The Economist'in 2017 Kapağı Analizi

The Economist'in 2017 Kapağı Analizi

Şahin Karaoğuz yazdı:The Economist'in 2017 Kapağı Analizi


25 Kasım 2016 12:23
font boyutu küçülsün büyüsün


The Economist'in 2017 Kapağı Analizi

The Economist: Derin odakların, karanlık yapıların sözcüsü. Her yıl, bir sonraki yıla ilişkin öngörülerde bulunan, dünyanın nasıl şekilleneceğine ilişkin açık veya örtülü mesajlar vermeyi adet edinen bu medya organının, 2017 yılına ilişkin yayınlamış olduğu “The World 2017” başlıklı dergi kapağı yine oldukça manidar.

 

Söz konusu kapağı incelediğimizde, aslında “onaltıyıldız” sitesini takip eden, Oktan Ağabey’in kitaplarını, değişik vesileler ile kaleme aldığı yazıları ve yine bazı Kalperen arkadaşlarımızın tefekkürlerini içeren yazıları takip edenler için hiç de şaşırtıcı değil.


Kapak şu şekilde:

     


Şimdi dergi kapağında yer alan; The Tower, Judgement, The World, The Hermit, Death, The Magician, Wheel of Fortune ve The Star başlıklarını taşıyan resimleri inceleyelim ve kendimizce birtakım çözümlemelerde bulunalım.

1. The Tower


Resme bakıldığında, üzerinde siyah bir duman bulutu ile bir şimşeğin çakmakta olduğu bir kale görüyoruz. Kalenin yarılmış olduğu üst kısma bakıldığında ise “W” harfinin yazılı olduğu rahatlıkla fark edilebiliyor. Kalenin sağ tarafında “Çin bayrağı” taşıyan bir ordu, sol tarafında ise “Haç” taşıyan bir ordu bulunuyor. Hemen anımsıyor olmanız lazım. Neyi mi?

İşte bunu; http://www.onaltiyildiz.com/haber.php?haber_id=2288


Açıkça dünyanın iki kutba ayrılması resmedilmiş. Bir tarafta Tanrılılar, diğer tarafta Tanrısızlar. Tanrılıların kutbunda Hıristiyan, Musevi ve Müslümanların bulunacağı, Tanrısızlar kutbunda ise Çin ve Hindistan’ın bulunacağı şeklindeki yorumu destekleyen bir betimleme yapılmış. Dünyanın bu minval üzerine şekilleneceği konusunda mesaj içerdiğini söyleyebiliriz. Ancak bu mesaj’ı dünya medyalarında ilk kez yine Oktan Ağabey vermişti. The Economist  geç kaldı.


  2. The Judgement


Bu resimde de Amerikan bayrağını oturak yapmış, bir elinde “Taç”, diğer elinde “Asa” bulunduğu halde dünya üzerinde oturan bir  “Trump” figürü görüyoruz.

 

Amerikan seçimlerinin öncesi ve sonrasında, Amerika ve Dünya genelinde yaşanan gelişmelere baktığımızda, Globalistlerin dünyayı getirmiş olduğu vaziyetten rahatsız olduğunu iddia eden ve bunu kendileri açısından tehlikeli bulan “ulusal devlet” yanlılarının bir mücadele içerisinde olduğunu gördük, görmeye de devam edeceğiz. Kanaatim, ulusal devlet olma içgüdüsü ile hareket eden devletlerin kendilerini konsolide etme konusunda mücadele içerisinde olacağı yönündedir.


Tekrar resme dönecek olursak, Globalistlerin devleti olan İngiltere veya  “Kraliçe”nin, Trump’ın arkasında olan yapılarca kontrol altına alınacağını veya “Kraliçe” tarafından temsil edilen yapının elinde bulunan güç ve imkânların el değiştireceği şeklinde bir mesajın verilmeye çalışıldığını düşünüyorum. Zira Trump’ın elinde bir “Taç” ve “Asa” bulunuyor. En azından Globalistlerin karşısında konumlanan yapının böyle bir mücadele içerisinde olacağını söyleyebiliriz.


