Türk Tarihini Bilen, Atatürk’ü Bilir

Türk Tarihini Bilen, Atatürk’ü Bilir

Oktan Keleş, yine tarihi sırları açıklıyor....


11 Kasım 2012 12:06
font boyutu küçülsün büyüsün


Türk Tarihini Bilen, Atatürk’ü Bilir

  

 Atatürk ile ilgili olarak çok gelen bir soru var, bu yüzden bu yazıyı öne aldım.  

 Atatürk Mason mu? Neden birçok fotoğrafında sağ eli göğsünde, mason nizam duruşunda? 


                    


Kısaca açıklayayım; öncelikle Atatürk’ün bırakın mason olmasını, mason localarını kapatmasından dolayı Mahmut Esat Bozkurt’la birlikte bir numaralı hedef olduğu belgelerle sabittir. Bununla ilgili zaten her şey bilinir. Üstelik bir tv kanalında masonlarla ilgili bir program yaptığımızda bu konuları uzunca belgeleri  birlikte anlattım. Arzu edenler, internet paylaşım sitelerinden bu programı izleyebilirler.   


   
          
Ben yine kısaca  ilk defa bilinmeyenleri açıklayacağım bugünkü yazımda:

 Öncelikle  yukarıdaki soruyu,  “iyi niyetli” soran okuyucularımın delil diye gösterdiği argümanlar nedir, ona bakalım: Efendim birçok fotoğrafındaki pozlarda, Atatürk mason duruşunda, sağ eli göğsünde duruyormuş, bu Tevrat’ta geçiyormuş:      

Tevrat’ta :4: 2,3,4,5  bölümlerinin devamı olan:

Çık.4: 6 Sonra, "Elini koynuna koy" dedi. Musa elini koynuna koydu. Çıkardığı zaman eli bir deri hastalığına yakalanmış, kar gibi bembeyaz olmuştu.

Çık.4: 7 RAB, "Elini yine koynuna koy" dedi. Musa elini yine koynuna koydu. Çıkardığı zaman eli eski haline dönmüştü.

Atatürk’ün bunu Tevrat öğretisi olduğu için yaptığına delil sunanların bilgisiz oldukları ortaya çıkmaktadır. Neden mi?

Ben de Kuran’dan Neml Suresi 12. ayetten örnek veririm.

ELİNİ KOYNUNA SOKTA KUSURSUZ BEMBEYAZ ÇIKSIN, DOKUZ MUCİZE İLE FİRAVUN VE KAVMİNE GİT ÇÜNKÜ ONLAR YOLDAN ÇIKMIŞTIR.”

 Ee şimdi ne oldu, Atatürk’ün yaptığı bu hareket,  Kur’anî bir hareket oluverdi.

 Ama değerli okuyucularım; Atatürk’ün bu pozları vermesinin, o pozlarda durmasının sebebi bu da değil. Yukarıdaki mantığa göre bu bile yeterli delil olurdu, ama “sebep budur” diye kolaya kaçmayacağım.  Salavat-ı Şerife getirirken, sağ el kalbe götürülür ya, bu da değil!

 Devam edelim, yine bu pozdaki duruşun; centilmenlik duruşu olduğu, dönemin kral ve dünyaca tanınmış liderlerinin emperyal duruşu olduğu vs. diye savunmaya geçenler de var. Bu anlatılanlar da kısmen doğru; araştırırsanız göreceksiniz ki, mesela Napolyon başta olmak üzere, bir çok lider  benzer pozlar vermişlerdir. 

Ama hayır, sebep bu da değil, değerli dostlar.

Öncelikle Atatürk’ü iyi anlamak için gerçek, TÜRK tarihini bilmek gerekir. Gazi Paşa, gizlenen TÜRK tarihinin içinde kamufle edilmiştir.

 Bunun iki sebebi var: Birincisi, tüm Türk tarihi, yeni yeni toprak altından, muradullah dairesinde çıkmakta.

İkincisi, bilerek (ehillerce) stratejik olarak kamufle edilmesinden, ya da kısmen şeytanilerce örtbas edilmesinden.

Atatürk, ehillerce; yıkılmış, işgal edilmiş, bölünmüş topraklarda, yeni devlet kurma görevi için, çekirdekten yetiştirilenlerden en liyakatli kişi olarak seçilmişti. Türk töresi üzerine yetiştirilme tarzına sahipti. Bu konuyu fazla açmadan, asıl soru olan; “ATATÜRK NEDEN SAĞ EL GÖĞSÜNDE POZLAR VERMİŞTİR?” bunu açıklayayım.

Değerli dostlar, çünkü o duruş, mason duruşu şöyle dursun, emeryal filan duruşu da değildir!  O duruş; TÜRK TÖRESİNDE, (BİLGE KAĞAN) DURUŞUDUR.

Sağ el kalbin üstünde, manası, kalbe ermek, KALP’EREN YANİ ALPEREN duruşudur. Tüm milletinin değerlerini -Yüce Yaratıcının İslam tasavvufunda da dile getirilen, “mümin kulumun kalbine sığdım” mecazı gibi- sıkıca kalbe bastırmak, kalbinin, bu değerler için attığının simgesidir.

Bu duruşu ayakta, dik durarak  ve yerde bağdaş kurarak, oturarak tüm bilge Türk Başbuğları yapmıştır. Çünkü töredir.

İşte yakın zamanda çıkarılan BİLGE KAĞAN HEYKELLERİ. Hepsinin sağ elleri kalbindedir.  Lütfen dikkat buyurun. Derûni Devlet- Kutsal Halı Kitabının yeni serisinde,  gizlenen Türk metinlerindeki bu kaideleri yazdım. Belki yayınlarım. Bu ilgili bölümü önceden veriyor olmamın sebebi, sıkça bu pozun Atatürk’ün masonluk duruşu zırvası olduğundandır.


        


Şimdi gelelim Ata’nın, "Oğuz Oğulları ve Tuna" şiirlerine                             

 

Oğuz Oğulları

Asya’nın ortasında Oğuz oğulları

Avrupa’nın Alplerinde Oğuz torunları

Doğudan çıkan biz, batıda yine biz

Nerede olsa, ne olsa kendimizi biliriz.

Hep insanlar kendilerini bilseler,

Bilinir o zaman ki hep biziz.

Türk sadece bir milletin adı değil,

Türk bütün adamların birliğidir.

Ey birbirine diş bileyen yığınlar,

Ey yığın yığın insan gafletleri

Yırtılmış gözlerdeki gafletten perde,

Dünya o zaman görecek hakikat nerede?

Hakikat nerede?

 

Tuna  

  

Gafil hangi üç asır, hangi on asır

Tuna ezelden Türk diyarıdır.

Bilinen tarihler söylememiş bunu,

Kalkıyor örtüler, örtülen doğacak

Dinleyin sesini doğan tarihin

Aydınlıkta karaltılı şafak

Yalan tarihi gömüp, doğru tarihe gidin!   

 

Nehirlerdir Türk’ün şaşmaz yol mühendisleri

Her nehir Türk'ü bilir her nehri

Tuna'nın da kıyısından gitti eski Türk

Geçti eski Türk Tuna’yı da yararak

Kaç defa, hangi defa? Sormayınız nafile.

Bilmez tarih bile.

Tarih çocuk güdük tarih güdük

Sökün büyük, pek büyük.

Sayılmaz, sayılmaz bu sökün

O kadar çok Tuna’dan geçtiği günler Türk’ün.

Tuna’nın yalnız üst ve alt illeri değil,

Tuna’nın üstü de altı da yer.

