Osmanlı Gizli Tarihi ve Rus Elçi Olayı

Osmanlı Gizli Tarihi ve Rus Elçi Olayı

Oktan Keleş Yazdı:Yesevi Söylencelerinde Osmanlı ve Osmanlının Gizli Tarihi, Bilinmeyen Bir Hikâye ve Rus Elçi Olayı


20 Aralık 2016 16:38
font boyutu küçülsün büyüsünYesevi Söylencelerinde Osmanlı ve  Osmanlının Gizli Tarihi,

Bilinmeyen Bir Hikâye ve Rus Elçi Olayı


 

Tarihten ibret alınırsa tekerrür etmez.... 


Osmanlı ismi hanedan ismi, Osmanlı devletinin resmi ismi tüm yazışmalarda Devlet-i 'Aliyye’dir. 

Osmanlı ismi Yıldırım Bayezid’den sonra başlar: 

Hikâyesi şudur:

Ertuğrul Gazi, Kayı Oğuz Bey'i olarak devleti kurar. Osman Gazi, Odman denilen Orhun daha sonra bey olur. Özelliği ise ilk kendi adına vergi toplamasıdır ki bu devlet olduğunun ilanıdır. Yoksa adına hutbe okutulmamış, sikke bastırılmamıştır. Bastırılan ilk sikke oğlu Orhan Gazi’ye aittir.

Devlet ilanı için sikke ve hutbe şart değildir. Zaten Ertuğrul Gazi ve Osman Gazi döneminde Selçuklu Devleti sikkeleri kullanılmakta altın olarak genelde Bizans vs. sikkeleri kullanılmıştır. Ertuğrul Gazi Bey'dir. Bey başkadır, HAN başkadır. Ertuğrul’un oğlu Osman Bey kendi adına ilk vergiyi toplayıp, Türkmen beyliklerini kendine bağladıktan sonra han olarak anılmış ve devlet nişanesine sahip olmuştur. Ancak yanılınan  nokta Osmanlı Devleti bu olaya binaen kurulmamış, Osmanlı hanedanı halen anılmamaktadır. Çünkü Ertuğrul Gazi zaten devleti kurmuş, Selçuklu’dan ayrılmıştı; Ertuğrul Kayı Devleti. Osman Gazi devamıdır, tek fark kendi adına vergi toplamasıdır ki o dönemin geleneğidir, yönetime gelen kendi adına vergi toplar. 'Ertuğrul Bey Devleti' Ankara savaşına kadar sürdü yani Osmanlı Devleti denilmiyordu o zamana kadar. Ertuğrul Bey Kayı Devleti idi.

Ankara savaşı sırlarından bahsedelim:

Bayezid, Niğbolu Savaşı sonrası karısı Sırp prensesinin kışkırtmalarıyla Türkmen beylerine akın etti, onları zora soktu. Birçok uzlaşma uyarısına rağmen dinlemedi. Türk beylikleri bu duruma hakem olma ve düzeltme, ara bulması için Emir Timur’a iltica etti ve mektuplar gönderdiler.

Timur ise o dönem Çin’e yürüyecekti, Bayezid’ın tutumları onun Çin seferine mani olacağını göstermeye başladı ki, burada birçok stratejilerle onu uyarladılar. Kadim Türk Devleti’nin Büyüklüğü burada görülür…16’lar Meclisi, Aksakallılar, Ak Bilgelerce, Emir Timur, Emir Sultan Hareketini Başlattı.

Emir Sultan Seyit Değildi. Buharalı bir Türk’tü. Emir Timur’un hükmettiği topraklardan Anadolu’ya özel olarak gönderilmiş bir görevliydi. Bayezid Niğbolu savaşındayken Emir Sultan'ın ismi yayılmaya başlar. Bursa sokaklarında halk arasında tanınmaya başlar ismi  özel olarak parlatılır. Saray’da bir hastayı tedavi için ününe binaen çağrılır ve orada kalır. Emir Sultan  Bayezid’ın kızına talip olur tabi Bayezid’ın eşinin planlarınca… Çünkü Bayezid yokken saraya Türkmenler elçi gönderir ve öldürülür. Olay baskın diye daha sonra anlatılacak ve Bayezid’ın eşi Despina “Emir Sultan olmasaydı mülk kayıp gidecekti” diye  Bayezid’a izdivacı gerçekleştirmek için anlatacak ikna olarak kullanılacaktı.

