Sırdaş 8. bölüm: Tarım'da Oynanan Oyunlar

Sırdaş 8. bölüm: Tarım'da Oynanan Oyunlar

Bugünlerde Türkiye'de GDO tartışmaları yapılmaktadır. Türk tarımını yok etmek isteyenler yüzyıl öncesinde de başka yöntemleri kullanıyorlardı.Bugün sadece yöntem değişmiştir.Sırdaş yazı dizimiz yaklaşık 100 yıl önce yapılan faaliyetleri gözönüne sermekt


9 Kasım 2009 21:27
font boyutu küçülsün büyüsün


 

 

TOHUMCULUK ARICILIK VE İPEK BÖCEKÇİLİĞİ

 

 SIRDAŞ, Kara Kaplı Defter'den  öyle notlar  çıkarıyordu ki,  tarih adeta yeniden yazılıyordu. Meğer tarihin tozlanmış sayfaları arasında kalmış ne sırlar varmış…

 Sultan Abdulhamid Han döneminde tarıma o kadar çok  önem veriliyordu ki, şu kısa notlar ve belgeler; yüzeysel de olsa, konunun mahiyetini daha iyi anlamamıza sebep olacaktır.

 

Tohumculuk alanında, özellikle 'buğday'  tohumculuğuna  ayrı bir önem verilmekteydi. Devrin tarım mütehassısları, hasat zamanı ekilen buğdaylardan, hasadın kırıma uğradığını tespit etmişlerdir. Ekilen buğdaylar hastalanmış, bilinmeyen bir hastalık zuhur etmiştir.

 Uzun araştırmalar neticesinde işin aslı ortaya çıkarılmıştır.

 Tohum ekimi döneminde, Anadolu'nun sağlıklı  öz buğday tohumlarının içersine, yurt dışından bazı gizli servisler aracılığı ile; bozuk ve hastalıklı buğdaylar karıştırılmıştır. Sadece bununla da kalınmamış, ekimi fesada uğratacak haşeratın da sokulduğu tespit edilmiştir. Yurt dışından getirilen zararlı böcekler, Anadolu'nun sağlılık buğdayını kırmış, buğday depolarının  boşalmasına sebep olmuştur.

  

Sultan Abdulhamid Han bir heyet kurdurarak, yurt dışına araştırma için göndermiştir. Yapılan araştırmalar neticesinde işin perde arkası öğrenilmiştir. Perde arkası şudur:

 Maksat Anadolu'da tarımı bitirmektir. Buğdayların tohum vermemesi sağlandığında, akabinde dışardan tohum getirilmesinin önü açılacaktır. Getirilen bu tohumlara büyük bedeller ödenmesi bir yana, getirilecek olan tohumlar ise hastalıklı tohumlar olacaktır.

 Diğer yandan  tohumsuz kalmak demek açlık tehlikesinin baş göstermesi demektir.

  Abdulhamid Han'ın talimatıyla çok detaylı kitaplar hazırlanmış, tohumculukla uğraşanlar bilinçlendirilmiştir. Devrin gazeteleri aracılığı ile halka bu konuda gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.

 

İşte o dönemde bastırılıp dağıtılan kitaplar ve gazetelerden örnekler:

(Memleketimizde  mevcut veya hariçten girmiş haşaratı imrazı  nebatadı hastalık düşmanları)

 Bunlarla da kalınmamış, tohumlara yapılan bu saldırının arka planı tam manasıyla öğrenilmiş ve bu işi yapanlar deşifre edilmiştir.

 İpek böcekçiliğine de ayrı bir önem verilmiştir. Hereke Halıları tarihine baktığımızda şu bilgiler karşımıza çıkacaktır: "1843 Yılında, Sarayların tekstil ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulan Hereke Fabrika-i Hümayunu, Sultan II. Abdülhamid' in emriyle 1891 yılından itibaren Saraylarda kullanılmak üzere küçük bir dokumahane olarak halı üretimine başlamıştır. Sultan II. Abdülhamid' in himayesinde Sivas, Ladik, Manisa'dan getirilen ustalarla başlanan bu üretimde önceleri, Gördeskari halı desenleri kullanılırken, daha sonraları Yıldız Sarayı bünyesindeki Tamirhane-i Hümayun ressamı olan Mösyö Emil Meinz tarafından Saray mekanlarının özellikleri göz önünde bulundurarak çizilen yeni halı desenleri dokunmuştur.

