En Sıcak Konular

Kadın: Hz. Fatma

8 Mart 2015 09:07 tsi
Kadın: Hz. Fatma 8 Mart dünya kadınlar günü...

FATIMA:

1 - Gözümün nurudur.

2 - Fatıma cennet hurilerindendir

3 - Fatıma cennetin seyyidesidir

4 - Fatıma'ya buğz eden bana buğz etmiş olur.

5 - Fatıma benden bir parçadır.

Bu hadisler Fatıma hakkında söylenmiş hakiki kadın timsalidir. Erkeklerin kadınlara karşı iyi olmalarını haykırmaktadır. Kadına zulmedenin sonu yoktur. Kadın sevilir o kadar...

Kadını sevmek hakiki insan için büyük bir ibadetdir. Kadınlar sizin cennet ziynetlerinizdir. Onları hoş tutun, okşayın sevin. Onlar olmasaydı biz yoktuk. Onlar güzeldir, güzelliğini görmek lâzımdır. Çirkin denilen bir şey yoktur. Onlar güzel endam üzere yaratılmışlardır.

Kadını seven muhakkak beni sevmiştir.

Kadını öperken gözlerinizi yumun. Kadına zorla tecavüz en büyük günahtır. Onları severken Allah'ı sevmiş olduğunuzu bilmezsiniz. Kadın sizden, hareketlerinizden memnun olursa Allah da sizden memnun olur. Bunu bilemezsiniz. Kadını sevmek büyük bir ibadettir. Kadını memnun etmeyen beni de memnun etmiş olmaz. Kendi arzunuz için kadınla yatmayınız. O isterse evet...

Bana dünyada üç şey sevdirildi, buyruluyor.

l - Gözümün nuru namaz 2 - Güzel koku 3 - Kadın.

Resulü Ekrem sevdim demiyor. Sevdirildi diyor. Allah'ın lütfü olduğu için sevdirildi buyruluyor. Çünkü kadiri mutlak her şeyi veren Cenabı Allahdır. Sevdim derse, sahibiyet tasarruf ve benlik ifade edilmiş olur. Namazın göz nuru ile alâkası nedir? Göz nuru nedir. Niçin gözümün nuru demiştir. Kalbimin nuru denmemiştir.

Bunların üçü birden ibadettir.

Cima bile ibadetdir. Bütün ibadetlerde kadından duyduğun zevki duymak lâzımdır. Üç beş saniyelik duyacağın zevkin yetmiş bin fazlasını Cemalullahtan duyacaksın. Bu zevke insan cesedi tahammül edemez. Huri, Gılman haberi bu zevkin yani Cemalullah'dan alınacak bu zevkin müşahhaslandırılmış ifadesidir. Kadınla temasa abdesli olarak başlayın. Bundan gayrisi abdessiz namaz kılmak gibi olduğundan yasaktır. Hatta yasak edilmiştir. Hatta haramdır. Göz, dudak, boyun, kulak arkası, yanak, sırt, omuz, meme öpmek, saçları okşamak erkeğe sünnetdir. Bazen vaciptir. Bazen farzdır.

Kadının erkeğin saçlarını okşaması, boynuna arzuyla sarılması sünnetdir. Bunların hepsi vehleten şehvani arzu perdesi altında gizlidir yaratılış ve sünnetullah icabıdır.

Erkeklerde şehvaniyet çok fazla olduğundan kadına tesettür emrolunmuştur. Bu, kadının erkekden 7 misli fazla olan fazlını zedelememek içindir. Kızını kucağına alırsın, öpersin, seversin. Bunda zerre kadar şehvani arzu yoktur. Başka bir kızı alırsın şehvani arzu başlar. İşte kızın ve yabancı kız arasında duyduğun zevkin ne olduğunu bilmek lâzımdır. Bu hal insanı ibadet ile küfür arasına sokar. Huri gılman hikâyesi bunu ifade eder. Şehvaniyeti bu iki sevgi arasında mütalaa etmek gerekir. Bunları ayırmak erişen için kolaydır. Buna kadın erkekten çok daha erken erişebilir. Bilmeyen için imkânsızlık hududundadır. Bunları her iki cins arasında tanzim için namahremlik meselesi vardır. Bu islamda ince bir kaide ile bildirmiş ise de şümulünü anlamak herkesin kârı değildir.

Bu meseleyi halletmek için islâmda birbirine zıt gibi görünen 2 kaide vardır:

1- Emenin emzirene küllü haramdır

2-Emzirenin emene nefsi haramdır kaidesi çokderin düşünülecek bir kaidei rabbanidir.

-Bir şey ne kadar genişlerse okadar daralır. Yine birşey ne kadar daralırsa o kadar genişler.

"El emri izadakı ettesia veddesia izadak"

Hülâsa: Kadını sevmek Allah'a karşı duyulan sevginin başlangıç hudududur. Bana dünyada kadın sevdirildi ben de size söylüyorum demektir. Ben, Allah sevgisinin hududundan söylüyorum da ondan... Kadına eziyet eden, döven, hakaret eden bu sevgiye hakaret etmiş olur. Cennetdeki huri: Kadına duyulan sevgi ve hissin mümessilidir. Gılman: Kadının erkeğe karşı (duyacağı) sevgi ve hissin mümessilidir.

Burada, kadının (duyacağı) kelimesi mukabil erkekden beklenen ve tezahür edecek iyi hareket ve sevgiye karşı bir şart konulmuş oluyor demektir.