Herkesin oyunu farklıydı tabi. Ancak Bayezid’ın eşi,  Timur’un çok önceden kurmuş olduğu stratejiden habersizdi. Emir Sultan ile alakalı birçok menkıbe günümüze kadar gelmiştir. Bayezid savaştayken yardımcı olmuş, deve yükleri ile başlık parası, taşlar elmas vs. hediyeler… Emir Sultan’ın görevi bir şekilde saraya girip; seyit, mübarek titriyle Bayezid Han’ı Timur’a karşı savaşmamaya ikna etmekti. Bunun içinde ya danışman olacak ya da Bayezid Han’a etki edecek bir mevki kazanması gerekecekti ki halkın teveccühü bu işi kolaylaştırmış, Timur’un  halk içindeki özel görevlilerince  Emir Sultan halka yeterince benimsetilmişti. O daha ileri, beklenmeyen bir makamda damat olmayı başarmıştı.

Bayezid maalesef içki müptelasıydı. Emir Sultan’ın sözleri meşhurdur o kısmı atlıyoruz. Kısa zaman sonra  Bayezid’ın  Timur’a gönderdiği ağır mektuplar devri başlamış, Timur aklıselim mektuplar göndermiş, savaştan kaçınmıştı. Zira Türk Türk’ü kırsın istememiştir ama nafile Bayezid savaşı körüklüyordu. Çünkü bu işin arkasında Vatikan ve dönemin emperyal haçlıları vardı. Bayezid tabii ki bundan habersizdi, karısı en büyük piyondu.  İşte Emir Sultan’ın görevi burada başlamıştı yani asıl görevi. Bayezid’a hem danışman hem veli hem damat kimliğiyle Timur’la savaşmaması gerektiğini var gücüyle telkin ediyordu, ama nafile…

Nihayet savaş mukadder oldu. Bayezid yenildi ve fetret dönemi başladı. Ertuğrul Devleti sona erdi. Bayezid esir düştü, kendi öz oğlu öldürüldü. Çelebiler dönemi başladı. Çelebi Mevlevi dergahından olana, Mevlana soyuna dendiği gibi 'zarif, nazik' anlamında ilk defa Bayezid’ın  yerine gelen İsa, Musa  isimli zatlara verildi.

Timur, Anadolu’da Ertuğrul Kayı Ocağı Devleti  topraklarında kalıcı olmadığını ispat etti ve geri döndü. Çünkü yegâne amacı Çin’e seferdi. Nitekim Çin seferine çıktığında yolda vefat etti.  Çin’e giderken vekil olarak, Timur adına Çelebilere strateji olarak bölgeleri pay etti. Biliyordu ki bunlar tekrar sultan olabilmek için bir birleriyle savacak. Böylece Timur Çin’e yürürken ayağına bağ olmayacaklardı. Öylede oldu. Artık Ertuğrul Devleti yani resmi tarihte Osmanlı diye bilinen devlet yoktu. Nasıl olsun ki zaten Bayezid'ın esir oğlu öldürülmüştü. Kalanlar öldürülmüş Kayı soyundan ahi ve Mevlevi çelebiler oğlu diye bir birlerine düşmüş fetret başlamıştı. Yani Osmanlı veya Ertuğrul Kayı Bey devleti yoktu artık. Nihayet Mehmet Çelebi diğerlerini öldürdü, beyliğini ilan etti. Bu arada düzmece Mustafa olayı tarihi vakıadır. Mustafa’ya benzer birini dublör olarak kullanmışlardır. Bunlar tarihte hep es geçilen mevzulardır.

Timur Çin’i alsaydı Kayı’yı tekrar devlet yapacak, güçlendirecekti. Çünkü o misyon sahibi 'Kızıl Elma'cıydı. Eğer ölürse de yine ululara vasiyet etmiş, Kayı’dan aynı soydan birini devletin başına geçirmelerini desteklemelerini istemişti.  Tıpkı vasiyeti gibi oldu. Yerine ulularca Osman Gazi oğlu Savcı Bey'in torunu 2.Murat yetiştirilip getirildi.

