En Sıcak Konular

4 Yön 4 Irk- Arkaik Düşmanın Sırrı- 2.Bölüm

19 Nisan 2019 07:20 tsi
4 Yön 4 Irk- Arkaik Düşmanın Sırrı- 2.Bölüm 4 Yön 4 Irk- Arkaik Düşmanın Sırrı- 2.Bölüm

4 YÖN 4 IRK- ARKAİK DÜŞMANIN SIRRI- 2.BÖLÜM

2.Bölüme başlarken, Orkun Ağabey sayesinde,bir yanlışımızı gördük. İşe; hemen bu yanlışı düzeltmek ile başlayacağım.

Kambala 3.bölümdeki duvar yazısını okurken çok basit bir hata yapmıştım. Gök Türkçe olarak bildiğimiz harfler sağdan sola okunurdu. Anlam elbette değişti. Hem de o kadar çok ki...


 
Kambala 3.bölümde, uzaylı tutsağın tutulduğu yerdeki duvarda yazan anlamı inceledik. Yanlışlarımız bana, doğrular hepimize aittir.

Uzaya eriştirilecek olan Tutsaklar,bu Karargahta sorgulanmadan  burayı terk edemezler.

 Uzaya veya 4 Kapının ardındaki Kadim Irkların ülkesine  erişecek olan Er'ler(Askerler) , bu Karargahtan onay almadan dünyayı terk edemezler...Allahualem.

Şimdi; Arkaik düşmanı takip ederken,  En'Am Suresi 112.ayette geçen bazı kavramları inceleyelim.Bize bir kapı açacak gibi hissediyorum.

En'Am 112: Ve kezâlike cealnâ li kulli nebiyyin aduvven şeyâtînel insi vel cinni, yûhî ba’duhum ilâ ba’dın zuhrufel kavli gurûrâ, ve lev şâe rabbuke mâ fealûhu fe zerhum ve mâ yefterûn

Biz böylece, her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman yaptık. Bunlar birbirini aldatmak için süslü sözlerle vesvese verirler. Rabbin dileseydi onu yapamazlardı. Artık onları iftiraları ile baş başa bırak.

 Bu ayette söz konusu iki adet düşmandan bahsediliyor. İnsan ve Cin Düşmanları diye çevrilmiş.

 ا ن س     Elif-Nun-Sin = İns                ج ن ن    Cim-Nun-Nun = Cin

 Bu kelimeleri Türk Tamgaları ile okumaya çalışalım ve bakalım bu iki düşman kimlermiş. 


 
Yukarıdaki resimde de görüldüğü üzere:

 İns = ruhu/canı Tengri'den  köken almış kişi

Cin=  uçma hükmüne sahip yani bir şekilde uçabilen canlı türü

Ve bu iki canlı türü,birbirlerini süslü aldatıcı sözlerle kandırmak için vesvese vermişler.

Ayette bu ikisinin; Peygamberlere düşman olarak atandıkları yazarken, Peygamberlerin yanı sıra birbirlerini de aldatmaya çalışmaları, akla Oktan Keleş'in Melekler Ağlarken kitabındaki  cin dabulyu ile şeytani  insan firavunun sözel atışmasını getiriyor:

Melekler ağlarken-Oktan Keleş  294-295. sayfalarında:

 "Dabulyu:

 -insin(insanın) bizim kölelerimiz olacağı ne kadar güzel değil mi?
-Ben de ins değil miyim?
Firavunun sırıtarak verdiği bu cevaba Dabulyu:
-Sen bizden şeytan insansın.
Bu sırada Firavun:
-Bu kadar yeter....

Görüldüğü üzere; kitapta anlatıldığı gibi cin dabulyu ve şeytani insan firavun kendi aralarında tartışıyorlar.Kuran ayetinin tam da dediği şekilde...Aynı kitabın 198.sayfasında da:

“Dabulyu bir cindir. Cinlilerin en şerlisi, Şeytan’ın sağ koludur. Binlerce yıl önce bir misyonda kuyunun dibini boyladı. İblis onu ahir zamanda bir kez daha çıkardı. Görevi her bilginin (zahirî) başında bulunarak onun doğruları yanında yanlışları, yasak bilgileri insanlığa sunmak.
 
Bu dabulyu harfini şerliler, Kabalacılar saptırmış; bu ifriti sembol yapıp bugün bilgi çağında kendi emellerine kullanmışlardır.”

Dabulyu denen ifriti bir inceleyelim...

