Sırdaş 14. Bölüm: Atatürk'ün ANKA Projesi

Sırdaş 14. Bölüm: Atatürk'ün ANKA Projesi

Oktan Keleş yine bilinmeyen bir konuyu gündeme taşıyor. Bu yazı tüm düşüncelerinizi altüst edecek!


24 Ağustos 2010 19:33
font boyutu küçülsün büyüsün


 

   

ATATÜRK’ÜN VASİYETİ: ANKA-HERON PROJESİ

 

 

Atatürk'ün Kripto Mesajları Çözülüyor...

 

 

Son yıllarda Atatürk’ün vasiyeti ile ilgili çeşitli spekülasyonlar yapılmaktadır. Vasiyet, “çok gizli kasalarda saklanmaktadır” türünden bir çok olur olmaz şeyler anlatılmaktadır.

 

Artık yeri ve zamanı geldiği için, spekülasyonları bir kenara iterek, SIRDAŞ’ta bulunan bir belgeyle; Gazi Paşa, Abdülhamid Han ilişkisini ve Gazi Paşa’nın gerçek vasiyetlerinden şimdilik bir tanesini, 30 Ağustos Zafer Bayram’ı şerefine, orijinal belgeleri ile ilk defa Türk ve Dünya kamuoyunun ilgisine sunuyoruz.

 

Çok detaya inmeden, öncelikle Gazi Paşa ile ilgili bilinmeyen birkaç sırrı söyleyelim: Mustafa Kemal, daha genç bir subayken, ‘özel bir istihbarat subayı’ olarak yetiştirilmiştir. Bulgaristan’da, Viyana’da, Romanya’da, Almanya’da birçok istihbarat görevlerinde bulunduğu bilinmektedir. Ancak buradaki istihbarat görevlerinin “HAVACILIKLA” ilgili olduğu bilinmez! Nitekim, Gazi Paşa, Osmanlı Devleti adına, arkadaşı Fethi Bey  ile birlikte, 1910 yılında Fransa’da yapılan büyük Picardie Manevraları’nı yabancı ülkelerin kurmaylarıyla birlikte izleme görevi aldığını özellikle hatırlatalım…(* )

 

Gazi Paşa'nın, Veliaht Vahidettin Efendi’nin, 15 Aralık 1917 – 5 Ocak 1918 tarihleri arasında yaptığı Almanya yolculuğuna katıldığı bilinmektedir. Atatürk, bu geziden sonra, hastalığının tedavisi için Viyana’ya, Karlsbad’a gitti. Burada gerçekte hastalık bahaneydi.Asıl amaç, orada havacılıkla ilgili, askeri bilim adamlarının karargahlarında, birçok belge ve bilgiyi incelemekti.

 

Gazi Paşa, Cumhuriyetin ilanından sonra çok gizli bir birim kurmuş, bu birim havacılıkla ilgili gelişmelere yön vermiştir.

 

Atatürk'ün Parolası: İSTİKBAL GÖKLERDEDİR!”

 

Gazi Paşa, o günkü ismi tayyare olan, uçaklarla ilgili  çok ciddi bilgilere sahipti. Batılıların havacılık alanında yaptığı çalışmaları yakından takip ediyor, kurduğu ekiple de bir çok ciddi bilgi ve belgeye ulaşıyordu.

   

Gazi Paşa, havacılıkla ilgilenmeye başladığından beri, gözünü hep semâya dikmiş, “savaşların ve milletlerin kaderinin belirlenmesinde, uçakların çok belirleyici rol oynadıklarını” bir çok konuşmasında ifade etmiştir.

 

Konu çok daha detaylı olup, burada fazla ayrıntılara girmeden esas konumuzu anlatalım:

 

Gazi Paşa, Cumhuriyeti ilân ettikten sonra, havacılık  sektörüne özel bir ilgi göstermeye başladı. Edindiği bilgi ve tecrübeleri, bu alanda kullanmaya gayret gösteriyordu. Türk havacılığının gelişmesini, güçlendirilmesini sağlamak amacıyla zaman geçirilmeden gerekli girişimleri başlattı. Bu amaçla, Ankara’nın Hacıbayram semtindeki bir evde, Türk Tayyare Cemiyeti kurularak (16 Şubat 1925)  kurumsal anlamda adımlar atılmaya başlanmıştır.

 

Yazımızın konusu ile ilgili, burada çok önemli olan bir anıyı sizlerle paylaşalım istedik:

 

“Devlet Hava Yolları’nın 1953-1954 yıllarında Genel Müdürü olan, Afyon Milletvekili  Rıza Çerçel, ‘Atatürk ve Hava Yollarımız’ adlı yazısında bir anısından söz eder: Atatürk, bir yaz gününde Devlet Hava Yolları, Ankara Tayyare Meydanı’nı ziyarete gelmişti.

 

O’na, alan binası önünde hasır bir koltuk getirmiş; etrafını çevrelemiş; yakın bir gelecekte yapılacak işleri, alınacak uçakları, kurulacak tesisleri uzun uzun anlatmıştık. Atatürk sadece dinliyordu. Bu dinleyişte tunçtan bir heykel sabrı vardı. Nihayet bu mutlu ziyaretin değerli anısını sonsuzlaştırmak için kendisinden bir imzasını rica etmiştik. Uzatılan defteri ve kalemi aldı. Düşünüyordu. Gözleri karşıki ıssız tepelerle, bunların çevrelediği alan boşluğunda bir şeyler arıyor gibiydi, isteksiz bir edâ ile başını önüne eğdi. Elindeki kalemin, kâğıt üzerine mıhlanmış gibi bir hali vardı. Nihayet kalem işler gibi oldu ve kâğıt üzerinde Kemal’in baş harfi olan tek bir K harfi belirdi. Fakat hepsi bu kadardı. Büyük insan atacağı Kemal Atatürk imzasının baş harfi olan K harfini yazdıktan sonra defteri ve kalemi geri verirken: “Şimdilik bir K harfi yeterlidir. Bana vaad ettiğiniz işler yapılıp bitirildikten sonra imzamın geri kalan kısmını tamamlarım” demişlerdi.”

 

1922 yılında Gazi Paşa’nın kurduğu bu gizli teşkilat, O’nun havacılık alanındaki vasiyetlerini yerine getirmek için canla başla çalıştı. Burada önemli olan şudur: “Bana vaad ettiğiniz işler yapılıp bitirildikten sonra imzamın geri kalan kısmını tamamlarım” demesi bu teşkilatın varlığına da açık bir delildir.