Fakat burada zirvede yine kadın var. Cennet anaların ayağı altınadır mübarek lâfzı bu demektir.

Ben kızları çok severim. Onlar Hazreti Fatıma ordusundan olduklarını bilmezler.

Hz. Fatıma'nın sözlerle resmini çizelim:

Uzun boy. Narin mütenasip vücut. Mükemmel bir endam. Endam nedir bilir misiniz: İnsanın her uzvu arasında göze görünmeyen bir tertip, ilâhi" bir ahenk vardır. Güzellik vardır. Buna endam denir.

Ben insanı kendi suretimde yarattım diyor hazreti Allah bir kutsi hadiste.

Bu endam Hak'kın kudretlerinin görünüşü, bu görünüş de Hak'kın görünüşüdür. Dünyada herşeyde, mikroptan file kadar her türlü nebatadda, çiçeklerde, madenlerde, hücrelerde bu endam vardır.

Beyaz ten. İri siyah gözler. Siyah uzun saçlar. Sakin ve yavaş konuşur. Düzgün cümlelerle. Okuma yazma bilir. Şairdi. Karanlıkta her yer nur içinde kalırdı.

Yere kuvvetle basıp yürürlerdi. Resulü Ekrem, Cebrail'e bile kıyam etmezdi. Yalnız O'na huzurlarına girdiği zaman kıyam ederlerdi. Bu kendisinden bir parça olan Hz. Fatıma'dır.

Bütün kadınların hatunluk sırrı onda dünya yüzünde görülmüştür. Hak şefaatine nail ey leye. Ehlibeyt ondandır. Onun devamıdır. Ehlibeyti sevmek Fatıma'yı sevmektir. İşte ona benzemeye çalışan islâm anasının ayağının altındadır cennet hadisinin manası budur. Bu lâflar küçültülmüş bir hakikatin mikroskobik ifadesidir.

Kadınlara haykırıyorum: Hazreti Fatıma'ya her gün ruhu mübareklerine hiç olmazsa Fatiha okuyun. Yardım isteyin. Allah dostlarındaki zahiri tevazu ve edep, iç alemlerindeki edebin görünüşüdür.

Allah'ın kendi azameti ile örtmüş olduğu kimseyi görmek kolay değildir. Bir saman çöpünde gizli zikri işitmezsen bile o zikri sezmeye çabala. Bütün kâinatta ne varsa Hak'kı zikir halindedir. Atom alemini düşünün işte o. O dur. Bu zikri işitenler vardır. Saman çöpünde duyanlar ise bambaşkadırlar.


Eser: Yusuf Coşkun Benefşe


Hz. Fatıma: Fatıma benden bir parçadır. Kızım insan hurisidir. (Hadis)

Resul'e peygamberlik geldiği sene doğmuşlardır. Cemaziyel ahır Cuma Günü İslâmın ilki ve büyük annesi Hz. Hatice'den helâl islam sütü emmiştir Hz. Fatıma. Resulü Ekremden 6 ay sonra Hicretin 11 inci yılında tahminen 25 – 26 yaşlarında vefat etmişlerdir. Kabirleri hakkında birçok sözler varsa da hücrei saadetin güneyinde defnedilmişlerdir.

Ramazan ayının üçüncü günü oruçlu iken ruhlarını Hak'ka teslim etmişlerdir. Ölümünden evvel kendilerini gasletmiş ve elbiselerini giymişlerdir. Hz. Fatıma hiç kazaya namaz bırakmamışlardır.

Resulü Ekrem hicret ettikleri zaman 7-9 yaşlarında idiler. Hicretten sonra Resulü Ekrem Zeyd'i Mekke'ye göndererek kendisini aldırmışlardır. 15-16 yaşlarında iken Safer ayında Cuma günü 21 yaşında olan Hz. Ali ile evlenmiştir.

Çeyizi nedir bilir misiniz:

Bir tek battaniye. Yün yatak. Hurma lifinden yastık. Kilim. Maşrapa.Testi. Birtakım çamaşır vs...

Resulü Ekrem'in diğer evlâtları, Resulü Ekrem'den evvel vefat etmişlerdir. Yalnız Fatıma Resulden 6 ay sonra vefat etmiştir. Birgün Ali ile Fatıma'yı huzuruna çağırarak şöyle demişlerdir. Sen Ali'ye cariye ol ki, o da sana köle olsun. Bu söz bütün İslâm ailelerine hitaptır.

Ehlibeyt:

(Fatıma, Ali, Hasan, Hüseyin) dir. Bir de Selman... Resul'ün muhterem refikaları da ehlibeyt sayılırlar. 12 imam da ehliybeytin evlâtlarıdır. O kadar... Bütün İslâm kızlarına , kadınlarına haykınyorum: Hz. Fatıma Hak'kın sevdiği kadın numunesi tek hatundur. Ona şeklen olsun sadelik, tevazu, temizlik, Hakka bağlılık, herkese karşı sevgi, her yaratığa şevkat.

Bütün ailelere ve yuva kuracaklara haykırıyorum: Hz. Fatıma'nın çeyizini düşün. Resul'ün Ali'ye ve Fatıma'ya söylediği sözleri düşünün. Birbirinizi hiç kırmadan fedarkârlık yaparak yuvanızı bir ehlibeyt yuvası haline getirmeye çalışın...

9.1.1982 Cumartesi

Münir DermanBu haber 7,721 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.
  En Çok Okunan Haberler


  ON ALTI YILDIZ'da Ara Internet'te Ara  

  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  8,616 µs