Dipdiri ve ölmez bir Türk vatanıdır.

Tuna’nın üstünü yaptı vatan Türk

Bakarak, akarak, yararak geçti

Tunanın altını kabristan yaptı.

Tuna’yla ruh oldu dipte yatan Türk.

Tuna’nın sisten ve güneşten yorganı.

Topraktan ve çakıldan yatağı ile

Akıyor "Türk'e vatanım" diye.

Derindir görünmez Tuna’nın dibi

Türk coşkun Tuna gibi, Tuna coşkun Türk gibi.

 

Tuna yalnız vatan değil, yeni ufuklara

Türk'ü götüren eski bir Tuna

Adam da ilk adamdır.

Adam ile yaratıcı

"Yaradan" dediğimiz yaratan adamdı.

İnsanlar tazelenir, mekanlar ihtiyarlar.

Nesiller kaynaşıyor, coğrafya küçülüyor

Bırakılan yer göçtü.

Bırakana göç düştü.

Adamlar: "Haydin" dedi.

Alpler "Hoş geldin" dedi.          

(Eminin bazılarının Atatürk’ün şiir yazdığından, bu şiirlerinden bile haberleri yoktur. İşte  Ata’yı biz bu kadar tanıyoruz.) 

 Ne diyor Ata, “Tuna ezelden Türk diyarıdır! Bilinen tarihler söylememiştir bunu.” Yani bilinmeyen bir tarihin olduğunu açıkça söylüyor, kalkıyor örtüler, örtülen doğacak, yani kamufle edilen hakikatler çıkacak. aydınlıkta karaltılı şafak yani merhum Barış Manço’nun 2023 Sabahı Şafakta Kayaların Oğlu.

 Ata’nın  şiiri şöyle devam ediyor: Yalan tarihi gömüp, doğru tarihe gidinTuna ismi ile bir sır: Tuna isminin tersi ANUT’tur. Yani “Anıt.” Bu kodlama bir addır, şimdi fazla açmıyorum.

Şimdi şiire devam edelim: Türk sadece bir milletin adı değil, bütün adamların birliğidir. Dünya o zaman görecek, hakikat nerede nerede?

DERÛNİ DEVLET-KUTSAL HALI kitabımda da  yazdığım gibi; Türk, tek olan tüm milletleri toplayacak olandır, tüm adamları.

Orkun anıtlarına,Bengü Taş” denir yani “ebedî anıt.”  “Devlet -i  Ebed Müddet” lafı bu taşın kodundan alınmıştır. Atatürk’te bu koda atfen, “Türkiye Cumhuriyeti ilelebed payidar kalacaktır.” demiştir. Tuna isminin tersten, “anut, anıt” olmasının bir sırrı budur. Bu konu oldukça geniş olup, şimdilik fazla açmıyorum. Yani Ata boşuna şiire bu ismi vermemiştir.

Şimdi bazı resimler sunalım;


             


 Genelkurmay arşivindeki Çanakkale’de 13 yaşındaki asker Türk çocuğu da mı masondu bu pozu verirken.  

  Yine bazı Osmanlı padişahlarının tabloları…  


 

    


  Ayrıca 5. Murat masondur. Atatürk dönemindeki şeyhülislam Musa Kazım Efendi masondur ve niceleri… Bu ayrı. 

Yine elim değmişken, Atatürk’ün bıyığı Wilhelm bıyığı falan da değildir. Güya Atatürk’ün bıyığı Kayser İkinci Wilhelm’den esinlenme imiş.   Bu da ayrı safsatadır. O da yine Balbal Türk mezar taşlarında çıkan tüm heykellerde kaytan, dönen, öz be öz Türk atalarının bıyığıdır. Aşağı doğru bıyık mongol etkisidir. Balbal heykellerinde de sağ el kalpte, bir kase içinde içtenlik sunulur, bunları şimdi açmıyorum, mesele çok uzar.


 

 


         


   

Ata, sandalyeler dururken, o çok sevdiği halısına, Türk töresindeki Bilge Kağan gibi bağdaş kurarak oturmuştur. İlginç değil mi, neden bu pozlardan söz edilmiyor? Yine Bilge Kağan’ın başsız heykelinin elinde tespih vardır.


                                     


                       


 Ata'nın elindeki tespihler, bunlar eski Türklerin elinde de vardı yani Budizimle açıklanmaz. Bunu da belki ileride açarım...       

Bazı konuları açmayacağım dememdeki sebep; hem çalışmalarım var, hem de dezenformasyona uğramaması için. Çalışmalarım alınıp, söylemediğim şeyler yazılıyor bunun için. Zamanı gelirde nasip olursa açacağım. 

Atatürk’ün mason olma ihtimali, Abdullah Gül ve Recep Tayyip Erdoğan’ın mason olma ihtimali kadardır, yani sıfır.                                   


 

  


        

 Saygılarımla.

    

Oktan Keleş

Oktankeles@gmail.com

onaltiyildiz@gmail.com

 

      http://www.youtube.com/watch?v=fWs5Q2RxPRs

 

 
Bu haber 107,263 defa okundu.

Yorum ekleYorum ekle


Yorumlar (84)
 • Muhsin Durlu / 13 Ocak 2016 02:07

  Emindim zaten ama bu paylaşım sayesinde neden bzaılarının çok sevdiğini,bazılarının ürkerek yaklaştığını daha net anladım..Teşekkür ederim...
 • Hanife / 10 Kasım 2015 16:39

  Bu eli göğse koyma meselesi çogu kişide olabilir. Ben bile karşımdaki insanla konuşurken arada elimi kalbimin üzerine götürüp hafif hafif vurduğum olmuştur...Ve selam verirken teşekkür ederken de aynı hareketi yaparım..bu gönülden gelen bir şey..Çogu insan Atatürk ile alakalı yanlış bilinçleniyor yanlış yorumluyor sonumuz hayrolsun...Bilgiler güzel çok teşekkür ederiz..Saygılar efendim..
 • Ahmet SOYLU / 16 Mart 2015 10:47

  Gönüllü Bombacı

  http://www.internethaber.com/genelkurmayda-yayinlanmamis-canakkale-savasi-fotograflari-foto-galerisi-39504-p3.htm
 • Tayfun Aslan / 10 Aralık 2014 18:24

  Sonuna kadar MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

  Mustafa Kemal ATATÜRK ismini silmeye çalışan zihniyetsiz cahil kesiminde biraz araştırma yapması gerekir... Boş muhabbetler yapanlar çok; masonluk konusunda, Atatürk'ün pozları konusunda mesela... Yazık diyorum onlara sadece... Tek Gerçek MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
 • alaca / 10 Kasım 2014 00:51

  Hatırlatma

  hatırlatma için teşekkürler.. şimdi daha bir başka okuduk.. Tuna tam akması gereken yere akıyor herhalde.. Tuna şiirini okurken Orkhun Yazıtlarını da düşündük, Frig Tümülüslerini de, Ayasofya'yı da Boğazı da..
 • Birkan Soner / 16 Ağustos 2014 20:26

  KHUFU Kralin heykeline bakiniz.

  Eski-Misir uygarligini kuranlarda ayni durusta heykel bulabilirsiniz.Bakiniz Khufu kralinin heykeline.