 Dabulyu cini; günümüzde W harfi ile kodlanmıştı.W harfini de , bu algı operasyonu ile,herşeyin başına kod olarak yazmışlardı:WI-FI(kablosuz), WWW(world wide web),WiTricity(kablosuz enerji aktarımı),Windows(meşhur bilgisayar iletişim sistemi),Wikipedia(bilgi ağı serbest ansiklopedi),Wireless(telsiz,kablosuz),Wikileaks(gizli bilgileri serbest paylaşan site),Witch(cadı),Wizard(büyücü),Wave(akım!)

Neredeyse yukarıdaki tüm kavramlar hem W ile başlıyor hem de enerji/kontrolsüz şerli bilgi/şerri akla getiriyor.Bu kavramların başında yer alan WI-FI'ye bakalım.

WI-FI nedir?  Wireless Fidelity.

Bunun Türkçesine dikkat! Çayı sıkı tutun!

Kablosuz Doğruluk,Kablosuz Sadakat,Kablosuz Bağlılık,Kablosuz Vefa...

Benim naçizane yorumum : Kablosuz olarak sunulan Elektronik Yapay Bağlılık!

 
Wi-Fi kullanıcılarının küçük bir kısmı, Wi-Fi kullandıktan sonra bazı sağlık sorunlarıyla karşılaştıklarını bildirmişlerdir. Wi-Fi hastalığı veya Wi-Fi duyarlılığının, olağandışı baş ağrısıyla birlikte şu belirtileri gösterdiği bildirilmiştir: mide bulantısı, kalpte ritim düzensizliği, denge kaybı ve baş dönmesi, göğüs ağrısı, aşırı stres, panik atak ve idrak ile ilgili sorunlar. Bazı sağlık uzmanları, bu sağlık sorunlarını nörolojik unsurlarla açıklamıştır.

 Kısacası, WI-FI ; günümüzde her yerde!
Wireless Fidelity'nin anagramlarına da bakalım:
 

dewily fertilises : şeytani  gübreleme
fertilised wisely: akıllı gübreleme
fertilises widely: geniş çaplı gübreleme
dewil resist  Elify: şeytan Elif'e karşı koyar
its reliefs widely: geniş ölçüde rahatlatır
itself leydi wires : leydi kablonun ta kendisi
itself leydi wiser: leydi zekanın ta kendisi
ley sites wildfire: ley hatları yangınları
leydi reliefs wits: leydi aklı rahatlatır
lies strife widely:  yalanlar ve geniş çaplı kavgalar,çekişmeler

Hangi anagramına bakarsanız bakın; hepsi şer odağı kokuyor! Şeytani bir planın bir çeşit gübreleme faaliyeti,ancak buradaki gübreleme,insan nesli için bozucu etki yaratıyor.

 "Ekini ve nesli bozacak" mealindeki ayeti hatırlayalım.

 Bakara 205 : İş başına geçti mi yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak, ekini ve nesli helak etmek için koşar. Allah ise bozgunculuğu sevmez

Bu kadarı da tesadüf olamaz.Şeytani akıl ,insanlığa karşı her yol ile mücadele ediyor...
Dabulyu İfritini yani W.W.W yi Türk Tamgalarıyla inceleyelim,çünkü onu binlerce yıl önce kuyunun dibine atanlar da Türklerdir! 

 W.W.W diye kodlanmıştı demişti Oktan Keleş Sultanımız:


 
Kozmik Işık/Bilgi Sorumlusu!!!
Allahualem. Sn.Oktan Keleş'in "Melekler Ağlarken" kitabındaki açıklananlar ile burada bulduğumuz anlam birebir örtüştü.

Kozmik/Göksel bir bilgi akışını,şerliler için kullanan/kullandıran bir ifrit bu dabulyu! Türkler,onu kuyuya hapsetmişlerdi.Kitaba göre; şerliler tarafından çıkarıldığını da biliyoruz.

Sultanımızın, Tengrinin Türk'ü adlı eserinin ilk bölümünde, kutsal ışığın bir sorumlusu vardı!

Bunu bana Orkhun Ağabeyim hatırlattı. 


 
Kutsal Işığın Bekçisi Görsay!!!

ifrit Dabulyu'da o bekçiye hizmet eden sorumlu!


Tevafuk olabilir mi? Allahualem.Bunun açıklamasını yapmak benim haddime değil.Araştırmaya devam ederken  tekrar hatırlatmak isterim ki, hatalar bana aittir...
 


W.W.W harflerine bakarken aklıma başka bir şey daha geldi:  Internet...


Internet : Internet kelimesi, "kendi aralarında bağlantılı ağlar" anlamına gelen  Inter connected Networks teriminin kısaltmasıdır.