 

Atatürk, seçkin subaylardan kurduğu bu birimle, tayyarecilikle alâkalı  çalışmalar yapıyor, bu seçkin subayların, yabancı uçak pilotları ile bir araya gelmelerini sağlıyordu. Böylece Türk havacıları, bilgi ve deneyim kazanarak yetişiyorlardı.

 

Bu çalışmalar neticesinde, daha önce de basımı yapılan ve Osmanlıca olarak, askere özel, az sayıda basılmış tayyarecilik ve gelişmelerle alâkalı – daha sonra birçok nüshası ortadan kaldırılmış- kripto bir mecmuada şunlar yazılıydı:

 

“İstikbâlde (ilerde) tayyareler öyle ileri gidecek ki, devletlerin ve milletlerin her hareketlerini gözetleyecek, dev gece görüşü teknikleriyle, şehirler ve milletler gece dahi gözetlenecekti.”

 

Bugünün ifadesiyle bu bir “HERON” tanımıydı. Heron ismi bize ait bir tanım olmadığı için Atatürk ve arkadaşları buna ANKA” demişlerdi.

 

Anka Kuşu, Türk Mitolojisindeki Huma kuşu olarak da bilinmektedir.

http://www.turkcebilgi.com/anka_ku%C5%9Fu/ansiklopedi

   

O zamanki yayınlanan bu dergide ANKA KUŞU’NU (Heron) görüyoruz: 1922 tarihli orijinal bu nüshayı sizlere sunuyoruz.


  

 

 (İstikbaldeki Tayyareciliğin safahatından)


 Bu kripto  mecmuanın diğer sayfalarından  birkaç örnek resmi aşağıda sizlere sunuyoruz: 


 

(Tayyareci Refik ile mösyö Rövesebr, İstanbul Belediye Başkanı Cemil Paşa karşılaşması.)


  

Resimdeki yabancı tayyarecilerle beraber olan Türk tayyareciler 42. ve 32. Alaylara mensup, savaşçı seçkin subaylardır.

 

(Bu alaylarla ilgili ayrıntıları aşağıdaki linklerden bulabilirsiniz.)

 

 http://www.turkmeclisi.org/?Sayfa=Temel-Bilgiler&Git=Bilgi-Goster&Baslik=tarihimizde-iki-kahraman-alay&Bil=302  

http://www.bilgiagi.net/authorport.com/42-gonullu-alay-her-yerde/517/

 

Bu alayların ortak özellikleri; tamamen savaş birlikleri olmalarının yanında gönüllü olmalarıdır. Ve bu alaylar,  Gazze  ve Hicaz Alayları olarak adlandırılmaları çok manidar değil mi? Gazi Paşa’nın sık sık kullandığı şu  söz: “Tarih tekerrürden ibarettir” sözü bugün yine tekerrür etmiştir.

 

Bilindiği gibi Mavi Marmara Gemisi’nin Gazze’ye yardım götürmek için çıktığı yolda, yaşanan olaylardan sonra, İsrail ile Türkiye arasında HERON krizi çıkmıştı. Türkiye bu olaydan sonra, yerli bir proje olan ANKA’yı  hayata geçirmişti. Bunu şunun için yazdık: Verdiğimiz resme dikkatle bakarsanız resimdeki  42. ve 32. AL kelimelerini görürüsünüz.

 

Gazi Paşa’nın kurduğu bu teşkilatın, daha evvel Gazze ve Hicaz’da savaştığı ve kahramanlıklar yaptıkları bilinmektedir. Bu tayyareci subaylar işte bu 42. ve 32. Alay’a mensup kişilerdir. Ayrıca burada şu notu da düşelim, bir çok  istihbaratçı subay Hilâli Ahmer’de görev almıştır.

 

Resimdeki iki ANKA KUŞU’NA dikkat edelim: O dönemde hayâl edilmiş, çizilmiş bu kuşların özelliklerine dikkat edelim.

 

O dönemin süper gücü olan İngiltere’nin Başkenti Londra’yı; iki ANKA KUŞU, aydınlatarak gözetlemektedir. Buckingham Sarayı’nı, Thames Nehri'ni ve sokakları görmekteyiz.  

 

Kripto kitapta  ayrıca şu ifadelerin yer alması oldukça çekicidir: Bir gün başta Londra olmak üzere, tüm dünyanın başkentlerini, dağlarını, kırlarını izleyeceğiz! Türk kuşları, pilotsuz havalanma kabiliyetine sahip olacak. (Bu söylenenlerin 1922 yılında yazıldığını tekrar vurgulayalım.)

 

Şimdi 1922 yılında çizilen bu ANKA'yı  daha yakından inceleyelim:ANKA KUŞU’NUN üzerindeki harflere ve sayılara dikkat edelim: (Resmin ve yazıların 1922 tarihine ait olduğunu, tekrar, hatırlatalım)

 

Bir yerinde : 10

 

Bir yerinde : T

 

Bir yerinde : 001

 

Bir yerinde : AN

 

Bir yerinde : KA

 

Bir yerinde  yalnız : K

 

Bunlar birleştirildiği zaman: ANKA 10 T001  K

 

Meydana çıkıyor. Bugün artık Gazi Paşa’nın  "Şimdilik bir K harfi yeterlidir. Bana vaad ettiğiniz işler yapılıp bitirildikten sonra imzamın geri kalan kısmını tamamlarım"  sözündeki vaad tamamlanmış ve imza atılmıştır.

 

O imza da: Kemal Atatürk'tür...

 

Şimdi yukarıdaki harf ve sayıların hepsini tekrar sıraya koyalım: ANKA 10 T001  Kemal Atatürk.

    

Şimdi  de Türkiye'nin kendi ürettiği ANKA'nın seri numarasına  ve sonundaki imzaya bakalım:

 


 

 


10 T001  Kemal Atatürk.

 

Ve Atatürk'e verilen söz, bugün  tutulmuş, proje hayata geçirilmiştir.

 

Şimdi yukarıdaki  1922 yılındaki ANKA'NIN sağ alt köşesindeki  imzaya dikkat buyurun lütfen :

   

Ve Atatürk’ün kullandığı 1922 yılındaki imzaya bakalım: (http://forum.bbs.tr/turkler-ve-ataturk/638-ataturkun-imza-ve-muhurleri.html  Gazi Paşa’nın imzası aynen korunmuştur. Gazi Paşa’nın K.A imzası da ANKA’NIN önüne konulmuştur.

 

Bu proje, şu an dünyada 3 ülkede vardır. ABD, İsrail ve Türkiye. Türkiye neden birinci olamamıştır? Bunun vebâli ise uçak fabrikalarımızı Atatürk’ün vefatından sonra kapatanlardadır.