  Eski-Misir medeniyetini kuranlar'da zaten Orta Asya'dan gelen akincilardir diye soyleyen arastirmacilar var. Boylece bir baglanti kurmamiz mumkundur ve bu adetin en az 5000 sene olduguna dair sonuca varmak mumkundur.
 • Gül AK / 8 Mart 2014 22:10

  En büyük TÜRK

  Tesaadüfen rastlamadim ,arastirirken buldum yazinizi .Hep atatürkcü milliyetci bir insandim .Gölge düsürmeye kimin gücü yeter. Iyiki sevmisim seni Mustafa Kemal Atatürk .Aydinlattiniz .Gercekten allah sizden razi olsun .
 • cıkıbaba / 11 Şubat 2014 18:59

  harbiden allah razı olsun

  hocam sizden allah razı olsun bazı düzenbazlar dini kullanarak Atatürk ü kötülemeye calısıyorlardı cevap artık hazır tabi sansür getirdiler bu yazıyı da kaldırırlar ama olsunn en azından ben ögrendim cahil insanlara da allah nasip eder inşallah tekrar allah razı olsun...
 • emre a / 5 Aralık 2013 21:25

  Wİkipedia-List of Freemassons

  Bu başlık altında Mustafa Kemal Atatürk'ün mason olduğu yazıyordu. Ve ben bunu görünce hemen üye oldum ve bu yanlış bilgiyi sildim. Bu arada çok güzel olmuş yazı eline sağlık
 • mehmet / 7 Kasım 2013 04:46

  gökten indiği sanılan

  aşağıda bir arkadaş sormuş atatürk meclis konuşmasında niye "gökten indiği sanılan.." dediğini soruyor
  arkadaşlar 1 dk den az meclis açılış konuşması ASLA olmaz
  o vidyonun kesik olduğu çok bariz,o konuşma vidyosunun tamamı arşivde var ama yayınlamıyolar,
  meclis sitesine konuşma metnini vidyodan sonra eklemiş,ama niye buna ihtiyaç duyduda vidyoyu eklemedi çok ilginç
  işin özü kesik vidyo yüzünde iftira atmayın,büyük günah
 • muhammet Üstün / 3 Kasım 2013 09:50

  işte kanıtlarla gercekler :)

  İftiranın ne kadar gunah oldugunu bılırler ama atama ıftırayı atarlar bu mu yanı ınsanlık. helal sana abıı tesekkurler bızı aydınlattıgın ıcın
 • mehmet canik / 19 Ekim 2013 02:38

  arkadaşlar masonların resmi sitelerinde atatürkün ismi yok
  http://www.freemasonry.org
  http://www.formermasons.org
  http://www.freemasonrytoday.com
  bi italyan dergisinde çıkan iftiradır bu,avrupada özellikle alman-hollandalı bikaç dandik sitede bu yazıyor diye adamı mason yapamazsınız,ayrıca idda ettikleri TİSORTA LODGE hakkında en ufak bi bilgi yok
 • ihsan / 12 Ekim 2013 03:22

  Bence en dogrusu Mason localarinin aciklamasi lazim. Atatürk masonmu degil mi?? Cünkü Dünyadaki cogu Locada Ünlü Masonlar arasinda geciyor ismi. Ki Masonlar mason olmiyana Mason demezler.
 • kadir arslan / 11 Ekim 2013 23:08

  helal olsun

  oktan abi sana büyük teşekkür ediyorum ve bu yazıdan dolayı seni kutluyorum. at gözlügünü takmışlar bu millete yürütüyorlar ve yutturuyorlar yok mason duruşudur şu duruşudur. bilmezler ki Türk kültüründe bu Bilge kağan duruşu
 • ali / 19 Ağustos 2013 02:00

  oylemi

  Bütün insanlar Âdem ile Havva'nın çocuklarıdır... Allah kıyamet gününde soy ve neseplerinizden dolayı sizi sorguya çekmez. Şüphesiz Allah katında en değerliniz, O'na karşı gelmekten en çok sakınanınızdır." (Taberi)

  "Öyle milletler gelecek ki, ölmüş babaları ile övüneceklerdir. İşte onlar cehennemin kömürleridir. Ve onlar, Allah katında pisliği burnu ile yuvarlayan böceklerden daha basittir!.. Allah sizden cahiliyet devrinin övünmesini ve babalarla büyüklenmeyi kaldırmıştır. İnsanlar iki gruptur: ya muttaki mümin ya da perişan kafir! Bütün insanlar Âdem'in çocuklarıdır. Âdem de topraktan yaratılmıştır." (Tirmizi, Beyhaki, Ebu Davud)


  burada irkcilik kokuyor sayin keles ELHAMDULILLAH hem muslumanim hemde turkum milleti irki olarak ovundureciginize dini olarak ovundurseniz daha iyi olmazmi
 • mehmet / 11 Ağustos 2013 14:56

  ekleme-hacı bektaş

  abicim çok güzel bir yazı dizisi hazırlamışsın ek olarak bunuda eklemeni şiddetle tavsiye ederim

  http://www.forumlord.net/sahabeler-din-alimleri/72859-haci-bektas-veli-kimdir-haci-bektas-velinin-hayati.html

  burda hacı bektaşta bu türk duruşunu yapıyor
 • yasin tatar / 25 Haziran 2013 03:58

  ne alaka

  bir kere rte kalbine elini koymuş gönülden olduğu göstermek için padişah resimleri zaten sonradan çizme orjina padişah resmi ver sanki son dönem padişahlarında vardı belki hadi abdülhamitin ki ni gösterin
 • hasan güven / 6 Aralık 2012 10:44

  teşekkür

  Hocam elinize yüreğinize sağlık
 • Oguz Kaan / 3 Aralık 2012 11:53

  Tebrikler

  "Atatürk, ehillerce; yıkılmış, işgal edilmiş, bölünmüş topraklarda, yeni devlet kurma görevi için, çekirdekten yetiştirilenlerden en liyakatli kişi olarak seçilmişti. " cümlesi çok önemli bir cümledir, umarım bu cümlenin içeriğini açacağınız gün ki yazınızı da okuruz. FAKAT DAHADA ÖNEMLİ OLAN BİR KONU VAR ATATÜR'KÜN SKLANDIĞI İDDA EDİLEN VASİYETİ BU KONU İLE İLE İLGİLİ BİR ÇALIŞMANIZ VARDIR ZANNEDİYORUM BUNUDA PAYLAŞMANIZ GEREKEN BİR ZAMAN VAR MIDIR MERAK EDİYORUM...
 • Gürhan Dişbudak / 30 Kasım 2012 00:28

  ..

  Hocam Allah razı olsun.Ancak son cümle dikkatimi çekti.
 • cem tunc / 26 Kasım 2012 17:30

  abı yıne onıkıden vurdun .acı olan ne bılıyonmu abı bu yakıstırmaları bu lafları yıne dındarım dıye gecınen bazı saf temız muslumanları tenzıh ederım cemaatlar yapıyor.insallah onlarda bu yanlıslıkların farkına varır herkes ummetın pesıne dusmus turklugunu unutmus ama unutulmaması gereken bırsey var MILLETSIZ UMMET OLMAZ ONCE MILLET OLMAMIZ LAZIM.arabın ummetının ne olduğunu cok ıyı goruyoruz.turk uyanık olmalı saygılar.onların attıgı curuk yumurtalar senın arastırmaların ve bıze sundugun bılgılerle gul bahcesının kokularına donuyor
 • Serhat / 24 Kasım 2012 00:16

  Atatürk- Mason duruşu

  Değerli Oktan bey. Kafalardaki bir suali çok açıklayıcı ve bilgilendirici ve de son noktayı koyucu bir netlikle gayet açıkca belirtmişsiniz. Teşekkür ederiz.
 • EMRE ERHUN / 23 Kasım 2012 05:33

  AYRICA"TÜRK,MÜSLÜMAN OLDUKTAN SONRA TÜRKTÜR" ÜSTAD NECİP FAZIL KISAKÜREK
 • faruk öncü / 18 Kasım 2012 02:05

  kara tez çöktü

  Allah sizden ebeden razı olsun kara tez çöktü,
  karalar aklımızı karıştırmıştı,çok şükür mutmain oldum.
  Türk tarihinin yeniden canlanması bir çok sırrı açıyor sayenizde doğru ve yanlışı ayırt ediyor.
 • MURAT GÜLŞAN / 17 Kasım 2012 21:24

  SAĞ EL

  oktan hocam bu el meselesini soruyorlardı açıklayamıyorduk.hay ALLAH razı olsun hocam,ne güzel derun-i bilgi şimdi dahada güzel anlatırız..
 • kudret konuk / 16 Kasım 2012 01:43

  Bir sorum var.