  

19.Yüzyılda, sarayların halı ihtiyacı Uşak, Gördes, İzmir ve Bursa' da saray tarafından verilen resim ve örneklere uygun olarak imal ettirilmekte, bunun yanı sıra ihtiyacın bir kısmı da İngiltere ve Fransa' dan satın alma yoluyla karşılanmaktaydı. Hereke Fabrikasının kurulmasından sonra Padişahın iradesiyle sarayların tüm halı ihtiyacı bu fabrika tarafından sağlanmıştır. Sultan II.Abdülhamid' in saltanat yılları boyunca Yıldız Sarayı başta olmak üzere bir çok yapıdaki padişah, valide sultan, kadıefendi ve sultan odalarında bulunan halılar Hereke halıları ile yenilenmiştir.  

 

(Hereke Halı Fabrikasındaki makinalardan birisi)

 Sultan Abdülhamid' in Hereke dokumalarının çeşit ve miktarının arttırılması, kalite ve güzellik açısından Avrupa dokumaları ile rekabet edebilecek duruma getirilmesi, üretimin çoğaltılması talimatıyla Hereke Fabrikasına hazine tarafından ilave halı tezgahı kurularak üretim desteklenmiş, çok rağbet gören her biri sanat eseri niteliğinde olan dokumalar başarıyla üretilmiştir. Böylelikle Sultan' ın himayesinde organize bir şekilde gerçekleştirilen eğitim ve üretim faaliyetleri sonucu, halıda dünyaca bilinen HEREKE tarzı ortaya çıkmış ve HEREKE Halısı dünyada hala tanınan ilk Türk markası olmuştur."

(Hereke Halı Fabrikası)

Bu fabrika bugün de faaliyetine TBMM Milli Saraylar Daire Başkanlığı'na bağlı olarak devam etmektedir.

 

(İpek böcekçiliği ile ilgili olarak dağıtılan kitaptan örnek)

Bütün bu olumlu gelişmeleri sekte uğratmak isteyenler boş durmamıştır. İpek böcekçiliğini yok etmek isteyenler sinsice harekete geçmişlerdir.Bursa'da, özellikle ipek böcekçiliğini yok eden haşerelerin İngiliz gizli servisince sokulduğu tespit edilmiştir.

 

 (İpek böcekçiliği ile ilgili olarak dağıtılan kitaptan örnek)

 

İpek böcekçiliğini yok eden haşerelerden sonra, bugün oldukça gündemde olan bir haşere tespit edilmiştir: KENE

 

(Kenelerle ilgili olarak yayınlanan kitaptan bir sayfa)

 

Abdülhamid Han bu konuları çok sıkı bir şekilde takip etmiş, bunlar için özel ekip kurmuştur.

 

(Kenelerle ilgili bilgiler)

Bu mücadele  Cumhuriyet döneminde de Gazi Paşa tarafından sürdürülmüş, aynı kitap Gazi Paşa tarafından da bastırılmış ve ilgililere dağıtımı yapılmıştır. Bu kitabın 1928 yılı baskısı mevcuttur.

 

Bu meselelerin  ne kadar ciddiye alındığı bugüne kadar anlatılmamıştır.

Şer güçlerin ta o devirlerden Türk Halkı'nın sağlığı  ve ekmeği ile oynadığı aşikardır.

 Yine aynı şekilde arıcılığın yok edilmesi için benzer faaliyetler yürütüldüğü bilinmektedir. Buna karşılık olarak,fenni çalışmalar yürütülmüş ve halka yönelik bilgilendirme çalışmaları yapılmıştır. 

 

(Arıcılık hakkında bilgiler)

 SIRDAŞ, Derviş'in yanında bu notları Abdülhamid Han'a okumuş, onay aldıktan sonra Kara Kaplı'ya not etmiştir.

 

Oktan Keleş

oktankeles@gmail.com


 
Bu haber 10,058 defa okundu.

Yorum ekleYorum ekle


Yorumlar


  Henüz yorum yapılmamışON ALTI YILDIZ'da Ara Internet'te Ara