3. The World


Resimde yer alan figürler; inançlar, dinler veya kültürler arası bir mücadelenin olacağı hususunda bir mesaj bulunduğu algısını oluşturuyor. Zira resimde bir piramit ve eski grek tarzı iki tane tapınak benzeri yapı var. Ortadaki yapının arka tarafına doğru kubbemsi bir yapı daha var. Ancak bu mücadelenin “The Tower” kısmında belirtilen mücadele veya savaştan farklı olarak “metafizik boyutu” olan bir mücadele olduğunu düşünüyorum. Semavi dinler ile paganist öze sahip olan inançların, metafizik boyutta cereyan eden  mücadelesi resmedilmiş sanki. 


 4. The Hermit


Hermit, sözlük anlamı itibariyle “inzivaya çekilmiş kimse”, “yalnız yaşayan kimse”, “keşiş” anlamlarına geliyor. Resme baktığımızda, ellerinde birtakım pankartlar taşıyan topluluğun bulunduğunu ve pankartlardaki “stop” ve “çarpı” işaretlerinden de bir şeyleri protesto ettiklerini kolaylıkla anlayabiliriz. Bu kalabalığın yanındaki tepede ise elinde bir fener ve asa olduğu halde bir şahıs duruyor. Tepenin hemen altında ise üst tarafından çatlamış bir dünya resmi bulunuyor.


Buradan hangi dinden ve inançtan olursa olsun insanların, dünya genelinde yaşanan istikrarsızlıklardan, savaşlardan, yapay felaketlerden, huzursuzlardan kaynaklanan sebeplerle bir “kurtarıcı” beklentisi içerisine girecekleri şeklinde bir mesaj verildiği anlamını çıkarıyorum. Yani bu şer cephe, dünyayı öyle bir hale getirmeyi arzu ediyor ki insanlar, mevcut duruma karşı isyan ederek bir kurtarıcı beklentisi içerisine girsinler. Bu şu manaya geliyor. Önümüzdeki yıllarda bolca mesih veya mehdi figürü göreceğiz. Mehdi ve mesih enflasyonu yaşanabilir dünyada tabiri caizse. Yahut bu şer cephe, oluşturdukları kendi mesih veya mehdilerine insanları topluca yöneltme konusunda bir strateji izlemeyi de arzu ediyor olabilirler.


Çünkü böyle bir stratejiye uygun inanç sistemleri var dünyada. Amerikan evanjelistlerin, Hristiyan Siyonistlerin, Kabalacıların, Ortadoğu’da ve özellikle İran’da etkin olan ve böyle bir anlayışa yakın inanç sistemine sahip Hüccetiye mensuplarının bir kurtarıcı beklentisi içerisinde olduğu zaten bilinen bir gerçektir. Öte yandan bu inanç siteminde “tanrıyı bir kurtarıcı göndermeye zorlamak” veya “göndereceği kurtarıcının gelişini çabuklaştırmak” amacıyla dünyada kaos oluşturmak şeklinde açıklayabileceğimiz bir amaç bulunmaktadır.(Detaylı bilgi için ilk baskısı 1999 yılında yapılan ve bu inanç sistemine ilişkin ifşaatların bulunduğu aşağıdaki kaynağa başvurulabilir.)


 

O halde ne yapacağız? Uyanık olacağız. Bizi Allah’a değil, kendine çağıran din adamlarından(!), hacılardan(!), hocalardan(!) uzak duracağız.


5. Death


Amerika'nın Hiroşima’ya atom bombası attığı ana ilişkin video görüntüsünü hatırlıyor musunuz? Evet, işte o görüntünün aynısını bu bölümdeki resimde de görmeniz mümkün. Arka planda yer alan duman bulutu, elinde tırpan olan ve beyaz bir at üstünde bulunan iskelet, toprak üzerindeki izler, dünya genelinde milyonlarca insanın ölümüne neden olabilecek nükleer savaş riski ile kıtlık durumunu resmediyor sanki. Gökyüzünden aşağıya doğru süzülen figürleri ise dünya dışı varlıkların müdahalesinin olacağı şeklinde bir algıyı oluşturmaya çalışacaklar izlenimi veriyor. Zaten bu konulara ilişkin medyada o kadar çok haber ve yorum görüyoruz ki, insanlar bu haberler nedeniyle gelecek için her geçen gün daha ümitsiz bir hale geliyor. “Düzen için kaos!” felsefesi ile hareket edenler, gözlerini kırpmadan milyonlarca insanın ölümüne yol açacak felaketlerin oluşmasına neden olmaktan çekinmezler. Geçmişte bunun çokça örneği var.  


