Tarık C.

Köşe Yazarı

Tarık C.

tarkci@gmail.com


10 Mayıs 2017
font boyutu küçülsün büyüsün

Ordan Burdan-12
Ordan Burdan serisinin nicelik olarak küçük, nitelik olarak büyük tesbitleri -çoğu itibariyle- Tarık C.’ye değil, onun muhterem büyüğüne; yani Oktan Keleş’e aittir. Elbette ifadeler bir çok konunu sadece giriş kapısı mahiyetinde yada o kapının zili hükmündedir. Muğlaklık ve bazen şifreyi andıran kısa ifadeler, bu tesbitlerin sahibi olan Oktan Abi’nin kapısının zili -ehil olanlarca- çalınsın diyedir. “Ben sana sadece kapıyı gösteriyorum.” Morpheus 


7 Mart 2009 tarihindeki konuşmalarımızdan birkaç satır: 


1) “J” harfi negatif bir harfdir. Aynı “x” ve “w” harfleri gibi. X harfinde S sesi çıkar. S ise malum (Ses, seks, nefs vb… Hep sinsiliği, yılanlığı ve şeytanlığı çağrıştırır.) J harfi ters çevrilirse baston şeklini alır. Bu baston, Mısır firavunlarının elindeki bastondur. 


2) “Vav harfi”:

Türkçede “vav” diye yazılır. 2 tane “v” bir araya gelirse “w” olur. Ve ortadaki “A” ise piramit şeklindedir. Hatta piramidin iki parçası. 


3) Abrakadavra:

Burada kadavra ölü insanı temsil eder. Şeytan, insanı/Âdem’i ilk yaratıldığı anda olduğu gibi bir kadavra şeklinde görmek ister. Ölü eti yemenin hakikatini düşün Hucurât suresindeki… Şeytan’ın, Âdem’in cesedini küçük görmesi. Kadavra sırrı. “Ab” ise (Yada “av” dedi. -Tarık C.-) su demek. Şeytan, insanın su ile olmasını istemez. Arapça su “ma” demek. Ters çevirirsen, “ma”nın “m”si “w” olur. Yani “dabulyu”.

4) “Paçavra” da böyle bir kelimedir. “Kadavra” gibi…

 

5) Edepsiz, hayasız, imansız… Hep “s” gibi bir harf ile bitiyor. 


6) İnsanlar hayvana benzemez. Hayvanlar insana benzer. Ehli için insana “konuşan hayvan” demek bile küfürdür. Hayvan çiftleşir. Çünkü insan çiftleşir. Hayvanda eksik olan oradaki edeptir. Olan ise (edep) insandır. 


7) Hayvanlar bu dünyada dahi insana gıbta ederler. “Ah, biz de onlar gibi olsaydık…”, “Emaneti kabul etseydik…” derler. Ama emanet teklif edildiğinde, sadece insan (peki ya cinler? -Tarık C.-) kabul etmişti. Sonra hayvanlar, nebatlar, hatta dağlar; pişman oldu bazıları. Pişman olup insana benzemek isteyenler insanın özelliklerinden aldılar. Dağlar bile… 


8) Memeli hayvanlar insana benzemek isteyenler. Yumurtlayanlar benzemek istemeyenler. Tabii, Âdem cennetinde çoğalma yoktu; yaratılma vardı. Hayvanlar (insana benzemek isteyenler) doğurdu insan gibi ve süt verdiler… Diğerleri yumurtladı. 


9) Maymun ve daha başka bazı taklitçi hayvanların (papağanlar gibi) taklitçi olmasının sebebi budur. 


10) Yılan ise, Âdem cennetinde Nefise annemizin memesini ısırdı. Süt almak için… Bu yüzden dünyada inek ve koyunların memesini ısırır. Aynı zamanda süt içen bir hayvandır. Halbuki kendi sütü yoktur. Sebebi, Nefise annemiz ile alakalı meseledir. 


11) Cennette sinsilik yaptığ ve Şeytan’a alet olduğu için, Şeytan onu sembol yapmış ve yılan insanlar arasında sinsi bir hayvan olarak bilinmiştir. Yoksa, o da masum bir hayvandır. 


12) Peki yılanın sinsilik huyu nereden geliyor? O da, insandan. Her özellikte olduğu gibi… “İnsan çiğ süt emmiştir.” sözü var ya… 


13) Yılanın cennetteki ısırmasıyla, dünyada ısırması aynı değil. Cennette pek acıtmaz. Ama Şeytan’ın cenneteki acı veren sinsiliği ve beyanı ile kandırışından sonra, dünyadaki ısırışı acı olmuştur. 


14) Yılan, Şeytanîlerde sinsiliği ve Şeytan’ı; bizde ise şifayı temsil eder. Yani doktorların amblemi Rahmanîdir. 


15) Yılanın etrafına dolandığı sopa bir asâdır. İnsan, ilmi eğer Rahmanî yolda kullanırsa ve nefsini yılan gibi ona (asâ ilmi sembolize eder. -Tarık C.-) sararsa, şifa olur. Yoksa tek başına olsa, yılan gibi zehirli olur. (Bu konu ile alakalı, Kulbak Bilge kitabının 404. sayfasındaki resmin sırrını Oktan Abi’ye sorulmasını tavsiye ederim. Resimdeki zatın sırrını orada açmamış. Belki meraklı hakikat taliplerine açar. Meğer hakikat yolu ne bedeller istermiş… -Tarık C.-)

 

16) Musa (as)’a Allah (cc), “Asânı at!” hitabında bulununca, asâ yılan olmuştur. Sonra Musa (as) korkunca, “Korkma al!” denmiştir. Yani ilim (özellikle de asânın aslı olan sihir gibi ilimler) Rahmanî olmazsa, yılan olur. Ama Allah’ın emri ve O’na itaatle, yeniden asâ olur. 


17) Kur’ân’da iki tane asâ vardır. Diğer asâ, Hz. Süleyman’ın (as) asâsıdır. Onu da kurtlar kemirmiştir. 

 

 

Tarık C.

tarkci@gmail.com

Bu yazı 2,284 defa okundu.Yorum ekleYorum ekle
Yorumlar


  Henüz yorum yapılmamış

Bu yazarın diğer yazılarıON ALTI YILDIZ'da Ara Internet'te Ara  

En Çok Okunanlar