İşte bundan sonra Osman Gazi soyu oğlu 2.Murat Han ilk defa Osmanlı hanedanı ismi ile anıldı, Devlet-i ali Osmani. Dikkat, tarihte 3 tane Savcı Bey vardır; biri Osman Gazi’nin oğlu Savcı Bey’dir. İşte onun torununun torunu 2.Murat Osmanoğlu diye anıldı ilk defa Osmanlı ismi devlet bazında hanedan ile anıldı, önce sadece Osman Ata olarak anılırken aslında Ertuğrul Kayı Bey Devleti olarak bilinirdi. Resmi tarih Osman Gazi’yi ilk devlet kurucusu addetince böyle gitti…

Bayezid, kardeşi Yakup Beyi de düşman peşindeyken hile ile çadırda boğdurmuş, bir çok Türkmen Beyine kıymıştı günahları af ola, yaşadıkları belki kefaret olur.

Şeyh Edebali Babai şeyhi, dervişidir. Gerçeklere iyi bakmak gerek. Yesevi dervişi, ulusu Şeyh Edebali ve Emir Sultan Hazretleri büyük veli ve şahsiyetlerdir ancak resmi tarih biraz sıkıntılıdır. Zaten fark etmez, Osmanlı Devleti  cihana hükmetti ancak entrikalar es geçilmemeli.

Kadim Türk Devleti, tecrübelerinden, devleti yönetenleri haberdar etmiştir. Unutulup, yitip gidenler kayıtlıdır yüce Türk Devletinde. O dönemlerin tarihçileri de yöneticilerin kandırıldığını yazmıştır. Resmi tarihi de doğru okursak çok ibret ve tecrübelerle doludur:  2. Mahmut orduyu lağv etti Yeniçerileri, Nizamı Cedit, Sekbanı Cedit yapılanmasını getirdi ama dikkat hemen sonra Ruslarla savaşa sokuldu. Yine Rus savaşlarını iyi inceleyin; önce Osmanlı’da ordu ile oynama ve yönetim kaosu sonra Ruslarla savaş. Yine Yavuz-Midilli olayını hatırlayın savaş sebebi ve Osmanlı devletinin çöküş sebeplerinden.

Şimdi yine aynı oyun; Ordu'ya, alçaklarca sözde Ergenekon, Balyoz zırvaları ile kumpas kuruldu devamında Devlet kurumları ile oynandı. Bugün tarihte ilk büyükelçi suikastı. Üstelik dışarıdan bakıldığında bu suikast, ‘devlet’ kurşunuyla oldu.

Yine aynı bilindik senaryo; Bu sefer olamayacak, oyunlar bozuldu. Alçaklar, piyonlar, Siyonistler Haçlılar düşmanlar bellidir. Sadece ülkeyi yönetenler artık gerçekleri görmeli ve dış politikayı duygularla, kandırılmalarla değil gerçeklerle yönetmelidir. Söz konusu yüce TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE YÜCE TÜRK MİLLETİDİR.

UNUTULMAMALI TÜRKİYE HER ŞAHISTAN BÜYÜKTÜR.

 

Oktan Keleş    

oktankeles@gmail.com 

onaltiyildiz@gmail.com  

Twitter:@oktankeles 

Bu haber 10,351 defa okundu.

Yorum ekleYorum ekle


Yorumlar (21)
 • Serkan şentüzen / 25 Ocak 2017 01:42

  Padişah sıralamasının içinden çıkamadım anlayan birisi yardım ederse sevinirim şimdi Osman gazi nin soyu Orhan gazi üzerinden çelebi Mehmet e kadar mı gidiyor ondan sonra gelen 2 murad Orhan gazi soyu değil Osman Gazi'nin diğer oğlu savcı beyin soyundanmi geliyor 2 murad burda da yapılan yanlışlık 2.murad in çelebi Mehmet in oğlu olarak yansitilmasimi cevap bulabilirsem ne mutlu Allah'a emanet olun kalperenler kardeslerim
 • Ahmet SOYLU / 17 Ocak 2017 03:06

  II. Murat ın babası

  II. Murat ın babası kim? Bunu tam anlayamadım. Açıklar mısınız?
 • murat / 22 Aralık 2016 14:56

  Katılmıyorum

  "Bayezid maalesef içki müptelasıydı" sözünüze katılmıyorum.