 

SONUÇLAR:

 

1- Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vasiyetleri gerçektir. Bu vasiyetleri gerçekleştirmek için “özel bir birim” canla başla çalışmaktadır.

 

2- Kamuoyunda tartışılan vasiyetlerin gerçekle ilgisi yoktur. Atatürk çok büyük bir plan çizmiş, Türkiye Cumhuriyeti’ni, Büyük Türkiye idealine ve dünya hakimiyetine götürecek programları kriptolamıştır. Bugün onlardan sadece birini açtık.

 

3-Atatürkçü geçinen çevrelerle, Atatürk karşıtlığı yapan çevreler, Atatürk’ün şahsi ve beşeri yönlerini ele alıyorlar. Atatürk’ün üstlendiği misyonu anlamıyorlar

 

4-Atatürk ve Abdülhamid Han arasındaki ilişkiler çok büyük sırlar taşımaktadır. Günü geldiğinde o kriptolarda açılacaktır.

 

5-Gazi Paşa’nın, havacılara olan özel bir emrinden de bahsedelim: Gazi Paşa, havacılardan, bölgelerindeki arkeolojik değeri olan kalıntıların havadan çekilmiş fotoğraflarını, neden istemiştir?

 

6- Yukarıda demiştik ki, bir çok  istihbaratçı subay, Hilali Ahmer’de görev almıştır. İşte o dönemdeki Hilali Ahmer  makbuzlardan biri:


 

 


7- Nautilus, Jules Verne'in Denizler Altında Yirmi Bin Fersah adlı 1870 ve Esrarlı Ada adlı 1874 yılı romanlarında anlatılan, hayal ürünü bir denizaltıdır. Türk ANKA'SI 1922'lerde Türk dehasının bir ürünüdür. Ve artık hayal değildir!

 

8- Bu arada, "1922 yılında harf devrimi ilan edilmedi, ANKA'da nasıl Türkçe harfler kullanıldı" diyecek olanlara da, 1890’lı yıllara ait Türkçe harflerin kullanıldığını gösteren  başka bir belge gösterelim.

 


 


Müzik belgesinin iç sayfalarındaki yazılar.


9- "İstikbal Göklerdedir" parolası bugün artık daha iyi anlaşılmaktadır.

 

10- 1900'lü yılların başında bu tip (Aerodinamik) çalışmalar yapan Türk dehaları İngilizlerce kaçırıldı ve bu olay devrin gazetelerinde yer aldı.

 

 

Devamı  inşallah Sırdaş'ta…

 

30 Ağustos Zafer bayramını şimdiden tebrik ederiz. Milletimiz için hayırlı olsun.

 

Allah, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Türk Milletine zevâl vermesin…

 

İnşallah, “Büyük Türkiye’ye” adım adım…

 

Yazımızı, Gazi Paşa'nın çok derin manalar içeren iki sözü ile noktalayalım:

 

"Muhtaç oldugun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!"

 

"Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır."

   

 

  (*) Atatürk ve Havacılıkla ilgili daha ayrıntılı bilgi için: 

 http://www.atam.gov.tr/index.php?Page=DergiIcerik&IcerikNo=1020

 

 Kriptoloji, şifre bilimidir. Çeşitli iletilerin, yazıların belli bir sisteme göre şifrelenmesi, bu mesajların güvenlikli bir ortamda alıcıya iletilmesi ve iletilmiş mesajın deşifresiyle uğraşır. http://tr.wikipedia.org/wiki/Kriptoloji

 

Saygılarımla...

 

Oktan Keleş/ On Altı Yıldız

 

oktankeles@gmail.com

 

 

 

 
Bu haber 69,895 defa okundu.

Yorum ekleYorum ekle


Yorumlar (100)
 • Ahmet SOYLU / 2 Şubat 2018 19:31

  Uzaklara erişecek Anka geldi

  https://twitter.com/SavunmaSanayii/status/959414677674577920
 • mete / 16 Temmuz 2017 21:05

  Viktor Schauberger

  Anka çizimi bugünkü zorlama motorlu aerodinamiğe uymuyor... Daha çok Tesla'nin mekanik karşılığı deha Viktor Schauberger üslubuna benziyor. Viktor Schauberger mendereslerde görülen doğal bir hızlanma mekanizmasıyla Ufo modelleri yapmış ve Almanlar bunları uçurmuştur ... youtubedan bakılabilir.... Atatürkün ekibinin bu konuda da bildiği çok şey var gibi....
 • mücahit çelik / 2 Şubat 2017 16:02

  uçağın tasarımına dikkat!...

  -kriptolu mecmuada ki uçakların tasarımı çok dengeli..
  -şimdiki İHA lardan daha gelişmiş...aşağıda ki linkte;mısır pramitlerinden çıkmış 14cm. boyunda bir kuş maketi var...maketin yanındaki papirüs bir kağıtta yazıyormuş''uçmak istiyorum'''...uçağın iki kanat boyu farklı-sağ ve sol ölçüleri farklı-diğer ölçüleri de farklı...bilerek öyle yapılmış..ancak bilgisayar ortamında yapılan testlerde uçmuş...birebir aynısını yapmışlar mükemmel bir dengesi varmış...acaba bir okuyan -gören olur da yetkililerin dikkatini çeker mi diye buraya yazıyorum...biraz inceledim ve aynı tasarımı F-35 de gördüm...https://youtu.be/IetsL_h5CAI..videonun 19. ve 21.dakikasında mevcut..belki pilotlu ya da İHA yapılabilir...sinek gibi, ya da kalas gibi çizimlerle uğraşmayalım diye saygılar.....
 • Emin Şahna / 15 Haziran 2016 13:26

  Teşekkür ediyorum.

