Saç, Kıl ve Tırnak

Saç, Kıl ve Tırnak

Dr. Münir Derman'ın gündelik hayatımızda pek fazla dikkat etmediğimiz saçlar,kıllar ve tırnaklar ile ilgili çok önemli uyarılar içeren yazısı...


17 Eylül 2010 15:47
font boyutu küçülsün büyüsün


SAÇ - KIL – TIRNAK

 

Saç. Kıl, çürümez. Cesetden ayrıldıktan sonra da ömürleri devam eder. Koyun, aslan ve kaplan, ayı diğer postlu hayvanların bile kıllarının ömürleri devam eder. Bunlarla beraber kemiklerin de ömürleri uzundur.

 

Kemiklerde en uzun ömür dişlerdedir.Vücuttaki kılları kesmek, ilâçla düşürmek doğru değildir. Yalnız, koltuk altları ve edeb yerleri kılları islâmda düşürmek lâzımdır.Yalnız koltuk altlarını yolmak suretiyle, edeb kılları traş ve ilâçlarla düşürülür. Koltuk altı kılları bırakılırsa uzun  müddet sonra incelir pamuk gibi olur. Teri de kesilir. Saç, sakal, bıyık, erkeklerde uzaması büyük birşey ifade eder. Kadınlarda olmaması da büyük bir hikmete dayanmaktadır. Kadınlarda saçların örtülmesi de bu hikmetten dolayı emredilmiştir. Baş saçlarını ustura ile kazımak doğru değildir. Sebebini söylersem berberlere giden olmaz. Eski berberlerin kapılarında (Zakkum) ağacı büyük saksılarda bulunurdu. Bunların sebebi büyüktür. Kur'anı Kerim'de cehennemin kapısında zakkum ağacı vardır diye bir âyet vardır. Bu çok büyük bir şeyi ifade etmektedir.

 

İnsan vücudunda saç ve kıllar vardır. Bu kılların bir kısmı muayyen bir yaşta çıkmaya başlar. Bunlar da bazı insanlarda dökülür veya çıkmaz. Hastalıklar hariçdir.

 

Erkeklerde: Saç, vücudta kıllar, sakal, bıyık vardır. Kulaklarda ve burundaki kıllar yaşlandıkça çıkmaya başlar.

 

Kadınlarda : Kıl çok az bulunmakla beraber vücudunda kıl olmayanlar da ekseriyeti teşkil ederler.

 

 Birçok erkeklerde göğüs, kol, karın, sırt, omuz, el ve ayak üstleri parmak üstlerinde kıllar mevcuttur. Çok ender olarak bazı erkeklerin ayak parmaklarında ve el parmaklarının ikinci boğumunda bile kıl mevcuttur. Bunlar çok enderdir. Üçüncü boğumda kıl olanlar çoktur. İkinci boğumunda binde bir kıla tesadüf edilir. Bu gibilerde bir hususiyet vardır. Bu hususiyetin biri söylenir. Biri söylenemez."Bizim için söylenemez".Çok merhametli olurlar. Aynı zamanda ruhani tarafları maddi taraflarına galiptir. Fakat bu kat'i değildir. Amma parmakların (el ve ayak) bir kısmında kıl olanlar vardır. Bunlar bambaşka insanlardır.

 

Kıllar saç, sakal, bıyık bazılarında gürdür. Bazılarında seyrektir. Bazıları da kösedir. Renkleri muhteliftir. Kıvırcık düz olanlar vardır.Bunlarda büyük bir hikmet gizlidir.İlm-i sima denilen bir ilim vardır. Bu ilim bunlarla biraz meşgul olmuştur. Amma yalnız insanı madde olarak mütalâsı vardır.

 

Kıllarda mikroskobik olarak sinir mevcuttur. Fakat kesildiği zaman acı duygusu yoktur. Duyma hissi vardır. Tırnaklarda da sinir lifleri vardır. Kesildiği zaman acı duygusu yoktur fakat duyma vardır. Kıllar saçlar vücuttan ayrıldıktan sonra ömürleri sınırsızdır. Daima bozulmadan kalırlar. Kılların renkleri sarı siyahtır. Umumiyetle yaşlandıkça beyazlaşırlar. Bazılarında da beyazlaşmaz. Kulaklarda yaşlandıkça kıl çıkmaya başlar.