  Sayin Hocam ,Atamizin Tuna siirini okurken aklima geldi ve cevap bulmakta güclük cektim.Yakint tarihte ebediyete intikal etmis rahmetli bir Liderin kitaplainda da Tuna ya atifta bulunuluyor ve Tuna ile ilgili siirleri var .Acaba iki büyük insanin yetisdirildikleri ve beslendikleri kaynak aynimi?Bunun cevabini ancak sizden alabilirim
 • ugur coskun / 15 Kasım 2012 23:08

  muhtesem

  Allah cc razi olsun senden Oktan Abim..ellerinden muhabbetle oper tum Onaltiyildiz ailesine hurmetlerimi sunarim sagolun varolun insallah..
 • turka / 15 Kasım 2012 11:58

  kalemine sağlık oktan abi..

  damarlarında 1 damla türk kanı taşıyan, Atatürk'ün mason olma ihtimaline %0,0001 bile inanmaz, inanamaz! tarihe mal olmuş bir milleti, küllerinden dirilten böyle kutlu bir zaata yapılabilecek en büyük hakarettir, ona mason damgası vurmak! Artık millet bu numaraları yemiyor, görüyor ki bu karanlık odakların, devşirmelerin tek sorunu ''Türk Milleti'' kavramıdır. Sayeniz de millet kimin ne mal olduğunu görüyor, bir yazınızda da değindiğiniz ''İstiklal mahkemelerinin tekrar kurulacağı gerçeğinin tecellisini bekliyoruz''. Ak koyun kara koyun ve devşirmelere duyrulur! Bu milletin varlığına kast eden, varlığıyla cezasını çeker! Saygılar.
 • seher / 15 Kasım 2012 04:45

  Allah razı olsun

  çok güzel açıklama insanın kalbi mutmain oluyor.
  Bundan sonra sıkı takipçiniz olacağım saygılar.
 • önder-mert-emel / 14 Kasım 2012 14:53

  çok karışık

  gazi paşayı anlamak o kadar zor bir hal aldı ki küçüklüğümde anlatılanlar, okulda verilenler ve gerçeklik payının fazlaca olduğuna kanat ettiğim eserler,makaleler çok karışık ALLAH (c.c) gazi paşa ve silah arkadaşlarına vatan için mücadele veren alplere,erenlere ve alperernleri rahmetiyle rızıklandırsın. Amin
 • göktuğ / 14 Kasım 2012 06:38

  Asrın Bilge kaganı

  Allah razı olsun ağabeyim.müthiş açıklama.
 • Topal Osman / 13 Kasım 2012 14:38

  Kamal Atatürk

  Sayin Oktan Keles Bey,
  Mustafa Kemal Atatürkün Mustafa ismini silip ve Kemali
  Kamal olarak degistirmesinin Sirrini aciklayabilecek Ilime Sahiptir MasaAllah.

  Saygilar
 • tuluğ / 13 Kasım 2012 11:21

  oktan ağabeyim Allah senden Ebeden razı olsun.
  malesef 6 yıl kafamı yıkadılar Atatürkümüz hakkında,sayende virüslerden temizlendik.Başım yoluna kaldırım taşı olsun.
 • Murat Uzun / 13 Kasım 2012 11:18

  Kendini turk islam insanı zannedenlere cvp

  Ulu orta ataturkun bu elinin duruşunun mason duruşu olduğunu iddaa eden onlarca video bulunmakta.Kendini turk islamcı zanneden islamı ve turkluğu sadece facebooktan youtubedan öğrenen zaatlara (ataturk şöyledir ataturk boyledir diyenlere) balyoz gibi bir cvp olmuş.Bunu hemen cevremdeki kişilere cvp olarak kullanıcam.Burada paylaştığınız resimler çok büyük belgeler niteliğinde.Bir çok genç beyin ataturk masondur fikriyle büyültülüp saf dışı bırakılmaya çalışılıyor.Allah c.c. razı olsun .
 • Birisi / 13 Kasım 2012 09:28

  Gokten

  Abi söylediklerine amenna .. Ama yına kafalarımız karışık,misal bir video var gazı paşanın bizzat görüntülü ve sesli meclis konuşması... konuşmanın ilgili kısmı şöyledir: "bizim devlet idaresindeki ana programımız, chp programıdır. bunun kapsadığı prensipler, idarede ve siyasette bizi aydınlatıcı ana hatlardır. fakat bu prensipleri, gökten indiği sanılan kitapların dogmalarıyla asla bir tutmamalıdır. biz, ilhamlarımızı gökten ve gaipten değil, doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyoruz.” neden böyle birşeyi söylüyor, veya ne demek istiyor,,bilen arkadaşlarda bilgilendirebilir
 • Kurtuluş / 13 Kasım 2012 03:27

  Yine bir şuur patlaması

  Oktan abi, Allah(c.c) razı olsun sizden.Çok spekülatif bir konuya öylesine güzel bir açıklama yaptınızki tam bir şuur açılması ve fluluğun ortadan kalkması netleşmesi yaşadık.Şükrolsun kendi aciz bilgilerimle biliyordum fakat tezin antitezini yapacak bilgilerim yoktu.Şükrolsun sentez gerçekleşti.Tekrar tekrar sizden büyüklerimizden abilerimizden arkadaşlarımızdan Allah(c.c) razı olsun.
 • ANIL T. / 13 Kasım 2012 02:52

  Allah razı olsun GERÇEK AĞABEYİM

  bizede yanlış anlattılar sonra bir araştırdımki Atatürk için söylenenlerin bir çoğunu Atatürke deccal diyenler yapıyor,hemde nasıl,BAŞIMIZ YOLUNUZA KALDIRIM TAŞI OLSUN GERÇEK AĞABEYİM.
 • hatice sahin / 12 Kasım 2012 22:31

  tasi gedigine koymak

  S.a. Oktan abi ,bu konu benimde kafami bayagidir kurcaliyordu,cok güzel aciklamis ellerine,yüregine saglik.Deyim yerindeyse eger ,TASI GEDIGINE KOYMUSSUN her zamanki gibi.ALLAH yolunuzu acik etsin
 • Volkan Ç. / 12 Kasım 2012 22:13

  Beyinler o kadar...