  Varlığınızdan mutlu oluyorum. İyi ki varsınız. Belgelerinizden yararlanıp Kuyucak ADD kitapçığı yapmak istiyorum.Saygılar.
 • vesile kaynar / 23 Ocak 2013 05:32

  Bunlar süper

  Önce çok teşekkür ediyorum Harika bilgiler hazine bulmuş gibi oldum anlatamam Sevgilerimi sunuyor Çalışmalarınızda kolay gelsin.
 • hakan beşikoğlu / 15 Kasım 2012 08:42

  muhteşem zeka

  Atamız muhteşem türk zekasının neleri başaracağını çok iyi bildiği gibi imzasını eksik atarak belkide bu işin gecikeceğininde sinyalini vermiş.
 • BÜYÜK YÜCE TÜRK / 19 Ekim 2012 14:36

  VATAN SAOLSUN

  yaradanıma büyük konuşmayayımya kıyametin vakti saati belli rabbimin yanında amma türk milleti yaradanımıza halis kul oldugu müddetçe kıyametin saatini bile degiştirir inşaallah allahın izni ile bu yüzdendirki! türk milleti peygaberin övgüsüne masar olmuş çok şükür eşhedübillah saygılar
 • Universe infinity / 4 Eylül 2012 08:21

  Asrin adami

  Oncelikle tesekkur ederim bizi bilgilendirdiyiniz icin. Sizin kimi vatanini sevenler oldukca bu ulke diyil yok olmak, aksine durmadan yukselicekdir. Evet, gercekden devlet olarak diyil, millet olarak Ataturk gibi onderimiz oldugu icin cok mutluyum. Ben Azerbeycan turkuyum, amma Anadolu turkleri kadar cok seviyor, qurur duyuyor ve sayqi duyuyorum. Ben turkleri devletle ayirmam, benim icin onemli olan turkluyumuzdur. • Ali Beyazcıncık / 13 Temmuz 2012 23:25

  Helal olsun..

  Kim ne derse desin bu vatanda ırzımız namusumuz bir güven icindeyse , bunu kime borcluyuz cok iyi anlatmışsınız. size bunun icin önce teşekür ediyorum. Bu millet gün gelecek tüm dünyaya hükmedecektir buna emin insanlardan biriyim,cünkü bu kudret bizim Damarlarımızda mevcuttur.Bu millet ve bu vatan icin calışan herkese minnettarım ve bu milleti ecdadının ışıgıyla aydınlatmak icin uraşan sizede ayrıca teşekür ediyorum. Türkün türkten başka dostu yoktur.
 • Abdulvahap Ü....... / 22 Aralık 2011 00:16

  :)

  Bu yazı tüm düşüncelerimi altüst etti.
 • Ali KAYA / 17 Mayıs 2011 15:52

  Mühendislerimiz

  Çok önemli projeler üzerinde çalışan kim vurduya giden üç mühendisimizi,uçak kazasında(!) kaybettiğimiz nükleer fizikçilerimizi niye koruyamadık.
 • ümit güney / 4 Nisan 2011 19:33

  İLELEBED

  BÜYÜK atamız sizler ve bizim gibi düşünenler oldukça rahat yatacaktır yerlerinde ...ALLAH mekanlarını cennet eylesin .DÜN VARDIK BUGÜN VARIZ VE ALLAHIN İZNİYLE YARINDA VAR OLACAĞIZ
 • nur cennet / 26 Şubat 2011 16:11

  BÜYÜK TÜRKİYE

  İNŞAALLAH GELECEK BİZİMDİR...Çok teşekkür ederim..Allah sizden razı olsun, biz gençleri aydınlattığınız için..lütfen SIRDAŞ'IN devamı gelsin:)
 • mustafa demir / 5 Ocak 2011 14:02

  atatürk

  çok güzelllllllllllllllll
 • Arda Gültekin / 4 Ocak 2011 19:27

  Tesekkurler

  Oktan abi bu yazın bazı kardeslerimizin Atatürk e olan on yargısını Allahin izni ile değiştirmesine vesile olur Allah sizleri basımızdan eksik etmesin
 • Nuray Hosgit / 8 Ekim 2010 17:07

  Tesekkür

  Oktan bey cok cok cok tesekkür ederiz .. cok duygulandim ... Büyük bir millet oldugumuzu bir kez daha anladim ..
 • sinan Özsoy / 5 Ekim 2010 00:11

  Allah (c.c) Oktan Keleş'e sağlık ve uzun ömür versin.

  KARARTILMAYA ÇALIŞILAN TARİHİMİZE IŞIK TUTAN ECDADIMIZIN BAŞIMIZDAN EKSİK OLMAMASI GEREKEN BİR TORUNU O!
 • sıtkı Afşin / 24 Eylül 2010 04:20

  çok enteresan bu çalışmayı küçültmeye başladılar bile,hayretki bazı sözde atatürkçü geçinenler haber yapmış yok bu fotoosopmuşta üzereine numaralar sonra konmuşta geçin babo geçin atatürk dehaydı bunu çekemeyen sözde atacılar karalama kampanyasına girmiyormu hayret hele gidiler sizi.oktan abime saygılar. bu sene kurban derim türk hava kurumunun.helalosun.
 • ZEKİ ÖNCEL / 22 Eylül 2010 18:51

  YAZARI KUTLARIM

  BU YAZIDAN SONRA ATAYI ANLAMAYA BAŞLADIM YAZKKİ ÇOK GEÇ ANLIYORUM.
 • aydın / 17 Eylül 2010 04:12

  gurur verici atayı anlamak istiyorum bu yazı milat oldu.
 • adsız / 11 Eylül 2010 15:33

  Atatürk'ün 2000'li yıllar ile ilgili öngörüleri

  Oktay Bey;Atatürk'ün 2000'li yıllarda Türkiye ile ilgili öngörülerini kitap haline getirerek sunmayı düşünürseniz çok seviniriz.Çalışmalarınızda başarılarınızın devamı dileklerimizle.
 • ertunç DOĞANBEY / 10 Eylül 2010 21:14

  ödüllük araştırma gazi paşa yüreğimizdesin.
 • idris / 5 Eylül 2010 14:58

  muhteşem umut verici bizlere çalışma azmi aşılıyor,
  Allah razı olsun.
 • yavuz k.o. / 3 Eylül 2010 14:08

  sırdaş kitabını daha çok bekliyecezmi?
 • hakan / 2 Eylül 2010 13:42

  okullarda okutulmalı tebrikler.
 • kurtoğlu / 31 Ağustos 2010 11:10

  FAce book u oktan baba sevmediğini söylemişti belki ondandır ya bir dost dünya okuyor gazatelerde bugün yine tam sayfa facebokta ne oluyormuş üzülme.
 • sergen / 31 Ağustos 2010 03:58

  böyle yazı görülmemeştir

  Tarihi bir yazı,Türklerin geleceğe dönük pilanlarının ispatı birilerinin dediği gibi pilansız millet değilmişiz sayın oktan keleş beyfendiyi kutlarım.
  Atatürkün kıymeti gün geçtikçe daha iyi anlaşılıyor.
  Bu bilgiler yeni bakış açısı kazandırıyor ve bir milat başlangıçın ayak sesleri,Türklerin uyanışının emareleri.
 • bir dost... / 31 Ağustos 2010 01:29

  müthiş! facebookta paylaşamadım. bir türlü kabul etmiyor bu hazine değerindeki araştırmayı.
 • mustafa / 30 Ağustos 2010 17:17

  WaaaW

  İşte bu !
  Bilgi..
  İçinizden bir dalga geçiyor sanki
  veeee
  Yiiiihhhhhuuuuuu ;-)))))
 • Ne önemi var ? / 30 Ağustos 2010 15:52

  İşte budur !!!

