Kadim Bilgelik ve Töre Kitabı: Irk Bitig

Kadim Bilgelik ve Töre Kitabı: Irk Bitig

Oktan Keleş'in araştırmaları akademik çalışmalara konu oluyor....


1 Kasım 2016 10:43
font boyutu küçülsün büyüsünKadim Bilgelik ve Töre Kitabı: Irk Bitig     

9. yüzyıl Uygur Türkçesi ile yazılan ve bir Fal kitabı olarak bilinen Irk Bitig’in bir bilgelik kitabı olduğuna Oktan Keleş 2014 yılında değinmişti.

Keleş, O. (2014). Irk Bitig Üzerine,

  

http://www.onaltiyildiz.com/haber.php?haber_id=3754


Mersin Üniversitesi öğretim üyelerinden Yrd.Doç.Dr. Turgay SEBZECİOĞLU’nun çeşitli akdemik dergilerde yayımladığı dört makale Oktan Keleş’in 2014’te belirttiği savı güçlü bir biçimde kanıtlamaktadır. Zaten bu makalelerin ikisinde Oktan Keleş’e doğrudan gönderimde bulunulmaktadır. Sözü edilen dört akademik makalenin künyeleri, özetleri ve tamamına erişilebilecek bağlantıları (linkleri) aşağıda verilmiştir.    

1’inci Makale: Sebzecioğlu, Turgay, “Irk Bitig’de Kağanlık (Kanlık) Öğretisi”, Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi [TİDSAD], Yıl: 3, Sayı: 7, Haziran 2016, s. 80-97.      

Özet: Irk Bitig, bir bilgelik kitabı olarak içerisinde yer alan her bir ırk’ta Türk töresi ve evrensel erdemlere ilişkin öğretileri taşımaktadır. Bu bağlamda, kitap, Türklerin kadim kültüründen beri çok önemli bir yere sahip olan kağanlık sistemine ilişkin de birçok mesajı okuyucusuna ya da bilgelik yolundaki öğrenicisine aktarmayı amaçlamıştır. Aslında, genel olarak Irk Bitig’in bir kağanlık öğretisi kitabı ya da daha genel anlamda bilge ve savaş stratejileriyle donanmış bir liderin izlemesi gereken erdem yolunu sanatsal ve felsefi bir dille anlatan bir kitap olduğu söylenebilir. Ancak, bu çalışmada, doğrudan ve açık bir biçimde kağanlıkla ilgili öğretilerin aktarıldığı 6, 8, 12, 25, 28, 34, 36, 37, 41, 44, 55, 63 numaralı ırk’lar ele alındı. Tabi ki, Irk Bitig’deki, genel kağanlık sisteminin veya bir lider portresinin nasıl olması gerektiğine ilişkin betimlemenin tam olarak ortaya çıkıp anlaşılması için diğer ırk’ların da değerlendirilmeye alınması gerekmektedir. Bu makale, Irk Bitig’deki kağanlık sisteminin genel resmini ortaya çıkaracak araştırmaların küçük ama tetikleyici bir adımı olmayı hedeflemektedir.

Makalenin tamamına erişebileceğiniz internet adresi:

http://www.tidsad.com/Makaleler/470763482_163%20Turgay%20SEBZECİOĞLU.pdf
 

2’nci Makale: Sebzecioğlu, Turgay ve diğ., “Irk Bitig’deki 38’inci Irk’ın Çevirisine İlişkin Bir Öneri ve Aktardığı “Kağan Eşi” Öğretisi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi (The Journal of International Social Research), Cilt 9 Sayı 45, Ağustos 2016, s. 188-198.

Özet: Köktürk Alfabesiyle yazılan Irg Bitig, 9. yüzyıl Uygur Türkçesine ait bir öğreti kitabıdır. Edebî bir biçeme sahiptir. Ancak, bu kitap, Maniheizm benzeri öğreti sistemlerine bütünleşik sayılmışsa da kadim Türk töresi ve evrensel erdemleri aktarmaktadır. Irg Bitig’in türünün ve öğretilerinin anlaşılamaması, kimi ırk’ların yanlış ya da yüzeysel çevrilmesine neden olmuştur. 38’inci ırk bunlardan biridir. 38’inci ırk’ta çok anlamlı teŋri sözcüğünün yalnızca bir anlamı üzerinde durulması, bu ırk’ı anlamayı zorlaştırmıştır. Bağlam odaklı çeviri ve tutarlı anlamlandırma ile bu ırk’ta bir kağanının eşinde bulunması gereken niteliklerin neler olması gerektiği üzerinde durulduğu anlaşılmaktadır. Bu çalışmada, söz konusu niteliklerin Türk töresi açısından ayrıntılı bir çözümlemesi yapılmıştır. Bu çalışma, daha büyük ölçekte, Irk Bitig’in yeniden anlamlandırılması, türüne ve amacına yönelik daha derin açıklamaların yapılabilmesi adına atılmış küçük adımlardan biri olma amacını taşımaktadır.

Makalenin tamamına erişebileceğiniz internet adresi:

  http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt9/sayi45_pdf/1dil_edebiyat/sebzecioglu_turgay.pdf

    

3’üncü makale: Sebzecioğlu, Turgay, “Irk Bitig’e Sembollerle Kodlanmış Türk Töresi ve Bilgelik Yolu”, Sosyal Bilimler Dergisi [SOBİDER], Yıl 3, Sayı 8, Eylül 2016, s. 121-144.