 

Kılların saç ve sakalların beyazlaşması ilâhi bir hikmete tabidir.İnsanlar arasında saçların beyazlaşması ihtiyarlık alâmeti telâkki edilirse de bu bir üzüntünün veya belirsiz bir korkunun ismidir.Hakikatde ise bambaşka büyük bir müjde ve hikmetin işaretidir.Onun için İslâmda : Erkeklerde saç boyamak yasaktır hatta büyük günahtır.

 

Kadınlara kına koymak sünnetdir. Kına'da muayyen kızıl bir renk vardır. Aynı zamanda tıbbi bakımdan birçok hassaları vardır. Beyazlaşmada en geç beyazlaşan bazen de diğerleri beyazlaştığı halde, beyazlaşmayan kaşlardır. Kirpikler hiç beyazlaşmaz. Saçların terkibinde kimya olarak kadmiyum, antimuan, selenyum mevcuttur. Göz kirpiklerine sürülen (Sürme) de antimuan mevcuttur. Şayanı dikkatdir. Efendim ben birini gördüm kirpikleri de beyazlaşmıştı diyen bulunur. Onlara cevap şudur. "Sen insan görmedin mi" O halde... Israr ediyorsan sen insan değilsin. Cevabımız budur.

Bilmediğin ve bilemeyeceğin işlere karşı çifte atma... Başında tek tük kıllar, saçlar var. Daha onların ne olduğunu bilmiyorsun. Bir de söylenip duruyorsun...

 

Bütün hayat boyunca büyüyen vücutta iki unsur vardır:

 

1- Kıllar, saçlar, sakallardır.

2- Tırnaklardır.

 

Ölümü müteakip tırnaklar bir saatin içinde büyürler... Saç, sakal, tırnak, kıl traşlarından evvel ve sonra daima abdest al... Yemekten evvel, yemekten sonra daima abdest al. Ben abdestliyim deme.

Zaten devamlı abdestli bulunuyorsun. Bu abdest başka bir şey içindir. Vücuttan ayrılacak kısımlara hürmettir. Rızka hürmettir. Bunda sana senden yakın olan Allah'ı tesbih ve anmak gizlidir. İnsanda bulunan her türlü esmaya karşı kulun teşbihi ve tazimi gizlidir bu hareketlerde... Unutma bunu...

 

Cünup iken saç, sakal, kıl kesmek, tırnak kesmek insanı süründürür bunu unutma...

 

Saç, sakal, kıl, tırnak kesmeden evvel abdestli bulun. Bunlar vücuttan ayrılırken senin abdestli olduğuna şahadet ederler. Saç, sakal, tırnağı ateşe atmak haramdır. Günahtır. Hakaret vardır. Sakın unutma. Tırnakları daima gömmeli veya atmalıdır. Topraktan yaratıldığını hatırlayarak cesedin fiili zikri olur bu...

 

Tırnak büyütmek insanı sonunda zelil eyler. Saç bırakmak sünnetdir. Temiz tutmak şartıyla "Saçlarınıza ikram ediniz" hadisi vardır.Efendim kadınlar tırnaklarını uzatıyorlar. Manikür yapıyorlar diyeceksiniz. Bunlar ne olur. Cevap şudur. Namaz kılıyorlar mı, Allah'ın emirlerini yapıyorlar mı, evet ise haramdır... Hayırsa, birşey değildir. Devam etsinler. Ben 5 vakit namazını kılanlardan bahsediyorum. Hakiki islâmın süslerini söylüyorum. Tabii süslerini lekeleyecek şeyleri anlatıyorum... Yollarını şaşırmışlara ne lanet edebilirim, ne beddua... İslâmda bunlar  yasaktır. Yalnız dua ederim. Hak doğru yola girmelerine yardımcı olsun. O kadar...