  Ellerin dert görmesin Oktan abi... Bu bilgiler süper akledene, anlayana...
  Lakin, yıllardır beyinlere o kadar işlenmiş ki, Gazi Paşamın mason, deccal v.s.. olduğu... Sen bunların karşısına ne tür delillerle çıkarsan çık, hatta geçmişe zamanda yolculuk mümkün olsa müşahede etseler yine de şüphelenir, bu işin içinde bir ilizyon var derler... Çünkü, yıllardır aynı martavalı dinlemişlerdir, şimdikiler de öncekiler de...
  Eee, ezberler bozuluyor nihayetinde... Kolay değil, temel tezleri çöküyor Allah'ın(C.C) izniyle...
  Selam ve dua ile...
 • A.S. / 12 Kasım 2012 21:08

  Allah razı olsun

  Bir müslüman olarak sizi çok seviyor ve takdir ediyorum.
  Gazipaşayı rahmetle anıyorum.Eskiden farklı düşünürdüm,ancak bir kısım müslümanların cambazlığını görünce anlamaya başladım.Ayet işi ehline verin yazıyordu Eğilde GAZİPAŞA OLDUĞU çok açık.Allah gani gani rahmet eylesin.
 • Oya Kisir(Oya Kara) / 12 Kasım 2012 19:39

  Yorum

  Önce sorumun benim fikrime göre olan cevabını yazayım:"Sanırım hiçbir ülkede bu derecede değildir..."Hangi ülkede,ülkesini kuran liderinin gıyabında bu kadar konuşuluyordur,gıybeti yapılıyordur?Söylenenlerin doğru olmaması ise gıybet+yalan+ iftira olur ki yalan ve iftira ortalığı nasıl karıştırır,nasıl fesatlara sebebiyet verir...?Gıybet etmek /yalan soylemek/iftira etmek ise gunah acisindan konunun Müslümanları ilgilendiren bölümü… İkbal'den bir kelam:"İnsanın makamı semadan yüksektir,terbiyenin aslı insana hürmettir"
  "Herkül Tarihçileri" konularını işliyorlar kendi köşelerinde,kendi kıyılarında...Ama Allah razı olsun karşılarında Oktan Abimiz var..Öyle güzel açıklamalarda bulunmuş ki hayran kaldım verdiği bilgilere...Allah ilminizi artırsın,yar ve yardımcınız olsun...
  Ne yap/z/arlarsa yap/z/sınlar zamanı geldiğinde,Allah'ın izniyle toprağa gizlenen o tohum yeşerecek...Selametle kalın...
 • cem akturk / 12 Kasım 2012 15:53

  yaşadıgım bir olay

  oktan hocam müthişsin ya bu zamana kadar hep aklımıza takılıyordu konduramıyorduk ama özellikle bu durusu mason duruşu diyenlere bi cevap veremiyorduk.sizi doğrular bir olay başma çook önce gelmişti gerçi yine burda yazmıstım ama yine yazıcam.bir cuma ögleden sonrası eyüp sultanda,kapıma biri geldi meczup diyebilirim ama konusması şiiraneydi bizim gibi düz değil.içimden nasıl bu adam boye kafiyeli böyle güzel konusur diye geçti.bana söylediği herşey olmus seylerdi bunları geçicem yani hayatımdaki dönum noktalarını ve hatalarımı söyledi.en son bana dedi aman ATATÜRK e kötü diyenlere inanma vebale girme o büyük ve mübarek bir insandı gibi şeyler söyledi ama şiirle yine.nerden geldiniz deyince aziz mahmud hüdai ile sohbetim vardı şimdi mevlana hz lerine gidiyorum dedi.verdiğimiz para ve giysileri kabul etmedi..kısacası bu olayı yaşayınca atanın büyük oldugunu anladım ama kafamda biçimlendiremedim ama taşlar oktan baba ile yerine oturdu evelallah.
 • Enis Çatak / 12 Kasım 2012 15:09

  Yorum

  Abi verdiğin bilgiler için teşekkürler. Ben bu çarpıtmaların ve yakıştırmaların yakın tarihten yani Atatürk'ten başlayarak Türklük bilincinin hafızalardan silinmesi için planlanıp devreye sokulan bir proje olduğunu düşünüyorum. Ayrıca farklı platformlarda Atatürk'e dinsiz, mason, deccal yakıştırmalarını yapanların ve Atatürk'ü Osmanlı'dan gayrı tutanların aynı projeye hizmet ettiklerini seziyorum. Bu ülkeyi kimin kurdurduğunu, Atatürk'ün nasıl bir töre üzerine yetiştirildiğini ve hangi camide nasıl bir dua ile kılıç kuşandığını sayende öğrendik.

  Abi bu çarpıtmalara senin de serzenişte bulunduğun çok itibar edilen tarihçi yazarlardan biriyle örnek vermek istiyorum. Bu yazar Temmuz ayında bir yazı yazıyor. Yazının son bölümü:

  "Abdülhamid ile Atatürk’ü aynı idealin temsilcileri kabul etmek, üstelik resimlerini de sembol niyetine yanyana getirmek tarihten de, geçmişteki olayların neticelerinden de haberdar olmamak demektir; üstelik her ikisinin de hatıralarına saygısızlıktır!"

  Ben bunların hangi tarihi okuduklarını merak ediyorum. Oysa G. Osmancık'ın 2010 senesinde II. Abdülhamit Han’ın torunu Nadin Sultan ile yaptığı röportajda kendisine sorulan "II. Sultan Hamit Han'ın bugünkü Türkiye'ye en büyük mirası nedir?" sorusuna;

  "Şu bir gerçek ki Sultan II. Abdülhamit'in Türkiye'ye en iyi hediyesi aslında Mustafa Kemal'di. Ondaki cevheri fark etmiş, yetişmesi için elinden geleni yapmıştır. Onun düşündüğü, hazırladığı bütün devrimleri gerçekleştirmek Mustafa Kemal'e nasip olmuştur."

  cevabını veriyor. Tarihçi yazarın kendisi bihaber fakat farkında değil. Keşke Osmanlı envanterindeki Porto şarapları yerine bunları sağlam kaynaklardan araştırsaymış.

  Bu yazıdan sonra Anıtkabir'in ne anlama geldiğini bir parça kendi çapımca anladım ve bana göre bu yazının çok önemli bir mesaj taşıyan son bölümünü ise; masonların hiçbir zaman bu ülkenin başına geçemeyecekleri şeklinde yorumladım. Tıpkı Atatürk'ün vefatından sonra deneyip başaramadıkları gibi...
 • biri / 12 Kasım 2012 14:59

  Hocam sorgulamamızı mazur görün. Zaman öyle bir zaman ki her gördüğümüzün altında farklı gerçekler yatıyor. Biz adam gibi adam arar olduk etrafımızda ve kime inanacağımızı bilemez olduk. Birlik istiyoruz kalbimizin en derinliklerinde ama kimlerle birlik olacağımızı bilemiyoruz. Gerçek doğruyu sorgulamamızın tek nedeni de bu. Size sormamızın nedeni de size ve araştırmalarınıza olan inancımız. Birileri çok kolay iman adı altında Atatürk' e imansız damgası vuruyor ve cemaatleri çok geniş. Komşularımız abilerimiz ablalarımız bu cemaatlerde. Biz inanamıyoruz inanmıyoruz ama doğrusunu bilemeden kimseyi bu gerçeğe inandıramayız. Araştırdığınız kaynakları bizlerle de paylaşabilirseniz Atatürk' ün süfyan olmadığını belgelerle ispatlamak isteriz.