  Oktan Bey,yazınızın ortalarına geldiğimde dolan gözlerimden yazınız nihayet bulurken gözyaşlarımın dökülmesine mani olmadım...Allah(C.C) sizden razı olsun kalben inanıyoruzki Müslüman Türkün asra ve atiye damgasını vurcağı günler pek yakındır ellerinize sağlık...
 • haluk / 30 Ağustos 2010 09:15

  ATAM SANA MİNNETTARIZ

  çok duygulandım biliyordum TÜRK milleti sahipsiz değil.
 • ÇAĞDAŞ / 29 Ağustos 2010 09:25

  ATATÜRKÜN MİSYONU DÜNYA TÜRKLERİNİN BİRLİĞİDİR.BUNUN İÇİN BİR ÇOK PLAN YAPTI ŞİMDİ MEYVELERİNİ TOPLAMA ZAMANI YAKLAŞTI.
  TÜRK MİLLETİNE İMKAN TANISALAR UYDU UZAY MEKİĞİ VE İLERİ TÜM TEKNOLOJİLERİ YAPAR.FAKAT BİRİLERİNİN PİLANI BEYİN GÖÇÜ VE İMKAN KISITLAMALARI GECİKMELERE SEBEB OLMUŞTUR.ATAMIZIN İLERİ GÖRÜŞLÜLÜĞÜ YANINDA TEKNOLOJİK DEHASIDA İSPATLANMIŞTIR.YAZARI KUTLARIM.
 • ceyda / 29 Ağustos 2010 08:02

  çok özel bilgiler

  oktan bey gibi araştırmacılara bu ülkede ihticaç var fakat malesef yok,yeni bilgileri özellikle gazi ile olan bölümleri,yine yakın tarihin bilinmeyenlerini sabırsızlıkla bekiyecem.
 • İBRAHİM KOÇ / 28 Ağustos 2010 23:11

  OKTAN BEY ÖNCELİKLE KUTLARIM ATATÜRKÜ SAVUNAN KESİMLERİN ÇOĞU ATAYI SAHİPLENME ADINA MİLLETTEN SOĞUTUYORLAR.KARŞISINDA OLANLARIN EKMEĞİNE YAĞ SÜRÜYORLAR FAKAT HAKİKATLER TARİHİN YOSUN TUTMUŞ DERYASINDAN FIŞKIRIYOR YAZI VEARAŞTIRMALARINIZ MÜTHİŞ YENİLERİNİ OKUMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM BAKİSELAM.
 • naci çubukçu / 28 Ağustos 2010 17:32

  Birbirinden güzel araştırmalarınız için tebrikler.
 • MAKBULE / 28 Ağustos 2010 08:52

  gerçekler gün yüzüne çıktıkça güneş en tepede ay yıldızı selamlayacak oktan keleş emin olun göğsümüzü kabarttınız..
 • tuncer / 28 Ağustos 2010 06:10

  tebrik

  inadına güçlü ordu güçlü türkiye bunu istemeyen odaklar belli,oktan keleş bizi şaşırtmaya devam ediyor Allah razı olsun zafer bayramımız kutlu olsun.
 • şükran / 28 Ağustos 2010 06:05

  Türk milleti aslına özüne dönerse karşısında kimse duramaz
  tarihi etkileyen yön veren dünya liderleri bu necip milletten çıkması tesadüf olamaz..siteniz çok güzel bundan sonra onaltıyıldıza takılacam.araştırmacıya binlerce teşekkür.
 • Hamdi EVREN MARAL / 28 Ağustos 2010 03:16

  ATAM İZİNDEYİZ..

  tarihini bilmeyen,amacı olmayan insan kitlesi haline dönüşüyoruz.. yada dönüştürülüyoruz.. neden? çünkü abdülhamit hanı saran şeytani çember hala bugün boynumuzda. damarındaki asil kan dediğimizde faşist, dinimiz dediğimizde irticacı,atatürk dediğimizde ise ne acı ki dinsiz ilan ediliyoruz... kafamızı bi kaldıramadık ki milletimizin bekası için önümüze bakabilelim...
 • Edip ŞAHİN / 28 Ağustos 2010 00:36

  Tarihi bir belge uyansın artık bir zahmet uyuyanlar derin uyklarından,oktan keleş uyuyanlara şııııışşştt kalkın dedi Allah cc razı olsun.varolun hocam.
 • zeki cicanbey / 28 Ağustos 2010 00:18

  gazi mustafa kemal Atatürk isimi bile büyük anlamlar taşıyor anlayana,bu kırıpto bilgi devrim başlatacak güçte.
  oktan beyi kutlar yeni bilgilerini sabırsızla beklerim.
 • Necati Aydin / 27 Ağustos 2010 21:26

  Egmegize saglik

  Sayin Oktan beye sonsuz tesekkürler eline saglik, Atatürkü dünya milletleri anladi ama yine bizim halkimiz anlayamadi. Üretken olmayan toplumlar üretimin malzemesi olur.
 • Bir Türk / 27 Ağustos 2010 15:43

  Gazi Paşa'nın kıymetini bilmeyenler çok

  Bu yazıların yazılmasında emeği geçen herkesten Allah razı olsun.
  Oktan Bey Allah sizlerin her zaman yardımcınız olsun. Saf doğruları görmek Yüce Türk Milleti'nin bugünkü en büyük ihtiyacı. İnşallah gün geçtikçe daha fazla insan düşünme ve idrak etme yeteneğiyle bu güzel yazılara ulaşır.
 • özlem öztürk / 27 Ağustos 2010 14:33

  yazılarınızı beğenerek takip ediyorum ve sizin yazılarınızı okuduğum ilk günden beri ülkeme ve geleceğe umutla bakmaya başladım Allah yardımcınız olsun
 • dadaş / 27 Ağustos 2010 11:15

  yazara ve onaltıyıldıza emeği geçen herkese teşekkürler.
 • sinan akçalı / 27 Ağustos 2010 06:10

  harika

  sırdaş ders kitaplarına girmeli.
 • O Kilic / 27 Ağustos 2010 05:00

  Oktan abi boyle mutis yazilarinizi Allah devamini getirmenin niyetiyle, Allah yar ve yardimciniz olsun, dualarimiz hep sizinle.
 • Alaaddin Turgut / 27 Ağustos 2010 01:58