6. The Magician


Bu resimden, Singularity’nin ve Ray Kurzweil’in faaliyetlerine hız kazandırarak devam edeceğini anlayabiliriz. Kendi vücudunu donduran insanlara, birtakım bilimsel gelişmelerin mucize gibi gösterildiği haberlere, tek tip insan yetiştirilmesi projesine destek sağlayacak dijital nitelikli bilimsel gelişmelere ait haberlere bolca rastlayacağız önümüzdeki dönemde. Hele bilimde gelinen durum itibariyle ölümün yenilebileceği, bilimin insanı ölümsüz kılacağına ilişkin algı oluşturacak stratejilerine olanca hızları ile devam edeceklerini anlıyoruz.  CERN’de aradıkları tanrı parçacığına ilişkin haberlerin de medya organlarında sıklıkla yer alacağı bir döneme girildiği de anlaşılıyor. 


7. Wheel of Fortune


Avrupa’da şans kime gülecek sizce? İlgili resme baktığımızda, Almanya, Hollanda ve Fransa bayraklarını görüyoruz. Çarktaki figürler, alt tarafta yer alan seçim sandıkları şüphesiz birtakım mesajlar içeriyor. Kırmızılı kadın muhtemelen Angela Merkel, diğer kadın Jean-Marie Le Pen, alt taraftaki adam da Geert Wilders. Önümüzdeki süreçte her üç ülkede de seçimlerin yapılması söz konusu. Özellikle Fransa ve Hollanda’da aşırı sağ-milliyetçi eğilimli partilerin güç kazanmış olduğu gözüküyor. Anlaşılan o ki, bu ülkelerde yapılacak seçimlerden yukarıda bahsettiğim figürlerin güçlü ve etkili çıkması sağlanmaya çalışılacak. Özellikle Hollanda’da yapılacak seçimler Avrupa Birliği’nin geleceği için önem arz ediyor, zira bu ülkede de, İngiltere gibi Avrupa Birliği’nden çıkılması gerektiğini düşünenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Avrupa’da liderlik ve gücün Almanya’da olması için strateji geliştireceklerini tahmin etmek hiç te zor değil. Ama ne olursa olsun AB diye birliğin, artık yeni  bir düzene sahip dünyada yerinin olmadığı konusunda çokça emare görüyoruz.


8. The Star


Uzay ile ilgili yeni keşiflerin yapıldığı veya bilimsel gelişmelerin yaşandığına ilişkin geçtiğimiz yıllarda çokça habere yer verilmişti medya organlarında. Özellikle Mars’a ait birtakım fotoğraflar üzerinden burada su bulunduğundan, yaşam olduğuna dair birtakım veriler elde edildiğinden bahseden çokça haber yapılmıştı. Son zamanlarda da dünyaya benzer bir yapıya sahip olduğu düşünülen yeni bazı gezegenlerin keşfedildiğine ilişkin haberler okuyoruz. Bu tarz gelişmelere ilişkin önümüzdeki dönemde de çokça haber okuyacağız anlaşılan. Resme bakıldığında biri kayan yıldız olmak üzere toplam 15 yıldız var. Üzerinde krater benzeri yapıların olduğu yeri yıldız-gezegen sayarsak 16 yıldız var(!). Her bir yıldızın içerisinde birtakım insan siluetleri görülüyor. Yukarıda ifade ettiğim gibi yeni keşiflere veya uzay ile ilgili bilimsel gelişmelere dayanarak yeni gezegenlerin bulunmasına, buralara insanlı keşif uçuşları yapılmasına ilişkin haberlerin de bolca işitileceğini söyleyebiliriz. 16.11.2016 tarihli “http://www.haberturk.com/ekonomi/teknoloji/haber/1324632-stephen-hawkingden-korkutan-uyari” linkindeki haberde yer alan demeçlere sıklıkla rastlayacağımızı düşünüyorum.


Şüphesiz yukarıda bahsettiğim şeyler benim kendi yorumlarım. Göremediğimiz veya yanlış yorumladığımız hususların olması elbette mümkün. Zira bu sadece bir beyin jimnastiği. Ancak şunu ifade etmeden geçemeyeceğim. Bizler dünya ile ilgili her türlü gelişmeyi elimizdeki imkânlar ölçüsünde yakından takip etmeliyiz. Uyanık ve hazırlıklı olmalıyız. Kendisini dünyanın ve sistemin efendisi zanneden yapılar her zaman vardı, olmaya da devam edecek. Dünyayı kendi hedefleri doğrultusunda düzenlemek için faaliyette bulunmaya devam edecekler. Ancak emin olun yaptıkları planların, geliştirdikleri stratejilerin muhakkak deşifre olması artık kaçınılmaz. Çoğu zaman o kadar açık oynayarak ve özgüvenle hareket ediyorlar ki, tek güvenceleri karşı tarafta konumlanan insanların, araştırma, fikri takip yapma ve strateji geliştirme konusundaki tembellikleri maalesef. 