  Derin hürmet ve selamlarımla...
 • haluk / 12 Kasım 2012 12:44

  çok güzel tokat

  hele sırf bu duruştan pozdan sebeb mason olunuyorsa ,bu pozu gül ve erdoğanda defaatle verdi,en sonki ironi harika çok iyi bir yazı.
 • Elmas / 12 Kasım 2012 12:28

  Ben bu sitedeki her yazıyı okuduğumda kanım ayrı bir deli akmaya başlıyor.Çok şükür ki sizler gibi arifler var bizde herşeyin aslından haberdar olabiliyoruz.Dualarımız sizlerle perdeleri kaldırmaya, bizlere yıllardır dayatılan yalan tarihi yeniden yazmaya devam edin.Saygılar...
 • 333sir / 12 Kasım 2012 12:26

  Masonsa eğer kendine mason

  Benim için önemli olan Atatürk'ün mason olması değil. Yaptığı icraatlardır... ! 19 Mayıs itibari ile Türk Devletinin başında göründü... (İlk defa okuyacaksınız. Dikat! ) Ama manevi komutanları hep unuttuk...Kazım Karabekir gibi ! Paltosunu silkeleyerek kurşunları üstünden döken Karabekir Paşa... C.Allah size gani gani Rahmet etsin. Amin
 • Yasin Akdoğan / 12 Kasım 2012 11:33

  Çıktık açık alınla...

  Gülbank ile uğurlandık yola..çıktık ama nereye? Alnımızda KAMER'in ilk hali..YILDIZ'a doğru ARİF olmaya istikamet tuttuk!!!
  16 Yıldız "1" gönül yörüngesinde akıp gitmektedir.. VEL ASR!
  Hesaplar dürülecek!
  Sırrı Muhammediyeden... ADAMLAR BİRLİĞİ şu mısraları tekrar okuyacak (İKRA) "Ay doğdu üzerimize veda tepelerinden..." Ay'ın doğuş hali mi? veda tepesi? yani dağ eteklerinden..Kayaların oğlu iniyor iniyor ŞEHRE!

  TÜRK dağa,taşa,sayfalara heryere yazar tarihini neden? çünkü kalem tutmasını biliyor!
  Nice kalemler vardır içinde mürekkebi yok..yani yazdığını sabnır ama bir bakar ki silinir AMMA TÜRK'ün EL KALEM'in mürekkebi HAKK'tan dır bu yazı SİLİNMEZ EY OĞUL!!!
  Diğer milletlerin yazılarını göstersinler bu deliye nerde?!

  ATAMIN dediği gibi kod adı: TUNA!
  Nehrin yanına düşmanlar varınca bir taktik doğdu o cenk meydanında ER olan TURKA "TURAN TAKTİĞİ"
  Malum savaşçı bir milletiz! en sonunda Oktan BAŞBUĞ'un dediği gibi çareyi kaçmakla buldular bu yüzden olimpiyatlarda 1. gelirler! Kaç ama KURT kapanına DİKKAT ey küffar, her seferinde aynı hataya düşüyorsun!

  Üveys el Karani gibi olanlara SELAM OLSUN... gerektiği zaman zikir ehli,gerektiği zaman savaş ehli ve sonunda şehadeti ararız! (siffin savaşı)

  Ahir zaman ADEM ÇELEBİ'ye kalbi SELAM OLSUN!
 • Mustafa Akyüz / 12 Kasım 2012 11:03

  Vikipedi: Ünlü Masonların Listesi

  Mustafa Kemal Atatürk (1881–1938), National hero and founder of the modern Republic of Turkey. Macedonia Risorta Lodge No. 80 (some claim Lodge Veritas), Thessaloniki.
  Kaynak: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Freemasons
 • Hasan AVCI / 12 Kasım 2012 10:25

  Elhamdülillah

  Açıklamanız bizi çok mutmain etti. Allah razı olsun. Yazılarınızın ve başarılarınızın devamı temennisiyle Allah'a emanet olun.
 • Barbaros / 12 Kasım 2012 09:47

  Tebrikler

  Atatürkün : Beni öven sözleri bırakınız , gelecekte neler yapacağız ona bakalım demiş , ama Atatürkümüze ne dua etsek ne övgü yapsak azdır ,

  Aynı şekilde Övmeyi övülmek gibi bende sevmem ama Atana sahip çıkıp bu araştırmaları yapman ve adi saldırıları belgelerle defetmen gerçekten övgüye layık , helal olsun sana ,bu yaptığın kendin için değil vatan için olması ayrı bir değerdir ,

  Ama cümlenin sonunda Atamızın yerinde oturan bu kişileri keşke katmasaydın yazına daha temiz kalırdı , selamalr
 • Serdar T / 12 Kasım 2012 09:02

  Masonik nizam duruşu aldatmacası

  Sevgili Oktan yine kafalarımızda beynimizi ''acaba'' diye kemiren bir olayı üstelik delilleriyle açıklamış selam olsun abime ve tüm Hilalilere....
  Burada dikkat çekmek istediğim konu şu ki oda masonların veya şeytanilerin Türklere ve değerlerimize ait olan sembolleri kendi amaçları doğrultusunda , bunları sanki onlara aitmiş kullanıp bir manada dezenfermasyon yapması,(mesela HZ.Davud a ait sembolü israilin bayrağında kullanması veya biyolojik uyarıda 3 hilal kullanılması gibi)Atatürk ün sağ elinin göğsünde olan resimleri yıllardır mason ünlü liderlerle aynı karede yer almakta ve insanları bu konuda yanıltmakta ,en kısa zamanda bu konuların Türk halkının bilgisine sunulmasının elzem olduğunu düşünüyorum çünkü yıllardır Türkiye deki Oktan abinin dediği gibi içimizdeki irlandalılar yaptıkları zülmü Atatürkün ardına sığınarak yaptı ve Türk halkı özellikle dini hassasiyeti olanlar Atatürkü din düşmanı ve Türk halkının değerlerini yok sayan bir kişi olarak, onları yok etmeye çalışmış gibi görüyor...Özellikle İsmet inönü vakasının bu millete iyi anlatılması gerektiğini düşünüyorum...saygılarımla...
 • S.SENA / 12 Kasım 2012 07:36

  BU BİLGİ fakebook ta VİDEO OLMALI

  YİĞİTLER GÖREV BAŞINA .MUHTEŞEM BİLGİ OKTAN BAŞBUĞUM,
  ALLAH RAZI OLSUN.
 • Osman S. / 12 Kasım 2012 02:25

  Ata nın vasiyeti

  kenan evrenin koyduğu yasak 2013te kalkıyormuş. bu konu hakkında birşeyler söyleyecek misiniz?
 • dertli mümin / 12 Kasım 2012 01:31

  acaba ?

  yazı muhteşem oktan babaya minnettarız ALLAH İLMİNİ ARTTIRSIN Atanın Tuna isimli şiiri dikkat çekici bilgiler içeriyor tunanın altını kabristan yaptı diyor acaba diyorum tahmin yürütüyorum türklerin istanbulun altında olduğu gibi tuna (Anıt) nehrinin altındada bir yeraltı kenti olabilir mi ? ve burda önemli şahısların mezarları mı var ? başka önemli eserler eski kitaplar heykeller tabletler vb. olabilir mi ? günün birinde bu sorularımıza yanıt almak dileğiyle TEŞEKKÜRLER 16YILDIZ
 • nihal kaya / 12 Kasım 2012 00:15

  heyt be hemen facebook ta paylaşmalıyız bu yazıyı herkes artık gerçekleri görmeli,duygulandım damarlarımdki asil kan canlandı birden ,büyüğüm oktan abim bu yazıların devamını bekliyorum ,yeni kitapta sanırım atatürk konusuna yer vereceksin sanki öylemi anladım
 • orkun akar / 11 Kasım 2012 23:35

  Bilmukabele...