  Harika bir araştırmacı, harika bir araştırma

  "Türk; Övün, çalış, güven" sözü ne kadar bilinçli söylenmiş. Sayın Oktan Keleş Beyefendiye sonsuz teşekkürler.
 • ERHAN TOKSÖZ / 26 Ağustos 2010 13:12

  SIRADAN OLAMAZ

  İSTİKBAL GÖKLERDE MESAJI ÇOK DERİN ANLAMLAR TAŞIYOR,BU KADAR İLERİ GÖRÜŞLÜ BİR İNSAN ÇOK ÖNEMLİ YERLERCE YETİŞTİRİLMİŞTİR BENCE.YAZARI KUTARIM.ON NUMARA BİLGİ.
 • nedret / 26 Ağustos 2010 12:55

  oktan bey çığır açtınız sırdaşı lütfedin kitaplıklarımıza saygılar.
 • serdar / 26 Ağustos 2010 12:04

  gerçekler

  İnşALLAH gerçekler suyüzüne çıkar ATAMIZA yapılan yalan yanlış isnatlardan kurtuluruz. Sahte Atatürkçülerin elinden atamızı kurtarırız. Büyük TÜRKİYE'YE el ele gönül gönüle.
 • necmettin / 26 Ağustos 2010 08:13

  Dindar biri olarak gaziyi pek araştırmamıştım,şimdi araştıracağım.ingilizin biri demişti dahiler yüzyılda bir çıkar bu yüzyıldada türklerden çıktı diyerek.
 • şahin / 26 Ağustos 2010 08:08

  Türk dünyasının Aksakalı,Türk islam milletine yaptığın hizmetler gurur verici ellerinden öper emirlerini bekleriz.
  ATATÜRKÜMÜZÜ tüm dünya tanıyor inşaalah bu millette yeterince tanır biran önce en yüksek burçlara sancağımızı dikeriz.
 • mehmet kepenek / 26 Ağustos 2010 05:13

  gaziyi anlamak

  yazıyı dedeme okudum hüngür hüngür ağladı.
  oktan bey ne diyeyim bilmiyorum ama Allah senden razı olsun.
 • hüseyin Ağar / 25 Ağustos 2010 22:52

  gaziyi anlamak tüm bilmeceleri çözer fakat oktan bey gibiler anahtarları işaret etmeseler bu okadarda kolay olmaz.kendisini takip edenlerden birazda karşı taraftan olmama rahmen saygı duyuyordum bu saygım şimdi sevgiye dönüştü kutlarım.
 • idris GÜL / 25 Ağustos 2010 21:47

  sizinle tanışmak çok isteriz .çalışmalarınız gerçekten müthiş tebrikler.
  Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını analım.onlara layık olalım.


  bu misyon bu ideal kutsaldır,türk devleti milleti dünyada hak ettiği yeri yeniden alacaktır vesselam.
 • Bahadır Oktay ATILGAN / 25 Ağustos 2010 21:07

  İYİKİ VARSIN

  Oktan bey sen bitanesin. ALLAH senden razı olsun.
 • EDİP GÖRELELİ / 25 Ağustos 2010 19:32

  TÜRKÜN NURU

  oktan abim bosnada çok sevenin var davet ettik ama bir yanıt gelmedi seni çok seviyoruz rabbim seni kötülüklerden korusun.gazipaşa çağ açtı inşallah bu millet bayraği en zirvelere dikecektir.onaltıyıldız camiasına sevgiler saygılar..
 • sevda / 25 Ağustos 2010 19:24

  ramazanı şerifiniz mubarek olsun oktan hocam bizleri yine aydınlattınız allah cc razı olsun.
 • yorumekledim / 25 Ağustos 2010 19:11

  Ne yazık ki...

  Türk Uçak sanayii Menderes hükümeti zamanında Amerikan yardımları nedeniyle kapatıldı. Kapatılmasaydı belki de Türkler de uzaya mekik gönderirdi.

  1920'li yıllarda Kayseri ucak fabrikasında üretilen bir uçağı İran'a hediye etmişiz. Şimdi ise İran kıtalararası balistik füze denemesi yaparken, uzaya hayvanat göndereceğini açıklarken biz insansız hava aracı ile seviniyoruz. Ne diyelim? İnşaAllah bu çalışmaların devamı gelir. Ve de özelleştirme ile yabancı sermayeye satmayız. Biz duamızı edelim ve emeği geçenlerden Allah razı olsun diyelim...
 • nazlı / 25 Ağustos 2010 19:04

  çifte bayram

  sayın oktan keleş araştırmalarınız ve yazılarınız muhteşem.sizi tv poroğramlarındada izliyorum gerçekten her yönünüzle harikasınız.
  Atatürkün vasiyeti hakkında yapılan içi boş ve hiç bir bilgi verilemeyen tabularıda yıktınız.teşekkürler.
  sayenizde zafer bayramının anlamı bir kat daha mana kazandı.
 • metin birinci / 25 Ağustos 2010 18:43

  oktan baba Allah senden razı olsun.yazıyı okurken çok duygulandım ve öyle bir güven geldiki hani mehter marşı dinlersin o esnada karşına küffar gelse karşındakileri yakıp yıkacak bir öz güven cesaret gelir işte bu yazı bende bu etkiyi yaptı elhamdüllillah müslümanım ve NEMUTLU TÜRKÜM.ATAMIZA MİNNETTARIM.
 • R.Elmas / 25 Ağustos 2010 17:27

  Oktan abi,Hak hizmetlerinizi kabuleylesin,muthis bir yazi,sizleri ve yazilarinizi takip etmek buyuk bir lutuf,
 • ülkünizam / 25 Ağustos 2010 13:49

  selamın aleyküm
  oktan baba yine mest ettin bizleri ALLAH(cc)razı olsun.Atatürk'e dil uzatanlara ve sözde Atatürk'çülere saygılar
  keser döner sap döner gün gelir hesap döner .
  selam ve dua ile.
 • turan / 25 Ağustos 2010 13:35

  nutkum tutuldu

  oktan bey bize sizin gibi moral verecek,gerçekleri anlatıp aslımızı hatırlatacak yigitler lazım ALLAH CC sizden razı olsun.Bu millet cok istismar edildi, Zaman hakikat zamanıdır.
 • Elyesa Yemen / 25 Ağustos 2010 10:13

  ANKA-TAI

  Oktan Hocam böyle güzel bilgileri bizlerle paylaştığınız için çok teşekkür ederiz. Yazılarınızın devamını merakla bekleyeceğiz. Acaba daha ne gibi projeler var, hayata geçmiş veya geçecek..
 • vedat kılıç / 25 Ağustos 2010 10:12

  teşekkürler

  Oktan bey verdiğiniz bilgi için teşekkürler ama Atatürk ve Abdülhamid Han arasındaki ilişkileri açıklama günü ne zaman Atatürkün üstlendiği misyon nedir ve bir çok muallakta konu var Atatürkçü geçinen çevrelerle, Atatürk karşıtlığı yapan çevreler, Atatürk’ün şahsi ve beşeri yönlerini ele alıyorlar... demişsiniz türkiyede ki bu ikitarıfı birleştirecek konuları biliyorsanız anlatın birliktelik olsun geleceğe daha sağlam yürüyelim
 • GÖKHAN BERKE / 25 Ağustos 2010 09:53

  ZAFER BAYRAMI TÜM MİLLETE KUTLU OLSUN.