  Bir kere Osmanlı padişahlarının içki içip içmediğini bilmek neredeyse imkânsızdır. Çünki padişahlar, aileleri dâhil, hiç kimseyle beraber yemek yemezlerdi. Hatta buna dair Fatih Kanunnâmesi’nde hüküm bile vardır. Padişahın hususî mutfağından yemekler mühürlü tablalarla gelir; haremde ise hizmetkârlar, harem dışında ise ağalar servis yaparlar. Sultan II. Abdülhamid’in son senelerine kadar da bu gelenek devam etmiştir. Öyleyse padişahları içki içerken birilerinin görmesi kolay değildir.

  ilave bilgi olarak https://sorularlaislamiyet.com/osmanli-padisahlari-icki-icmis-midir linki okunabilir.


 • K.K. / 21 Aralık 2016 19:46

  Bilecik kozağaç köyü tekke fermanı

  (985) ,1577 senesi bilecik kadısına gönderilen hüküm namede KAYITLI.
  BİLECİK KADISINA HÜKÜMKİ ECDADI İZAMIMDAN MERHUM SULTAN OSMAN HAN...
  Beylikler osman gazi beyi HAN seçtiler.
  osman gazi yada bazı kaynaklarda ATAMAN BEY,kendisinden yani döneminden,100 sene sonra söylenceli tarihle bilgiler mevcuttur bütün tarihi kayıtlar
  bunu söyler.
  Bu yazı cuk diye taşları yerine oturttu.
 • Ali Kara / 21 Aralık 2016 17:01

  Hanlık

  Merhaba. Osman Gazi hangi kurallara göre Han ünvanini aldi? Selcuklu sultanlari neden Han ünvanini almadilar? Ve Emir Timur?
 • Zafer YAVUZ / 21 Aralık 2016 15:52

  Tarih

  Sevgili Oktan Hocam ellerinizden öperim... Tarihimizi yeni yeni öğreniyoruz sayenizde Allah razı olsun... Biz öğreniyor istifade ediyoruz sayenizde inşallah yöneticilerimizde öğrenir... Tengri biz menem...
 • Orkun akar / 21 Aralık 2016 12:21

  Deruni devlet

  Selam selam.Kıymetli hocamdan gerçek tarihi de öğreniyoruz.Yaşanan ve yazılanlar bir birini tutmuyor.Sebebi malum.Türk devleti çağları aşan hamleleriyle her an tetiktedir.Kişiler kendini dev aynasında görmeye devam etsin aslolan hakikat devleti ebed müddettir.Murad-ı ilahi geregi Hızır atanın Musa peygamberle yaptigi yolculukta ortaya koydugu yontemler bir daha bu konu uzerinden dusunulmelidir.Kulun iradi hamle ve planlarina karşı Allahin takdiri...Kendinize gelin kendinize...
 • İhvan / 21 Aralık 2016 09:55

  Gökhan koldaşım

  Katılıyorum söylediklerine! Ağzına sağlık. Ne demişti ilhami abi: "çok cepheli savaştayız"

  Vesselam
 • Mecnun Ç. / 21 Aralık 2016 09:45

  Kaygılıyız fakat ümitliyiz.

  Oktan bey tespitleriniz gerçekten harika. Fakat Türk Devletini yönetenler bizi günden güne kaygıya sevketmekte. Politika üretememeleri, sürekli yanlış hareket etmeleri, devletin güvenlik politikalarının resmen iflas etmesi, olaylar konusundaki.... Korkarım ki hiç de iyi bir süreç beklememektedir bizi. Ümitliyim ki bu millet gerekirse bu fetretten sonra yeni bir başlangıç yapacak kadar da cihangirdir.
  Allah şaşırtmasın ve kafir topluluklarına karşı bizi üstün kılsın.
 • ömer / 21 Aralık 2016 08:47

  mesaj alındı ama mesajı aldılar mı?
 • Hüseyin Bulduk / 20 Aralık 2016 23:23

  Tarihimizi Ne Kadar Biliyoruz?