  Evvela selam selam....Bulent hocam selamın basımustune...Oktanımızda daha neler var neler...Vakti erisince acıyor seriyor sırları....Bizede sabr etmek feyzalmak dusuyor.....Bizleri koklerimizden o kadim bilgilerimizden toremizden turlu oyunla(Tabi arkasında seytan var)koparmıstılar ama Allahın izniile deruniler verilen muhletin sonuna gelindigini gostermeye basladı...Agzımızda bir damla su ile İbrahimin atesine yuruyelim....Tarafımızı belli edelim....Selamette kalınız...
 • M.Atabey / 11 Kasım 2012 23:26

  Allah seni başımızdan eksik etmesin ağabey.
 • ateş / 11 Kasım 2012 22:59

  10 Kasım, Münir Derman hz., Şehitler...

  Dünkü yazıya yolladığım ,fakat teknik bir kazaya kurban giden yorumumu buraya da almak uygun olur sanırım. Türk ve İslam bütünlüğü açısından ince bir tefekkür...

  Allah(c.c.), Ata'mızı ve bu vatan için kanlarını döken tüm atalarımızı ve evlatlarımızı, mükafatlarının en büyüğüyle mükafatlandırsın, amin.

  Deruni Devlet kitabında, gözyaşının yolculuğu ile ilgili ilahi sırrı okuyan herkes, eminim derin bir haşyet duymuştur. Şimdi; damlaların buharının bu yolculuğunu, bir de yukarıda ki yazıdaki(10 kasımdaki Münir derman hz.nin yazısı) şu ifadelerle birlikte düşünürsek, şehitlerimizin Allah katındaki değeri ve bu dünya üzerine etkileri hakkında biraz daha bilinç sahibi olabileceğiz.
  Ne demiş Derman hocamız(r.a.)?:

  'Kanları vatan toprağını sulamış ve buharlaşarak Allah katına çıkmışlardır!'
  'Buharlaşarak' ifadesini, buharın manevi yolculuğu bilgisinin ışığı altında tefekkür edelim.
  Gözden çıkan bir damlanın buharı, şayet Allah için akmış bir damlaysa, yeryüzüne Rahmet olarak dönüyorsa, ve Allah için akmayan damla da felaket olabiliyorsa, düşünün sırf Allah ve vatan için akıtılan kanların, Allah katına yolculuk yapacak olan buharlarını...Yeryüzüne ve vatanımıza, o kanların buharları yüzü suyu hürmetine inen rahmet, Türk'ü her daim, kaim kılacaktır.
  Bir de şunu bilmek gerek, ey düşünen insan:
  'İnsanı (insan) insan yapar. Düsturunu unutmayın.O (insan) insanın kendi içinde gizlidir. Onunla arkadaş olmaya savaş.'
  Burada da Derman hz., çok ince bir sırrı vermiş. İçimizdeki insanla arkadaş olmak, öyle kolay bir iş değil ki, hazret, 'ARKADAŞ OLMAYA SAVAŞ' ifadesini kullanmış. Çalış veya uğraş diyebilirdi. Amma, SAVAŞ demiş. İşte, yüce efendimizin(sav) büyük cihad dediği SAVAŞ bu olsa gerek.'

  Vesselam...
 • Ömer Faruk Gümüşer / 11 Kasım 2012 21:19

  Büyük Türkiye Yokunda

  Gene deryadan bir bardak daha her geçen gün sizi görme isteğim artıyor. Ankara da sizinle görüşmeyi Allah nasip etsin. Müslümanı da Atatürkçüsü de istediği gibi yontuyor bu milleti uyuttular Artık uyumak yok ecdadın koru gün geçtikce artıyor. Büyük Türkiye de sizinle beraber olmak nasip olur
 • Sefa Onur BEBEK / 11 Kasım 2012 20:33

  Hakikatler.

  Allah razı olsun.Bizler saten böyle birşeyin olacağına inanmıyorduk ama dışarıdan bir soru geldiğinde karşılarına bu yazıyla çıkacağım.
  Ha birde,Atatürk'ün elinde tesbihle aydınlığa doğru baktığı fotoğrafı yıllardır hem kitaplarda hemde sınıf tahtasının üzerinde görüyordum amma velakim ilk defa tesbihi görmek burda nasib oldu.Sevgilerle
 • dede / 11 Kasım 2012 20:17

  Ateş kardeşime katılıyorum NERDEYDİN ŞİMDİYE KADAR OKTANIM

  Allah seni bu millete bağışlasın.
  Alnından öpüyorum.
  yazdığın bilgiyi torunum okudu gözler malum gitti yaş 70 iş bitmiş derler ya,ama şimdi işi bitmeyen çocuklarla cepheye gitmeye hele senin gibi yiğitlerle hazırım..Baki selam.
 • Selçuk Karaca (Battal Gazi) / 11 Kasım 2012 20:05

  Hakikat nerede?

  Oktan Hocamız yine deruni bir tespit yaparak tarih içinde sığ kalmış düşüncelerimizi izale etmeye çalışmakta ve “Hakikat nerede?” diyen Gazi Paşa’nın işaretlerini ve kodlarını iyi okumamızı tembihlemektedir.
  Oktan Hocam saygıyla sizi selamlar, ellerinizden öperim.
  Gazi Mustafa Kemal 1927 yılında neşredilen Nutuk adlı eserinde aşağıdaki cümleleri yazmaktadır.
  İyi okuyarak hafızalarımızı tazeleyelim…
  “Mazhar-ı nübüvvet ve risalet olan Fahr-i alem Efendimiz bu kütle-i Arap içinde Mekke’de dünyaya gelmiş bir vücud-u mübarekti. Ey arkadaşlar! ALLAH birdir, büyüktür; adat-ı ilahiyenin tecelliyatına bakarak diyebiliriz ki; insanlar iki sınıfta, iki devirde mütalla olunabilir. İlk devir beşeriyetin sabavet ve şebabet devridir. İkinci devir, beşeriyetin rüşd ü kemal devridir. …. Son peygamber olan Muhammed Mustafa (s.a.v.) 1394 sene evvel Rumi Nisan içinde ve Rebiülevvel ayının onikinci Pazartesi gecesi sabaha doğru tan yeri ağarırken doğdu. Gün doğmadan! Bugün o gündür.”
  Yukarıdaki satırları dikkatlice okuduğumuzda Gazi Paşa’nın din ile ilgili düşüncelerini anlayabiliriz.
  Mason olan bir kişi yukarıdaki satırları yazabilirmiydi?
  Mason olan bir kişi odasında odasına hafız çağırtıp Kuran-ı Kerim okutup ağlar mıydı? (Türk Dünyasının Bilge Kağanı Sn.Namık Kemal Zeybek Hocamız en son katıldığı Öteki Gündem Programında bu konuyu vurgulayarak onun samimi ve inançlı bir Müslüman-Türk olduğunu özellikle vurgulayarak söyledi.
  Aslında Gazi Paşa ile uğraşarak tarih bilgileri içinde kirliliğe yol açan kişilere şu soruyu sormakta fayda var? Hitler Ari Irkından mıydı?... Peki Hitlerin ordusunda yer alan Yahudi Askerler, Amiral, General, Mareşal, Nazi Partisi üyeleri ne tür görevlerde yer alıyordu?.. Peki Hitler’in sığınağındaki bilgilerin General Reinhard Gehlen tarafından (Almanya’nın istihbarattından sorumludur) ABD’ye ne maksatla verildiği?...
  Şeytanilerin madalyonunu tersine çevirdiğimizde hakikatin onlar için tamamen uydurma olduğu ortaya çıkmaktadır. Hakikat onlar için sonun başlangıcı olacaktır.
  Vesselam…

 • Osman / 11 Kasım 2012 19:51

  TÖRE

  "Üstte mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe senin ilini, töreni kim bozabilir?" - Bilge Kağan
  "Ne mutlu 'Türküm' diyene."- Atatürk
 • Kel Murat Gerçek / 11 Kasım 2012 18:56

  Masaya vuruş

  Ben her zaman söylüyorum, Oktan babanın masaya vuruş şekline hayranım.