  ATATÜRK NE DEMİŞTİ BENİM NAÇİZ VUCUDUM ELBET TOPRAK OLACAKTIR,AMA TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLALEBET PAYİDAR OLACAKTIR.
  DÜNYA DURDUKÇA BU MİLLET BU DEVLET DURACAKTIR.SIRDAŞIN ÇIKIŞ TARİHİ HAKKINDA BİLGİ VERİRMİSİNİZ,AYRICA OKTAN KELEŞ GİBİ YAZARA SAHİP OLMAK MÜTHİŞ BİRŞEY.
 • METE TUĞCU / 25 Ağustos 2010 09:42

  İÇİM TİTREDİ,TİTRETTİ VE KENDİME DÖNDÜRDÜ.
  20BİN YILLIK TÜRK DEVLETİ VE TÜRK MİLLETİYLE 20 BİN YILDAN BERİ AŞIK ATAN DIŞ GÜÇLER VE SATILMIŞ HAİNLERİ BOŞUNA KORKMUYOR.SAYIN OKTAN ABMİZE SYGI VE SELAM 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN.
 • ERDAL FETTAHOĞLU / 25 Ağustos 2010 09:34

  sırdaş kitabı taşları yerinden oynattı.

  inanılmaz bir belge,türkiyenin tek ciddi araştırmacısı bence sayın oktan keleştir.
  Atatürkün kim bilir daha ne gizleri vardır.inşaalah öğreniriz.
  Türk tarihi yeniden yazılmalı.
 • metin ozbir / 25 Ağustos 2010 09:28

  evet

  mustafa kemali turk milletinden kopardilar
 • atmaca 61 / 25 Ağustos 2010 09:15

  güneş balçıkla sıvanmaz sıvamaya çalışan gafiller bataklıklarında boğulur.
  sayın yazarı tebrik ediyorum.
 • Engin ağdaş / 25 Ağustos 2010 08:29

  Bu yazıyı dünyanın döt köşesine yollucam Türkleri dünya tanısın.
  vatikan türklerden korunmak için muskalar hazırlıyor
  boşuna.Türkün geleneği genlerde kültüründe ahlakında dininde ölmez.oktan abi sağol.
 • ayşe / 25 Ağustos 2010 07:30

  deşifrelerin efendisi

  İdolojik bakan ve baktıranlar yüzünden ne kadar yanlış tanımışız gaziyi.
  oktan baba ne söyliyeyim bilemiyorum Allah razı olsun senden.onaltıyıldızımızdan.
 • sincan türkleri / 25 Ağustos 2010 05:58

  türkistanım

  mohterem büygümüz başbugumuz oktan keleş begim ellerinden mohabtle öperiz.
 • turan / 25 Ağustos 2010 05:53

  ne mutlu türk milletine

  Allahın izni ile Türkler ahirzamanda tüm dünyaya tekrar adalet getirecek yeniden yükselecek,bunu bilen siyonistler vatikan ve şer güçler bu yüzden bu milletin değerlerine saldırıyorlar maşalarıyla,ama nafile yükseliş başlamıştır engellenemez.
  gazi paşayı anlamak herşeyi çözecektir.
  aksakalımız oktan beyimize sayılar.
 • muzaffer / 25 Ağustos 2010 05:40

  türklüğümle birkez daha gurur duydum.

  valla bende kılasik olacak ama diğer yorumcular gibi tüylerim diken diken oldu diyeceğim gözlerimden bir kaç damlada yaş süzüldü ne yalan söyleyeyim.
  yazara nedesem az nutkum tutuldu.allah razı olsun.
 • e.a.serdar / 25 Ağustos 2010 05:35

  Böyle bir coğrafyada hem tutun hem dünyaya meydan oku,hem tekrar dünya imparatorluğuna soyun,bunu tarihte tek millet yapmıştır oda TÜRK MİLLETİ.
  Dünyayı srsacak bu kadar çok deha ancak TÜRK MİLLETİNDEN çıkar tıpkı GAZİ ÜNVANLI TIPKI OSMAN GAZİ TIPKI ORHAN GAZİ GİBİ GAZAVAT EHLİ DEHA GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK GİBİ.
  Ah bu necip millet bir uyansa dostunu düşmanını bir tanısa seyreyle.kıymetli kardeşim oktan keleşin gözlerinden öperim yaşça epey büyüğümdür ama ellerindende hiç gocunmadan öperim.varol arslanım.
 • Fatih TÜRK / 25 Ağustos 2010 05:21

  Tarihe yön vermek kolay değildir...

  Tek kelime ile, muhteşem ve ibret verici, vasiyetin yerine gelmesi bir başlangıç olur inşallah.
 • Serdar A. / 25 Ağustos 2010 03:35

  Allah Razı Olsun, okurken tüylerim diken diken oldu.....Demek ki hiç başıboş olmamışız, artık Bayrağı taşımak için daha çok eller uzanacak inşaAllah...
 • neşe / 25 Ağustos 2010 02:50

  aklım durdu

  işte ATATÜRK .
  Bir daha gelmez hiç değilse porojelerine sahip çıkalım.
  Araştırmacıya türkiyenin en büyük ödülü verilmeli.
 • tacettin sönmez / 25 Ağustos 2010 02:39

  istikbal göründü

  Dünya TÜRKLERİ birkere daha bekliyor.
  Türk islam güneşi doğmak üzere.
  başta gazi mustafa kemal paşamız olmakla beraber gazze ve hicaz çanakkale güneydoğu ve tüm şehitlerimize allahtan rahmet diler onların gözlerinin arkada kalmaması gerektiğni belirtmek isterim.bayrak düşmez ileri.
  oktan keleş saygı ile öünüzde eğilirim.
 • necati N. / 25 Ağustos 2010 02:29