Özet: Bir bilgelik kitabı olan Irk Bitig, sembolik ve sanatlı anlatımlardan oluşmuş her bir ırk’ıyla Türk töresine ve evrensel erdemlere ilişkin mesajını okuyucusuna aktarmaya çalışmaktadır. Her bir ırk’ında, büyük olasılıkla eğitim düzeyi yüksek okuyucularına öğretisini örtük bir biçemle kavratmaya çalışan Irk Bitig’in bir fal kitabı olması, eğer kitabın içeriğinden yola çıkılacaksa kanıtlanması zor bir savdır. Irk Bitig’in türü açısından yeniden değerlendirilmesi ve üzerinde dil, sosyoloji ve halkbilimi temelinde disiplinler arası çalışmaların yapılması gerekmektedir. Bu çalışmada, ele alınan 5, 9, 13, 17, 26, 52, 16, 22, 24, 27, 29, 30, 31, 35, 58, 46, 49, 54, 57’inci ırk’larda ortaya çıkarılan Türk töresi ve evrensel erdemlere ilişkin mesajlar, kitabın yalnızca Budizm veya Maniheizm gibi dinler kapsamında ele alınmasının yanlış olduğunu göstermektedir. Sonuç olarak, Irk Bitig’in nesnel okumaları, Türklerin bilinen kültür ve töresine ilişkin örnek ve açıklamalarla dolu birçok bilgi vereceği gibi, unutulmuş kadim kültürüne ilişkin kimi izlerin ortaya çıkmasını sağlayacaktır.

Makalenin tamamına erişebileceğiniz internet adresi:

  http://www.sobider.com/Makaleler/1189228498_262 Turgay SEBZECİOĞLU.pdf  
  

4’üncü makale: Sebzecioğlu, Turgay, “Irk Bitig’de Sembollerle Aktarılan 8 Öğreti”, Kesit Akademi Dergisi (The Journal of Kesit Academy), Yıl 2, Sayı 5, Eylül 2016, s. 63-79.

Özet: Bu çalışmada, bir bilgelik kitabı olan Irk Bitig’de yer alan 3, 10, 18, 42, 45, 47, 53 ve 60’ıncı ırk’ların sembolik anlatımlarla örtükleşmiş öğretileri çözümlenmeye çalışılmıştır. Çözümlenen metinlere anlambilim ve edimbilim düzlemlerinde bakılınca aslında ırk’ların fal ile ilişkili olmadığı, okuruna Türk töresi ve evrensel erdemlerden süzülen mesajlar aktarmaya çalıştığı anlaşılmıştır. Bu çalışma, Irk Bitig’in sakladığı kadim öğretiler evrenine bir giriş denemesidir. Başkaca çalışmalar, öğretilerin çok daha ayrıntılı ve kabul edilebilir metin çözümlemelerini ortaya koyabilir. Bu nedenle, bu çalışmada ortaya konan görüşler mutlak doğruluk düzeyinde değil, araştırılması gereken savlar olarak sunulmuştur. Bu tür çalışmalar, büyük olasılıkla, tarih boyunca Türklerin çeşitli dinlere müntesip olup farklı renklere boyansalar da kadim törelerini kutsal sandık gibi daima belleklerinde ve benliklerinde taşıdıklarını, girdikleri dinlerde bulunan evrensel erdemleri benimseyerek sürdürdüklerini daha açık bir biçimde ortaya çıkaracaktır.

Makalenin tamamına erişebileceğiniz internet adresi:

 

http://www.kesitakademi.com/Makaleler/1775674572_74 Turgay SEBZECİOĞLU.pdf


  

 


 

Bu haber 5,112 defa okundu.

Yorum ekleYorum ekle


Yorumlar (6)
 • Kıbrıs Fatihi / 4 Kasım 2016 22:28

  Buğra Cana

  Allah yar ve yardımcın, Hızır ata yoldaşın olsun Buğra can, Güle güle git, güle güle gel, seninleyiz
 • ateş / 1 Kasım 2016 20:11

  Kalperenlerin duaları seninle Buğra kardeşim...

  Hayırlısı ile git, gel. Allah cc. yardımcın olsun.
 • oktan keleş / 1 Kasım 2016 18:24

  BUĞRA AKYILDIZA

  kıymetli yiğit kardeşim Buğra, Allah yolunu açık etsin vatan borcunda.sağsalim git sağsağlim gel.
  gönlünden öpüyorum.telefon gönder.
 • Vedat / 1 Kasım 2016 16:02

  Verdiginiz linkler acilmiyor.
 • Buğra Ayyıldız / 1 Kasım 2016 13:32

  Kalpten hürmetlerimle

  Oktan Ağbi yürekten sevdiğim Kalperenler askere gidiyorum.Oktan Ağbi kitaplarınız ve konuşmalarınızdan hayırlı çok bilgi öğrendim hakkınızı helal edin.Vatan müdafanızda Allah yardımcınız olsun ki bence öyle.Dualarla.Tengri miz menen
 • alaca / 1 Kasım 2016 13:30

  Irk bitig

  Irk Bitigi anlayabilmek için kesinlikle evrenin varoluş aşamalarının bilinmesi gerekmektedir. Çünkü Irk Bitig aslında bunları anlatmaktadır. Yaratılışın insan eğitimi üzerinde ki tezahürü yada görülen şekli. Doğru yollar hep aynıdır. Birbirine benzerler. Aslında Irk Bitig için bir sunum vardı Onaltıyıldız da onu araştırdık bulamadık. Orada Doçent Beyefendinin çevirisi çok güzeldi çok net anlaşılabiliyordu..


ON ALTI YILDIZ'da Ara Internet'te Ara  

En Çok Okunanlar