Şüphesiz, biz gerçek nizam sahibinin kim olduğunu biliyor ve buna tam anlamı ile iman ediyoruz. Tuzak kuranların en hayırlısının kim olduğunu da biliyor ve buna yine tam manası ile iman ediyoruz. Ancak çalışmadan, çabalamadan, Rabbimizin oluşturduğu düzenin kuralları çerçevesinde üzerimize düşen yükümlülükleri yerine getirmeksizin ilahi yardım beklentisi içerisinde bulunmanın bir fayda sağlamayacağını da bilmemiz gerekiyor. 

Bunlar benim şahsi düşüncelerim.16 Yıldız'ın  takipçilerinin de değerli yorumları ile yazımız daha da zenginleşebilir. Benim göremediğim kısımları da sizlerin yorumları ile öğreneceğime inanıyorum.

Şahin Karaoğuz 


 

Bu haber 61,032 defa okundu.

Yorum ekleYorum ekle


Yorumlar (17)
 • ALACA / 14 Aralık 2016 07:38

  3 nolu The World isimli kart  3 nolu The World isimli kartı birazcık araştırmak istedik. Aslında bu kartın ne olduğu 28 Temmuz 2008 tarihinde Onaltıyıldız sitesinde yazılmış. Bu kartta Dünya yazıyor olması bir sis perdesi olduğunu göstermekte asıl hedef İstanbuldur. Kartı en ince ayrıntısına kadar anlatan yazının linki: Şeytanilerin İstanbul Büyüleri ve Logonun Sırrı: http://www.onaltiyildiz.com/artikel.php?artikel_id=411 Resme dikkat edilirse Logoda ki gibi 3 Kapı mevcut. Ve o 3 kapının ne demek olduğu ilgili linkte yazıyor. Zaten yazı iyice okunursa öteki kartların bir kartın açılımı da mevcut. Ayrıca resimlerde ki yıldırım neyi temsil ediyor? Martin Lutherin hayatı araştırılırsa https://tr.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther ilgili linkte şöyle bir ibare var. Almanya'nın Eisleben şehrinde doğan Martin Luther, Erfurt Üniversitesi'nde okudu. Ailesine yaptığı bir ziyaret dönüşü, Erfurt yolunda YILDIRIM çarpma tehlikesiyle karşılaşınca keşiş olmaya karar verdi.2025e kadar ne planlanıyor? Bunu anlamak için Luther hareketinin kullandığı araçları çok dikkatli izlemek gerekiyor. Özellikle gençler, öğrenci ve işçi sınıfının bir şekilde farklı görüşler bile olsa aynı potada eritilebileceği olaylar silsilesiyle bir noktaya kanalize edileceğini öngörebiliriz. Bu kartlarda mevcut. Yazıda birini getirmeye çalışacaklar deniliyor ki ilginçtir bu da kartlarda var.. Oktan Abiye 9 yıl öncesinde ki öngörüsü için teşekkür ederiz. Öteki kartlarda Onaltıyıldız da vardır da biz o kadar araştıramadık. 3 kapı bariz olduğu için onun ucundan tuttuk.
 • Abdullah Göçmen / 10 Aralık 2016 16:56

  Death

  Death resmindeki arılar Terörizmin Koastaki yerinini koruyacağı anlaşılıyor.
 • Unal / 4 Aralık 2016 21:42

  İlk resimdeki kale kremlin olabilir. Zira oda kale demek ve üzerinde haç işareti var. Sanırım orada bişeyler planlıyorlar ve bunlar çok kötü şeyler..!
 • ugur / 4 Aralık 2016 15:53

  16 Yildiz

  16 lar dan haberdariz mesaji veriliyor....
  cikardigim diger manalar:
  1 tane Yildiz gidecek.
  bilerekmi yok edecekler/etmeye calisacaklar?!?