  Bu siteded yayınlandı İRFAN MAVRUK ismindeki türkü abd sır gibi yıllarca sakladı çünkü ateşsiz roket teknolojisini bulan türktü.ölünce haberdar olduk.kim bilir altın nice beyinler göç etti türk evlatlarına fırsat verilse şimdi ayı bırakın güneşe giderdi.sayın oktan keleşe ne kadar teşekkür etsek az birbirinden müthiş araştırmaları her yerde konuşuluyor.
  örneğin fransa ben şahidim.Allah sayılarını artırsın önüne takoz koydurmasın.
 • remzi inkaya / 25 Ağustos 2010 02:21

  al sana TÜRKÜN GÜCÜ

  Atatürkü milletten koparanlar şimdi kuduruyordur.
  zafer bayramı kutlu olsun.
  oktan keleş bey tarihe altın harflerle geçecek bir çalışmayı bizlerle paylaştı yüce allah onunla olsun.
 • hadi eray / 25 Ağustos 2010 02:18

  kök türkler selçuklular osmanlılar türkiye cumhuriyeti bir bütün değişen devlet isimleri dünya durdukça türk devleti baki kalacak inşaallah.sözümona
  atatürkçü geçinenlere ve karşıtlarına hatta ingilize ab ye abd ye tokat olmuş.abdülhamit atatürk aynı toprağın evlatlarıydı,aralarını sionistler torunlarına açtı yıllarca artık oyun bozuldu,çıkar bir molla kasım atar tokatı sigaya çeker oktan keleş gibi yiğit bir müslüman türk evladı.
 • yasin murat / 25 Ağustos 2010 02:11

  muhteşem çalışma...

  bu nasıl iş arkadaş böyle yahu...yazıyı okurken hem tüylerim diken diken oldu hem gözlerim doldu..çalışmanın değerine söylecek söz bulamıyorum..paha biçilemez..Allah, ağabeylerden razı olsun...
 • Buket / 25 Ağustos 2010 01:15

  harika

  Mükemmel bir paylaşım olmuş tüylerim diken diken oldu acayip duygulandım ve geleceğe dair umutlarım çok daha arttı iyi ki varsınız...
 • bahri alagün / 24 Ağustos 2010 23:50

  ümmetin yıldızı

  bu millete öyle şeyler kazandırdınızki tarif edilemez.
  oktan hocam daima dualarımızdasın.
 • SADIK PEKŞEN / 24 Ağustos 2010 23:47

  HELALOLSUN

  ZAFER BAYRAMIMIZ ŞİMDİ DAHADA KUTLU OLDU.HELAL OLSUN BU MİLLET SENİNLE GURUR DUYUYOR.OKTAN KELEŞ.
 • MERT / 24 Ağustos 2010 23:43

  YAŞA AKSAKALIM

  Tüm dünya bunu biliyor TÜRKLERİN AYAK SESLERİNİ DUYUYOR.
  İSLAM alemide TÜRKLERİ BEKLİYOR.
  SIRDAŞ BİRAN ÖNCE ÇIKMALI ALLAH AŞKINA.
 • HASAN ASLANTÜRK / 24 Ağustos 2010 23:41

  NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE

  söyleyecek bir şey bulamıyorum tüylerim diken diken oldu,
  OKTAN KELEŞ BEY ALLAH NE MURADINIZ VARSA VERSİN.
 • Mitad TÜRK / 24 Ağustos 2010 23:33

  Allah razı olsun...

  İşte bir Türk evladı araştırmacı böyle olmalı dedim. Okurken gözlerim yaşardı ve tüylerim diken diken oldu.Dünyaya Türk ve İslam mührünü bu millet elbet vuracaktır. Hiç şüphem yoktur. Tekrar Allah razı olsun...
 • onur / 24 Ağustos 2010 23:05

  olaganustu

  hay Oktan abi Allah (C.C) razi ve yar ve yardimciniz olsun, mukemmel bir yazi. yeni bilgileri de siddetle bekliyoruz ne olur arayi acmayin
 • macit türk / 24 Ağustos 2010 22:50

  uyan türk milleti

  "Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır." bu sozun ve ataturkun buyuk devlet adamı oldugunu tum dunyaya gosterdıgınız ıcın tesekurler
 • fethi ildeniz / 24 Ağustos 2010 21:41

  MUHTEŞEM!!!!!!!!!!
  Türk milleti ecdadını tanısa (tanıttırsalar)yeniden dünyayı fetheder.
  oktan keleşi kutluyor sırdaşın biran önce piyasaya çıkmasını ümit ediyorum.
  varolun.
 • celal subaşı / 24 Ağustos 2010 21:30

  Bizlere yalan söyleyen tarih utansın.
  oktan keleş iyiki varsınız.
 • 70lik nine / 24 Ağustos 2010 21:27

  Allah şahit şu ramazan günü hüngür hüngür ağladım,
  bu duygu selini ve türk insanının sadakatını bize yaşatan saygı değer BİLGEKAAN OKTAN KELEŞ beyfendiye şükranlarımı sunarım.
 • Türksoyu / 24 Ağustos 2010 21:14

  İnanılmaz...

  İnanın şu an ki heyecanımı anlatacak kelime bulamıyorum...Bu mükemmel birşey.Teşkilatın varlığından hep bahsedildi kimine göre hayal,uydurma birşeydi.Ama bugün anlıyorum ki teşkilat gerçekten var ben hep inandım ve vakti gelince daha ikna edici şeylerin ortaya çıkacığını biliyordum...Çok teşekkür ederim Oktan Bey Zafer Bayramımızdan önce çok güzel bir hediye verdiniz bizlere.Allah Türk'ü korusun ve yüceltsin.Ayrıca bu milletin bekasını sağlamak adına görünen görünmeyen sonsuz çabalar içinde bulunan tüm vatan aşığı asil insanları Allah her türlü tehlikeden korusun...
 • HAKKI ERCAN / 24 Ağustos 2010 20:49

  MAAŞALLAH

  OKTAN BEY TEBRİK EDİYORUM ALLAH SİZLERDEN RAZI OLSUN İLMİNİZİ ARTTIRSIN DEVAMI GELSİN İNŞALLAH
 • İSMET / 24 Ağustos 2010 20:39

  ŞOK OLDUM.
  BU MİLLET GAZİPAŞANIN KIYMETİNİ YENİ YENİ ANLIYOR OKTAN BEY HARİKASINIZ.


ON ALTI YILDIZ'da Ara Internet'te Ara