 

Baştaki saçlar, kaşlar, erkeklerde sakal bıyık bazı vücutlarda kulaklarda, burun içinde, koltuk altında, edep yerlerinde, kirpiklerde kıllar vardır. Bunların varlığı veya yokluğu tıbbi ve sıhhi birçok faydaları kat'i olarak vardır.Bir de niçin bunlar vardır meselesi: Bu büyük bir hikmettir. Hocam bana uzun uzadıya izah etmişti. Ben söyleyemem. Çünkü büyük bir hataya belki de günaha girerim. Bunların hikmetini anladı mı. insanlar yek diğerine girerler. Yahut yaptıkları hataları tam anlayarak kafalarını taşa vura vura hayatlarına son verirler ve günaha girerler...

 

Onun için : Saç boyamak, kaş çekmek, edep yeri hariç (Bunun da sebebi vardır) kol, bacak, göğüs, sırt kıllarını düşürmek islâmda yasaktır. Vücuda döğme yaptırmak haramdır, (Kıl hakkı için) yasaktır. Resim olduğundan değil. Başka sebepten.

 

Tırnaklar, saç, sakal, kıllar daima büyürler. Ölümle beraber tırnaklar birden büyürler. Çıkan bir tırnağın yatağı vardır. Burası yumuşaktır. Tekrar tırnağı doğurur ve tırnak yavaş yavaş büyür. Bu yatakta öyle büyük bir hassa vardır ki vücuttaki tırnak terkibinde bulunan maddeleri kendinden süzerken adetâ imal eder, dokur. Tırnakların büyümesi vücudu büyük bir tehlikeden kurtarır. Tırnaklarını kesmeyenlerde de büyük ve kendisinin hissedemeyeceği tedricî hastalık ve dertler husule gelir. Aynı zamanda da insana verilen manevi kıymetine de hakaret olur. Tırnaklardan birçok hastalıkların teşhisi anlaşılır. Ruhi hastalıkların birçok sebepleri tırnak kesmeyenlerde olur.

 

Tırnaklar röntgen şuasını aksettirirler.

 

Karanlıkta tırnak kesme doğru değildir. Hatta peygamber men etmiştir. Tırnaklar gündüz başkadır, gece başkadır, uyurken başkadır.

 

Karaciğer sirozu, doğmalık kalp hastalıkları lösemide tırnakların şekli ve rengi değişir. Bazı insanlarda tırnaklar geç büyür bazılarında çabuk büyür. Şeker hastalığında, hormon bozukluğunda, mafsal ve kemik hastalıklarında, böbrek hastalıklarında birçok ince veya kaba süretde değişiklikler görülür. Akciğer hastalıklarında, metabolizma bozukluklarında, kansızlıklarda, tırnağın rengi, şekli, kalınlığı, inceliği, mukavemeti, kırılması çabuk veya yavaş büyümesi birçok dertlerin habercisi veya arazıdır. Vücutta demir miktarı bozukluğu tırnak diplerinde araz gösterir. Renk itibarı ile tırnak uçları beyaz, sonra kırmızı, etleri kabukludur. Doğmalık kalp ve karaciğer sirozunda tırnaklar beyazdır. Bu gibi açık renk ve incelme olan tırnaklara koilonychie ismi verilir.

 

Tırnaklar vücut için zehir olan bir maddeyi sağ ve sol el parmaklara göre miktar itibarı ile süzmesi değişir, İslâmda tırnakların kesilmesinde parmaklarla ayaklara göre bir tertip vardır. Söylerler ya, saç sefadan tırnak cefadan büyür. Bunda gizli olanı ara, bulmaya çalış.Saçlar erkeklerde düşünce ve enerji membaıdır.Kadınlarda: Şevkat ve kadınlık timsalidir. Rahmet menbaıdır.

 

1-İdrar böbreklerde günlükdür

2-Ciğerler her an

3-Cild her zaman ve zaman zaman akciğere yardım.

4-Tırnaklar aylık (büyümeleri)

5-Sakal bazılarında haftalık, bazılarında uzun zaman sonra

6-Saçlar habersiz

7-Bağırsaklar hergün

 

Vücut, işlemesinde uzviyete zararlı bilinen ve bilinmeyen madde ve toksinleri, zehirleri dışarı atar. Tırnak uzatmak birçok hastalıklara tedrici sûretde yol açar. Birçok hastalıklar da tırnaklardan belli olur. Saçların kırlaşması, beyazlaşması, dökülmesi bazen normal, bazen de hastalık olarak kabul edilirse de maddi ve manevi sebepleri vardır.