  En son Kart 16 Yildizi anlatyor. Buda bi msj olabilir.
  Saygilar
 • deniz egemen / 1 Aralık 2016 18:17

  4. kart

  beni en çok 4. karttaki sinekler endişelendirdi...salgın hastalıklar olabilir mi...
 • Bir Kalperen / 29 Kasım 2016 15:16

  ...

  Kiymetli kardesim ,
  Bu derginin kapaginin bu yorumu dogru degil . Direk cizilseydi bu sekilde yorumlanirdi belki am cizim direk degil, tarot kartlari seklinde ve tarot kart okunusu /yorumu farklidir . YArin birgun baska yerlerde yorumlanir , o zaman bu yorum biraz komik kacar . Bu yorum uzerinden site ve sahiplerine / temsil ettigi harekete dil uzatilir . yazmistim ama belki gormemissinizdir diye tekrar yazmak istedim .
 • cem gerçek / 26 Kasım 2016 14:25

  tefekkür 1

  Selamünaleyküm elinize sağlık Allah c c. ilminizi artırsın bende resimlere bakarak tefekkürümü yapacam
  1. Resim : Rusya avrupa birliğine galip gelecek avrupaya hükmedecek
  2. Resim : 3. dünya savaşı trup eliyle başlatılacak elinde tuttuğu asa hermesin asası
  3. Resim : Arkadaki güneş sirius ve dinlerin tek bir çatı altında birleşmesi
  4. Resim : Musa peygamber resmedilmiş asasıyla denizi ikiye bölmüş ve insanları kurtarıyor yeni bir kurtarıcı habercisi
  diğer 4 resmi daha sonra yazacağım selametle
 • zkdgsn / 26 Kasım 2016 08:27

  Jean marie degil de marine le pen olmasın o?

 • Serhan barbaros / 25 Kasım 2016 23:30

  Tesekkurler degerli goruslerin icin , bu dergi kapaklari kanimca yorum.yapilsin diye yapiliyor orda gorulenlerin olacagi anlamina gelmiyor .

  Gecen seneki kapakta euro parasut ile asagi iniyordu herkes dusecek yorumu yapmisti , kapakta yine clinton on plandaydi baskan olacak deniyordu olmadi bu kapaklari masus yapiyorlar diye dusunuyorum

  Burdaki asil mesele kapagindan dunyaya mesaj verecek bir dergimizin olmamasi biz buna odaklanalim
 • Zafer YAVUZ / 25 Kasım 2016 22:28

  The ecınomist

  Şahin abim Allah razı olsun...Allah ilminizi arttırsın inşallah... Sağolun var olun...
 • Yedi nur / 25 Kasım 2016 20:47

  Kapak

  Geçen Seneki kapakta hillary Clinton vardı, Tayyip Erdoğan yoktu.Nasip işte, onların planlarına kalmıyor herşey:)
 • ozgur / 25 Kasım 2016 19:32

  the economi

  böyle bir dergi kapağı yok galiba ama bilgi aglarinda hızla yayılıyor sosyal deneye alet olmayalim
 • Tirendaz / 25 Kasım 2016 18:00

  Eyvallah

  ALLAH razı olsun, ALLAH ilmizi arttırsın....
 • oktan keleş / 25 Kasım 2016 15:09

  oğuzun yiğit beyi,Şahin
  eyvallah.
 • Murat Birkent / 25 Kasım 2016 14:28

  Allah ilmini arttirsin koldasim

  Ilk sinyaller macaristandan...sözde macaristandaki Turan Kurultayini düzenleyenlerin son marifeti...

  http://www.yenicaggazetesi.com.tr/mobi/cami-minare-ezan-yasaklandi-151360h.htm
 • Bekir ÖZTÜRK / 25 Kasım 2016 14:16

  Kalperenler bu gün çoştu

  Bu gün özel bir gün sanki peş peşe tefekkürlerimiz. MaşaALLAH
  AYRICA ÇOK İLGİ ÇEKİÇİ BİR KONU
  Bu resimler daha çok su kaldırır.
  Ama gelecek olan şer plana karşı da bir savunma mekanizması oluşturmak bir anlayış ve çözüm getirmek için takibi bırakmamak gerek.
  sağolun koldaşım. yüreğinize sağlık
 • Yasin / 25 Kasım 2016 13:49

  Nuclear bomba kim bilir nereye dusecekON ALTI YILDIZ'da Ara Internet'te Ara  

En Çok Okunanlar