanın yaratılışını Baba, Anne ve Çocuk ekseninde Babada 6 gün Annede 6 gün ve çocuk yaşamında 6 gün olarak görebiliriz. 8. Çalıştayda bahsedilen
 • Seytanla dans / 4 Aralık 2017 18:02

  Kaç gündür yazıp yazmamak hakkında düşündüm, yazdım sildim, gönderemedim bir türlü, yazının değiştirildiğini yeni gördüm, o kadar çok hatalı yazılmıştı ki, hepsinin düzeltildiğini görünce sevindim, zannetmem o ki bir kırgınlık la yazılmış bir yazıydı, ne demişti büyüklerimiz illa edep illa edep. E
 • Özlem Genç / 3 Aralık 2017 21:02

  Teşekkürler

  Insanın yaratılışındaki 6 evre çok farklı bir şekilde açıklanmış. Tesekkur ederiz tefekkur için. Ancak bu altı döneme daha farklı dönemler de eklenebilir kanimca. Örnegin annede yumurta oluşumu gibi. Yine anne sütü oluşumu evresi gibi. Anne sütünün Kuran da da önemli görüldüğünü biliyoruz. Anne sütünün de bir transfer olayi oldugunu bilmek lazim. Ayrıca şu konuyu da eklemek istiyorum. Meleklerin secde etmesini istenildiği anlatan ayetlerin birçoğunda adem sözü geçer. Ancak bazılarında beşer sözü geçer. Tefekkurlemizde buna dikkat etmek gerekli diye düşünüyorum.


ON ALTI YILDIZ'da Ara Internet'te Ara  

En Çok Okunanlar