 

 

Yukarıdaki Yazı  Dr. Münir Derman'ın "ALLAH DOSTU DER Kİ... YAZILMAMIŞ SIRLARIN İLKİ YAZILACAK SIRLARIN SONU 3. CİLT" eserinden alınmıştır.

 

Erol 

buulkem@gmail.com
Bu haber 19,939 defa okundu.

Yorum ekleYorum ekle


Yorumlar (9)
 • Özlem Hançer / 7 Kasım 2011 23:20

  Biraz daha açiklama!

  Ben bu yazini tam olarak açiklamasini anlayamadim fazla sifreli bir yazi olmus.
 • hasanhasan / 10 Temmuz 2011 13:31

  dinden soğumak

  Bazı arkadaşlar dinden soğuyorlarmış,soğusunlar bakalım öteki tarafta ısıtırlar.Öyle bir ısıtırlar ki bir daha üşümezsin.İşlerine gelmeyen şeylere inanmazlar böyleleri.İnanmazsan inanma çok da umurumuzda.Yine dediğim gibi öteki tarafta öyle bir inandırırlar ki bir daha unutamazsın.Her haram veya helal veya nasıl ibadet edileceği kuran da yazmaz.Hadislere bakılır.Amacınız inanmak ibadet etmek değil,muhalefet olmak.Siz devam edin bakalım.
 • Abd / 26 Eylül 2010 17:13

  Dikkat Gerek ..

  ''Namaz kılıyorlar mı, Allah'ın emirlerini yapıyorlar mı, evet ise haramdır... Hayırsa, birşey değildir. ''
  Bu cümledeki 'haram' ifadesi doğru mu ?
  Çünkü haram olabilmesi için Kur'ân-ı Kerîm'de belirtilmesi gerekir diye düşünüyorum.'Lime tüharrimu mâ ehallallâhu lek' âyetine dikkat etmek gerekir.Haram ağır bir kelime..gıybet ,zina,iftira,hırsızlık,fitne gibi büyük günahlar için kullanılan bir yasaklama ifadesi.Tırnağını uzattı diye hangi âyete dayanarak böyle avid bir fade kullanılmış..Yazida onemli bilgier var ancak Bu ifade hakkinda cekincelerimiz var.Selâm
 • mehmet tan / 22 Eylül 2010 19:52

  gerçekten bunlara şnanmalımıyız

  Merhaba,
  ben gerçektende bunlara inanmak istemiyorum,dinimiz gerektirdiği asıl yapmamız gereken şeyler varken bunları anlatarak insanları dinden soğutuyormuyuz acaba?
 • Yasin Bekar / 20 Eylül 2010 15:18

  Cumleyi anlama istegi

  "Amma parmakların (el ve ayak) bir kısmında kıl olanlar vardır. Bunlar bambaşka insanlardır." bu cumlede kastedilen nedir? bu sahislarin bambaskaliklari musbet manada mi menfi manada mi?
 • Abd / 18 Eylül 2010 20:11

  Teşekkür

  Böyle kıymetli bilgilerle dolsun dimağlar..
  Bol bol yayınlansın da doysun beyinler..
  Sevinsin hep ışık taşıyan melekler..
  Evlerden evlere kurulsun bağ ve kardeşlikler..
 • sinan yıldırım / 18 Eylül 2010 11:41

  selamın aleyküm
  Münir Derman hocamızı hayırla yad ediyoruz.Allah(cc)yar ve yardımcımız olsun.
 • devrim turan / 18 Eylül 2010 11:31

  acizim aciz olanı istemem

  kendisinin her yazısı bir umman insanı baska dıyarlara sürüklemekte himmetleri üzerimize olsun yazıyı yayınlayanlardanda ALLAH razı olsun
 • mikail / 17 Eylül 2010 18:11

  Ruhunuz sad olsun hocam,bilmeden ne buyuk gunahlar isliyormusuz.......