  Şaşırtıcı bilgiler, bu alanda çalışanlar için hazine niteliğinde. Elinize sağlık sultanım, ellerinizden öperim.
 • Tirendaz / 20 Aralık 2016 22:35

  Ders

  Timur olayı bir ders niteliğinde, abi ucundan azcık anlatmış... ah demeden edemiyorum.. bu kadar yıldır söylüyor, uyarıyor... Allah başımızdan eksik etmesin abi seni... dizinin dibinden ayırmasın.
 • Gökhan / 20 Aralık 2016 21:50

  Kız kulesi

  İblis Yüce Rabbimin huzurundan kovulduğu andan itibaren hiç uyuduğunu duydunuz mu?
  O şeytan adı üstünde,Su uyur düşman uyumaz,Boşuna dememiş atalarımız .Mekke de de tekke de Kabe kapısında da o peşimizden gelir.
  Unutmayasız Koldaşlar.

  Eskiden di o topla tüfekle yapılan savaşlar.
  Hani milenyum çağındayız diyorsunuz ya!
  Teknoloji şöyle oldu böyle oldu diye ucuyorsunuz ya!
  Savaşları da böyle oluyor işte
  İnsanları birbirine kırdırak, nifak sokarak,içten cökertmeye çalışarak yapıyorlar.
  Aslımız budur dediler, Türk Atasını unutmaz dediler!
  Unuttunuz veya unutmak işinize geldi.
  Tarihimize sımsıkı sarılın,doğrusunu öğrenmeden körü körüne
  yanlış yollara sapmayın!

  Yola çıkmak önemli değil,önemli olan yoldan çıkmayın!
 • İhvan / 20 Aralık 2016 20:53

  Var ol

  Teşekkürler Başbuğum! Allah razi olsun! Umarim gerekli mecralar mesaji iyi anlarlar.
 • Selim Turan / 20 Aralık 2016 20:50

  ...

  "Sadece ülkeyi yönetenler artık gerçekleri görmeli ve dış politikayı duygularla, kandırılmalarla değil gerçeklerle yönetmelidir."
 • Abdulvahap Ünalmışer / 20 Aralık 2016 18:56

  Adamın Ham Maddesi = OKTAN KELEŞ

  Lafının üzerine laf yoktur Pirim.
  Öncelikle din sömürgeciliği ve basiretsizliği bir kenara bırakmamız gerekiyor ve en önemlisi tabiki ahlak.
  Neyse tarihi olumsuz değil olumlu olarak tekerrür ettirmemiz gerekiyor.
 • Zeliha Türk / 20 Aralık 2016 18:38

  Değerli Hocam, hep söylüyorsunuz, hep uyarıyorsunuz. İnşaAllah yerine ulaşır.
 • AliOğuzTopal / 20 Aralık 2016 18:17

  Tuğbeyimiz
 • Kamil Türk / 20 Aralık 2016 17:37

  Basiret

  Sağolun varolun Oktan abim.Herkes gerekli uyarıyı dersi alır İnşallah..
 • BEKİR ÖZTÜRK / 20 Aralık 2016 17:00

  tüm gerçekler bir bir ortaya çıkaçaktır...

  bilinmeyen ve bir çok şeyi değiştirecek gerçekler
  ayrıca istanbul saldırısı ile polisimize halkın tevvecühüde büyükelçi suikastı ile yok ediliyor.
  devletimizi siyasi, ekonomik, sosyal olarak yanlış politikalar ve kişisel hırs ve çıkar uğruna sıkıntıya sokuluyor.
  lütfen basiret lütfen akıl lütfen şuur!
  halkını milletini ve vatanını düşünecek insanlar lütfen bir araya gelip itidal içerisinde gerçekleri anlatalım.
  önce ahlaki bir devrim başlatmalıyız. gerisi zaten gelir.
  değerli analiz ve bilgiler için teşekkürler sultanım.
  aynı oyun değişik zamanlarda oynanmasına müsade etmeyelim
  halkımız da artık bazı gerçekleri lütfen görsün
 • Derviş Ozan / 20 Aralık 2016 16:59

  Eyvallah

  Var ol pirim, Eyvallah.


ON ALTI YILDIZ'da Ara Internet'te Ara  

En Çok Okunanlar