Ârifler Ortasında Sofîlik Satmayalar

Ârifler Ortasında Sofîlik Satmayalar

Şiir: Ârifler Ortasında Sofîlik Satmayalar


20 Nisan 2018 09:46
font boyutu küçülsün büyüsün


Ârifler ortasında sofîlik satmayalar
İhlâsıla bu ‘ışka riyâyı katmayalar

Ya bildügüni eyit ya bir bilürden işit
Teslîmlik ucını tut sözi uzatmayalar

Kur'ân kelâmum didi gönüle evüm didi
Gönül ev ıssın bilmez âdemden tutmayalar

Gönül sındı buludı hem Hakk'a yakınıdı
Yine dikerem diyü bütüni yırtmayalar

Mumlu baldur şerî'at tortusuz yag tarîkat
Dost içün balı yaga pes niçün katmayalar

‘Ârif cân virür tuymaz yalancı mâla kıymaz
Yalanıla gerçegi berâber tutmayalar

Kıymetin tuyarısan neye deger iş bu dem
Erenlerün ma'nîsin almaza satmayalar

Miskîn Âdem yanıldı Uçmak'da bugday yidi
İşi Hak'dan bilenler şeytândan tutmayalar

Şîrîn hulklar eylegil tatlu sözler söylegil
Sohbetlerde Yûnus'ı hergiz unutmayalar

Yunus Emre
Bu haber 2,044 defa okundu.

Yorum ekleYorum ekle


Yorumlar (3)
 • Atilla Murathan / 21 Nisan 2018 07:45

  Yalın sade içten

  Yunus Türkçeyi ne kadar güzel kullanmış, şiir sanatı gibi zor bir alanda ne güzel ifade etmiş. Demek ki sanat icrası, bilim üretmek dini anlatma da Türkçe başka lisanların desteğine ihtiyaç duymadan maksadın izahı mümkün. Yunus söyledikleri yanında öze dönüş çağrısı da yapmış oluyor.
 • x / 20 Nisan 2018 12:38

  OZ

  Öz Türkce olınca, zor anlayırlar...
 • Abdulkadir Volga Ayhan / 20 Nisan 2018 12:24

  Esenlikler

  Bu gün nedense aklımda Yunus Emre dinlemek vardı. Oaltiyildiza girdim Yunus Emre çıktı. Allah Allah Yunusun bugün için bir önemi mi var ?


ON ALTI YILDIZ'da Ara Internet'te Ara