Tam çeviri olarak "karşılıklı ağ" anlamına gelir. İnsan zihinlerine karşı örülen ağ mı?
Bu kelime ilk defa 1849'da oxford  ingilizce sözlüğünde ; karşılıklı bağlantılı anlamında "internetted" olarak literatürde geçmiş.Yıla dikkat ! 1849 !
Kuran'a bakalım 18:49 !
Kehf suresi 49.ayet: Kitap ortaya konmuştur: Suçluların, onda yazılı olanlardan korkmuş olduklarını görürsün. «Vay halimize! derler, bu nasıl kitapmış! Küçük büyük hiçbir şey bırakmaksızın (yaptıklarımızın) hepsini sayıp dökmüş!» Böylece yaptıklarını karşılarında bulmuşlardır. Senin Rabbin hiç kimseye zulmetmez.
1849'da ilk kez kullanılan Internet kelimesi ile ,18.sure olan Kehf suresi 49.ayette geçen "her şeyi anlatan kitap" kelimesi birbirine mana olarak ne kadar da benziyor!
Bu nasıl bir kitapmış...Kuran mucizesi işte!


1849 yılında olan bazı olaylara da bakalım:

 

1849 yılında abd başkanı Lincoln meşhur laflarından birisini etmişti: "Bazı insanları her zaman aldatabilirsin,tüm insanları bazı zamanlar aldatabilirsin,ancak herkesi her zaman aldatamazsın!" -(yazarın notu:evet! artık aldatamazsın!)

 1849'da William Bond, teleskopundan ayın ilk fotoğrafını çekmiş.

Çayları tazeleyelim.Başka şeyler içmek isteyenler de olmuştu onlara da selam olsun :)
WWW ile kodlanmış dabulyunun hikayesine devam.Bu hikaye bizi arkaik düşmana kadar götürecek inşallah.

 WWW ; birbirinden nokta ile ayrılmıştır.Günümüzde bilgi ağlarındaki adres kelimeleri birbirinden ya nokta(.) ile ya da / simgesi ile ayrılırlar.
Türkler ise ;  kelimeleri ayırırken iki nokta üst üste işaretini kullanırlardı.  (: işareti.)
Bu işaret neden kullanılmıştı?


 
Yukarıda "Tengri biz menen" yazıyor. Yani Tengri bizimle...
Türkler,kelimeleri birbirinden : işareti ile ayırırlardı.
: işareti, matematikte bölme işareti,oran işareti olarak kullanılır.
Dini metinlerde de sure ve ayetleri ayırmak için kullanılır.
: işareti ; belki de kelimeleri birbirine bağlayan yani içindeki manayı hapis eden bir işaret!
şeytaniler 2 nokta üst üstenin bir noktasını alarak,hapis edileni serbest bırakmış oldular!
Demlediğiniz çay hazır olduysa; ins ve cin ayetinden dabulyu cinine,oradan da www'ye ve görsay'a uzanan yolumuz bizi şimdi düşmana bir adım daha yaklaştıracak.
Oktan Keleş, Tengrinin Türkü eserinde Görsayın başına gelenleri yazmıştı...


 


Kutsal Işığın Bekçisi iken, körmezliğe kadar düşen ,"düşmüş meleğin" yaşam öyküsü...

 Günümüzde holivud sineması ise bize düşmüş melekleri ; süper kahraman olarak tanıtmaya, benimsetmeye devam ediyor.

 Bu "düşmüş" meleklerden en meşhuru ise superman.Bu elemana biraz daha yakından bakalım,bakalım ki gözlerimiz açılsın,uyumakta ısrar edenler uyansın!


 
Kostüme dikkat edelim.Kostümde dikkati çeken 3 ayrıntı var ,sizin için büyütecimle yaklaşayım...


 
Bu yukarıdaki "düşmüş melek" arkadaş,bilindiği gibi yok olan gezegeni krypton'dan yollanan bir uzay gemisi ile dünyaya "düşer".


Krypton; antik yunancada kryptos kelimesinden alıntıdır ki "gizlenen" anlamına gelir.
Krypton'lu süperman'ın gezegeninde askeri lider olan general Zod'a da bakalım:
 
Bu arkadaş da dünyada nefes alabilmek için bir çeşit hortumlu maske kullanıyor.Tanıdık geldi mi hortum? Ganesha'nın ırkından esinlenmişler!