  Sevgiler.
 • oneronur / 11 Kasım 2012 18:24

  devam

  Oktan abi süper bilgiler, ancak siz bu sırları açtıkça bizim de açlığımız artıyor. İnşaallah hiç bitmez. Allah yar ve yardımcınız olsun.
 • ateş / 11 Kasım 2012 18:19

  Selam olsun...

  Gözlerimde yaşlarla, haykırasım geliyor şu anda!!! Ey Büyük Türk, ATATÜRK!
  NERELERDEYDİN BE OKTAN HOCAM, ŞİMDİYE KADAR!
  Niceleri zehirlendi çoktan! Orkun Akar hocama da selam olsun, şöyle demişti ilk sohbetimizde:

  'OKTAN OLMAK KOLAY DEĞİL!!!!'

  SELAM OLSUN OKTAN'LARA, SELAM OLSUN ADAMLARIN BİRLİĞİ'NE!!!
 • Begüm / 11 Kasım 2012 18:12

  On Altı Yıldız'a Oktan abimiz Atamız anısına bir yazı kalem almıştır kesin diye emin bir şekilde girdim ve yazıyı görünce duygulandım..Gerçekler sayenizde günden güne aydınlanıyor.Türk'ün Başbuğu Atamızı bilmeden,okumadan yorumlar yapan,eleştiren cahil cühelalara kapak olsun bu yazı!Atatürk'le ilgili daha detaylı tüm tartışmalara son verecek çalışmalarınızı sabırsızlıkla bekliyorum.Allah kolaylıklar versin.. • Kutay Metolar / 11 Kasım 2012 17:44

  hatasız kul olmaz..

  Her insan hata yapabilir fakat o hatadan dönüp bunu düzelten insanlar güzel insanlardır.İşallah Hatalarımızı düzeltmek nasib olur.
 • Bekir Öztürk / 11 Kasım 2012 17:33

  maşallah

  gerçekler birbir çıkarken selam onaltıyıldıza ve Oktan abiye olsun...
 • Hüseyin Eroğlu / 11 Kasım 2012 17:33

  Okudukça kızıyorum. Bu bilgileri niye bu yaşta öğreniyoruz. Vardır bunda bir hikmet diye de sakinleşiyorum. Muradullah böyle istemiştir. Bize düşen gerçek manada okumak , anlamak ve çevremize anlatmak. Hocamı görmek banada nasip oldu. Rabbim sırını arttırsın. Selam ve dua ile kalın.
 • Vatansever / 11 Kasım 2012 16:18

  Başbakanın ve Cumhurbaşkanının mason olmaması onların çok büyük ve affedilemez hatalar yapmadıkları anlamına gelmez... Oktan paşam öyle dedi diye şimdi birileri çıkar eleştirir... Bir bildiği var ki öyle diyor adam...
 • Taner Sezer / 11 Kasım 2012 16:03

  İşte bu!

  Geçen seferki sualimide bir nebzede olsa yanit olmuş oldu. Oktan abim,Allah sizden razı olsun.
 • Recep / 11 Kasım 2012 15:06

  Gazi pasanin Turk tarihi icindeki gorevini birileri saklasada,madde ve manada neler yaptigini,Haci Ahmet Kayhan hz ve ayni donemin yuce insani Dr.Munur Derman hz akl edenlere isaretler vererek anlatmistirlar.Ruhlari sad olsun.O oz damardan gelenler hep ayni seyleri, farkli usluplarla anlayacaklara sunmuslardir.Gonuller bekcisi,Alp-Erenimiz,bilinmeyenleri anlatarak akillarimizdaki butun virusleri temizlemistir Allah`in izni ile, acizane kanaatimce.O`na tesekkur etmek sadece laf olur,aklettik.azmettik bu millete hizmet etmeye demek ve bu yolda olmak ona en buyuk tesekkurdur diye dusunduk acizane(muhabbetleri ve dualari uzerimizde daim olsur insallah)
 • yasin murat / 11 Kasım 2012 14:54

  Komutanım

  Komutan'ı, Komutan'dan öğrenmek ne güzel kısmet...
 • Halim Kavrazlı / 11 Kasım 2012 14:34

  yorum

  Oktan abi Allah sizden razı olsun saçma sapan söylentileri çok güzel açıkladınız
 • merakli(Omer A.) / 11 Kasım 2012 13:56

  biz de bilmek istiyoruz...

  Turk tarihini biz de bilmek , Ataturku bizde daha iyi taniyip anlamak istiyoruz, bizim tfekkur yolumuzu acan sirli kapilari gosteren basbugumuz Oktan hocama selam olsun. Sizin yaninizda sizlerin yaninizda olabilmek dilegiyle...
 • Hasan ELMAS / 11 Kasım 2012 13:52

  Allah sizden razı olsun oktan abi,yine çok güzel bilgiler..
 • GÖKTÜRK / 11 Kasım 2012 13:50

  Saygılarımızla...

  Değerli büyüğümüz Oktan Bey'e sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Türk'ün asil evlatları sizin bu büyük hizmetlerinizi asla unutmayacak.
 • İsmail ŞENEL / 11 Kasım 2012 13:43

  Kutsal Halı ve Heykellerin Yerleri

  Sn. Üstad,

  Mustafa Kemâl paşanın en son fotoğraftaki genel görüntüsü yani arkasında halı, Kutsal Halı değil mi?

  Ayrıca heykellerin tam olarak yerleri nerede?
 • müge / 11 Kasım 2012 13:38

  yine ağlattın

  Ben senin her yazını okuduğumda ağlamak zorundamıyım.
  Ne diyeyim Allah seni bu necip millete bağışlasın.
 • emekli tarih öğretmeni / 11 Kasım 2012 13:15

  vallahi elini öpeceğim

  yazık olmuş bir nesile hiç birşey bilmeden okuduk okuttuk.
  yaşça büyüğüm ama hiç tereddütsüz görmek müesser olursa elini öpeceğim kardeşim.
 • Arda Gultekin / 11 Kasım 2012 13:04

  ATAM canim sana feda...

  Degerli abim Allah sizi basimizdan eksik etmesinSayenizde bilinmiyenleri okuyup aydinlaniyoruz.Rabbim size guc,kuvvet versin.Ataturk hakkinda o kadar cok olumsuz konusan var ki inanamiyorum.Neye dayanarak bu kadar olumsuz konusuluyor anlamak mumkun degil.Yok efendim Ataturk din dusmaniymis,yok masonmus,yok alimleri oldurmus iskence yapmis delil yok kanit yok kulaktan dolma laflara konusuluyor.Canakkale'yi Samsun'u konusun Atamiz olmasaydi belki biz bugun olmuyacaktik.Onaltiyildiz ailesine ve Degerli Oktan abimize cani gonulden tesekkur ederim.Hakkinizi helal edin,ellerinizden operim.
 • saltuk buğra / 11 Kasım 2012 13:01

  Başbuğum ağabeyim muhteşemsin

  resmen Türk tarihini yeniden yazıyorsunuz.Bu soruya bir türlü cevap veremiyorduk nekadar körmüşüz. ağabeyim aç bilgileri bu milletin gençliğin ihtiyacı var.
  bunu hemen video yapıp yutube koyacağım.