   Alttaki resimdeki maskeli tip ise Hindistan'da ki bir mağaradan:


 
Bu maskeli tipler  ise Avustralya'dan:


 
Bizim süperman ise yılanlı kostümü,yılan/ejder simgesi göğüs arması ve kanatlı melek motifleri ile adeta ben ejder/yılan soyundanım diye bas bas bağırıyor! Tüm dünya ise , bunu film diye izliyor. "Süperman ! yetiş dünyayı kurtar" diye diye ,dünyanın algısına, bu süper tipi bir kurtarıcı olarak lanse ediyorlar!

 Sahte bir Mesih adeta!

 Sn.Oktan Keleş ; dünyanın bu çağında ,bu sahte Mesih algısını deşifre eden ve toplumu aydınlatan ilk kişidir!

 Yazdığı tüm kitaplarında ve çizgi roman serilerinde ; sahte algıları yıkan,yerine Hakikat bilgisinden beslenmiş ,Hızıri bilgiyi koyan Türk oğlu Türk'tür! Kendisine toplum olarak ne kadar teşekkür etsek azdır.

Dönelim süpermen denilen ,yılan/ejder soyundan olan iblis dostuna!

Senin de hesabını Pars soyundan olan bir Kişi dürecek,bilesin!

Dünyanın algılarını örtmeye çalışan yılan/ejder/reptilian -ne derseniz deyin- soyu; bakın çağlar boyu resimleri ,kayaları ve günümüzde medyayı kullanarak neler neler yapmış? fotoğraflı deliller ile inceleyelim:


  Güney Amerika Yılan içinde bir kişi.reptilian melezi?


 Çin efsanelerinde ejdere binmiş bir kişi


 Açıkça bir hilali ısırmaya çalışan ejderha


  Güney Amerika. Tüylü yılan,ejder.


 Avrupa.Ejderha.


 Hindistan. Yılan Melezi tanrılar!


  Korfu adası . Medusa.


 Hindistan. Yılan Tanrıça


 Babil.Tuhaf yılanımsı bir yaratık


 Mısır. Yılan tanrılar.


 İskandinavya.Ejderha.


 Yılan-Ejder melezi bir yaratıkla savaşan bir kişi.çatallı Diline dikkat!

 


 Ejderhaya haddini bildiren tanrı Odin(Türk'tür).


 Rus masallarında,ejderhanın kafasını kesen bir Türk savaşçısı!

 


  Yılan/ejder melezi medusanın kellesini alan muhtemelen Türk soylu bir Savaşçı.


Şimdi günümüzde kullandıkları yılan/ejder logolarına bakalım:

 

 Bir araba markası üzerinde yılan sanki kızıl çatallı dilini dışarı çıkarmış gibi gözükse de yakından bakınca,elleriyle yardım isteyen bir insanın yarısını yutmuş gibi.


  İngiltere'de bir banka logosunda ejderha figürü...


Hazır banka demişken,aklıma bir para biriminin simgesi geldi:


  İnsanı yutmuş olan, bir yılana benzeyen dolar simgesi!


  Oyun dünyasından, ejder melezi bir savaşçıyı anlatan ejder çağı adından bir oyun


  Nasa'nın simgesi,sanki bir yılanın çatallı dili gibi


  Heri Potır filmindeki "büyü okulu" simgesi.Simgede ejder/yılan da var.


  Günümüz tıbbında "maalesef" kullanılan ejder asası...

 

  heavy metal grubu. albüm ismi yılan kardeşliği


  yine meşhur bir heavy metal grubu. albüm kapağında yılan.


  Dünya "sağlık" örgütü sembolü. Bırakıyorum bu tıbbı dedirtecek cinsten bir logo!

 Bu kadar yılan/ejderha resimli logoyu ve resmi kullanarak; tüm dünyayı adeta büyülemiş olan şeytani akla , karşı koymaya devam edeceğiz.

Sahte Mesih, şeytanın soyunun bir projesidir!

 Onları(Baran Aydın kardeşime de selam olsun,yeni kitabı Onlar Konseyi çıktı)  hem bu dünyada hem de eski dünyada ifşa edip, gelmiş ve geçmişlerini yok edene kadar mücadele etmeye devam edeceğiz inşallah!

Bir sonraki bölümde kapılarına dayanacağız!


 
Sahi; size cinn kelime kökünün arapça'da cannun diye yazıldığında "yılan" anlamına geldiğini de söylemiş miydim? Neml suresi 10.ayete bir göz gezdirin:  

جَان�'

Tengri biz menen!


Dr. Hamdi Düzgit 
Bu haber 3,232 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.
  En Çok Okunan Haberler


  ON ALTI YILDIZ'da Ara Internet'te Ara  

  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  9,079 µs